Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering Organisering av byggeprosesser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering Organisering av byggeprosesser."— Utskrift av presentasjonen:

1 TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering Organisering av byggeprosesser

2 TOB055 Byggeprosessen omfatter alle prosesser som fører fra, til eller er en forutsetning for det planlagte byggverk. Omfatter planlegging, styring, anskaffelser, finansiering, utleie/salg, regulering, byggemelding og godkjenning, programmering, prosjektering, produksjon, prefabrikasjon, montasje, innflytting, driftsstart etc…..

3 TOB055 Organisering av byggeprosesser: 1. Administrative prosesser - Planlegging og styring - Anskaffelse - Finansiering/utleie og salg 2. Produksjonsprosessen - Programmering - Prosjektering - Produksjon - FDV

4 TOB055 Organisering av byggeprosesser forts: 3. Offentlige prosesser: - Plan - Prosjektgodkjenning

5 TOB055 1.1 Administrative prosesser: Planlegging og styring - Analysere visjoner, mål, premisser og usikkerhet - Formulere operasjonelle mål og utarbeide plan - Iverksette plan - Følge opp plan - Korrigere utførelse/plan ved avvik

6 TOB055 1.2 Administrative prosesser: Anskaffelsesprosess - Kontraheringsprosess (m/markedsanalyse, forespørsel, prekvalifisering, tilbudsinnhenting og evaluering) - Kontraktsetablering (m/kontrakstforhandling) - Iverksette plan - Følge opp utviklingen og registrere avvik fra planen - Korrigere utførelse/plan med utgangspunkt i ovennevnte

7 TOB055 1.3 Administrative prosesser: Finansiering/utleie og salg - Prosessen er avhengig av om bygget skal fremleies, selges eller benyttes av byggherres egen organisasjon - Har avgjørende betydning for oppstartstidspunkt for utførelse av prosjektet. - Er konjunkturavhengig - Utføres i hovedsak av aktører som ikke normalt tilhører byggebransjen.

8 TOB055 2.1 Produksjonsprosessen: Programmering - Ideutredning - Behovsutredning - Prosjektprogram

9 TOB055 2.2 Produksjonsprosessen: Prosjektering - Skisseprosjekt - Forprosjekt - Detaljprosjekt

10 TOB055 2.3 Produksjonsprosessen: Produksjon - Organisering, planlegging og styring - Innkjøp, mottak og lagring - Bygging og overlevering

11 TOB055 2.4 Produksjonsprosessen: FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) - Garantibefaring - Forvaltning - Vedlikehold - Drift

12 TOB055 3.1 Offentlige prosesser: Planprosesser - Riksplanlegging - Fylkesplanlegging - Kommuneplanlegging, kommunedelplaner - Reguleringsplanlegging, rekkefølgebestemmelser

13 TOB055 3.2 Offentlige prosesser: Prosjektgodkjenning - Konsekvensutredning - Byggemelding, byggetillatelse, brukstillatelse

14 TOB055 ….I praksis (Ikke vitenskapelig fundert) 1.Entusiasme 2.Fortvilelse 3.Panikk 4.Jakten på den skyldige 5.Avstraffelse av syndebukkene 6.Lovprising og ære til dem som holdt seg utenfor


Laste ned ppt "TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering Organisering av byggeprosesser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google