Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Kommunerevisjonen Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Kommunerevisjonen Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Kommunerevisjonen Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen

2 Oslo kommune Kommunerevisjonen •Drøfte våre erfaringer slik at vi kan bli bedre til å vurdere når og hvordan vi eventuelt skal kjøpe forvaltningsrevisjon KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING2 Formål

3 Oslo kommune Kommunerevisjonen 1.Omfang og typer av kjøp 2.Markedet 3.Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt 4.Organisering og styring i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen 5.Vurdering av nytte vs kostnad 6.Oppsummering av suksessfaktorer KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING3 Disposisjon

4 Oslo kommune Kommunerevisjonen •Kjøper for rundt 1 million i året •Ca. fem kjøp per år •Eksempler på titler –Kvalitet i skolen –Kvalitet i sykehjem –Sykkelveier – utbyggingstakt og kvalitet –Håndtering av farlig avfall i Oslo kommune –Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser –Kontroll og oppfølging av drift og vedlikehold av veier –Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING4 1. Omfang av kjøp

5 Oslo kommune Kommunerevisjonen •Variabler –Formål; kompetanse eller kapasitet? –Størrelse/andel av prosjektet? •Vårt mønster –Fire av fem kjøp er mindre bidrag til prosjekter –Men mer enn halvparten av utgiftene går til kjøp av hele prosjekter –Kjøp utløses både av «mangel» på kompetanse og av manglende kapasitet KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING5 1. Typer av kjøp

6 Oslo kommune Kommunerevisjonen •Mange konsulenter og stor instituttsektor •Mange behersker «samfunns- vitenskapelige» metoder •Vi kjenner kommunen best •Få eksterne kan forvaltningsrevisjon •FoU vs konsulenttjenester •Svært sammenpresset lønns- og honorarstruktur i Norge KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING6 2. Markedet

7 Oslo kommune Kommunerevisjonen •Spesifisering av oppgaven – krever mye, men fører likevel ikke alltid fram •Krevende å følge lov om offentlige anskaffelser –særlig vurdering av tilbyderens kvalitet (erfaring, kompetanse) vha. kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier –tar tid –får vi de beste i arbeid? •Sikre eiendomsrett til rapport og materiale •Avtale kvalitet, leveringsfrist og pris •Sørge for sanksjonsmuligheter KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING7 3. Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt

8 Oslo kommune Kommunerevisjonen •Avtale aktiviteter som sikrer at –vi kan overvåke at oppdraget er forstått og iverksettes som forutsatt –gode feltrelasjoner –kompetanseoverføring hvis aktuelt –levering i tide –akseptabel rapport –korte og poengterte muntlige presentasjoner (forstå politikerne) KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING8 3. Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt

9 Oslo kommune Kommunerevisjonen •Behov for –Overvåking av at oppdraget er forstått –Hjelp til feltadgang –Smøring/reparasjon av revisjonsdialogen –Mange runder med rapportutkast –Coaching før presentasjon •Kommunerevisjonens prosjektleder er av avgjørende betydning •Sanksjonsmuligheter kan være viktig •Evaluering kan være nyttig KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING9 4. Organisering og styring i gjennomføringen av revisjonen

10 Oslo kommune Kommunerevisjonen •Innkjøp kan gi –høyere legitimitet –bedre revisjon –bedre omdømme –bedre effekt –Nye impulser og økt læring •Innkjøp kan også koste mye – og langt mer enn det smaker •Drøfting av noen gode eksempler –Kvalitet i sykehjem –Kvalitet i skolen –Informasjonssikkerhet vann og avløp –Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING10 5. Nytte vs kostnader

11 Oslo kommune Kommunerevisjonen •Gjennomtenkt strategi; kjøpe, ansette, bygge opp eller holde seg unna? •Heller små enn store kjøp? •God intern prosjektleder •God kontrakt mht. folk, aktiviteter og resultater •Tett på – god styring i gjennomføringen KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING11 6. Suksessfaktorer


Laste ned ppt "Oslo kommune Kommunerevisjonen Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google