Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klassifisering av sykehusareal FSTL høstkonferanse 2015 Marte Lauvsnes (Sykehusbygg) Anne Kathrine Larssen (Multiconsult)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klassifisering av sykehusareal FSTL høstkonferanse 2015 Marte Lauvsnes (Sykehusbygg) Anne Kathrine Larssen (Multiconsult)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klassifisering av sykehusareal FSTL høstkonferanse 2015 Marte Lauvsnes (Sykehusbygg) Anne Kathrine Larssen (Multiconsult)

2 2 Agenda Historikk Om klassifikasjonssystemet – formål og oppbygging Hva kan det brukes til – noen eksempler? Status Klassifikasjonssystemet pr 2015 Veien videre

3 3 Historikk 2006 – utviklet av Helsedirektoratets Kompetansenettverk for sykehusplanlegging, Sintef sentral rolle 2011 – Multiconsult fikk oppdraget (rammeavtale) med å etablere en Nasjonal Database, bistå med implementering av klassifikasjonssystemet i helseforetakene, samt på drift og forvaltning av databasen. 2015 – ansvar for drift og vedlikehold av klassifikasjonssystemet med veileder lagt til Sykehusbygg HF. Krav fra eier om at alle HF skal registrere sine bygninger iht. Klassifikasjonssystemet (ref. tidligere foretaksprotokoller) Foretaksprotokollen av mars 2015 mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Sykehusbygg HF er det tatt inn en forutsetning om at Klassifikasjonssystemet skal innføres og være tatt i bruk i alle helseforetak i løpet av 2015.

4 4 Historikk Ny nasjonal databasen (ND) for klassifikasjonssystemet, klar for bruk 2.september 2013. All informasjon om klassifikasjonssystemet for helsebygg finnes på nettstedet https://www.klassifikasjonssystemet.nohttps://www.klassifikasjonssystemet.no

5 Historikk: Versjoner klassifikasjonssystemet Direktoratet ved Kompetansenettverket for sykehusplanlegging har utarbeidet følgende revisjoner: Endringstabeller – Endring 1.0 til 3.1.2 – Romnavnendring 1.0-3.1.2 – Endring 2.0 til 3.1.2 – Romnavnendring 2.0-3.1.2 – Romnavnendring 3.1.3-3.1.4 Nasjonal Database

6 Hvorfor klassifikasjon av arealer og rom ? Rosa = sengerom En fløy med god nærhet mellom rom To fløyer med lav kapasitet, høy arealfaktor og utfordrende bemannings- situasjon og drift 6 Verktøy for kravsepsifikasjon og romprogrammering

7 7 Hvorfor klassifikasjon av arealer og rom ? Fra veilederen: – Klassifikasjonssystemet skal bidra til en god og aktiv forvaltning av sykehusbyggene ved at informasjon kan innhentes om arealbruk og kapasitetsutnyttelse for de ulike funksjoner og rom, og som gir grunnlag for å analysere hvordan ressursene kan videreutvikles. – Informasjonen fra Klassifikasjonssystemet vil dermed være viktig både for daglig styring og drift, men også som beslutningsgrunnlag for dimensjonering av prosjekter, strategisk planlegging og nasjonale oversikter.

8 Hva er klassifikasjonssystemet? To deler: Et nomenklatur: felles benevning av funksjoner og rom i sykehus - for sammenliknbarhet mellom sykehus, institusjoner og enheter En struktur: som knytter sammen rom og funksjoner 8

9 Oppbygging 4 nivå, 12 hovedfunksjoner Hovedfunksjon, delfunksjon og rom er unike begreper (generelle) og som det kan søkes på. Romspesifikasjon gir en nærmere beskrivelse, og det er mulig å legge til nye spesifikasjoner der romlisten ikke dekker behovet For kapasitetsbærende rom skal det alltid også angis kapasitet (f.eks. antall senger, antall kontorplasser, antall observasjonsplasser m.m. Kapasitetsbærende rom spesielt viktig ifht. til vurdering av kapasitets- og arealutnyttelse: entydig benevnelse og bruk av romspesifikasjon 9

10 Oppbygging - egenskaper

11 Mer info – se nettsiden

12 12 Hva kan det brukes til? Eksempler

13 Klassifikasjonssystemet gir blant annet informasjon om hovedfunksjoner, delfunksjoner, rom, arealer og kapasiteter i sykehus knyttet til organisatoriske og geografiske nivåer og områder. Klassifiserte arealdata koblet mot andre datakilder kan altså gi viktig styrings- og planleggingsinformasjon innen en rekke viktige områder. Eksempler på bruksområder er blant annet: Analysere kapasitets- og arealutnyttelse Beregne kapasitets- og arealbehov for spesifikke funksjoner Sammenligne med den faktiske kapasitetsutnyttelsen og arealbruken Prising av arealer og innkreving av husleie Effektivisering av virksomheten Eksempler på bruk av klassifiserte data finnes på https://www.klassifikasjonssystemet.no/ Eksempler på bruksområder 13 Verktøy for kravsepsifikasjon og romprogrammering

14 Eksempler på bruk aktivitet – kapasitet - areal Antall plasser er 14 flere enn beregnet kapasitetsbehov Eksisterende arealstandard er 48 m2 pr plass som er langt over de 30 m2 som er standard i nye sykehusprosjekter  Grunnlag for strategisk utvikling, organisering av klinisk virksomhet og drift Klassifisert areal 14 Verktøy for kravsepsifikasjon og romprogrammering

15 Eksempler på bruk 15 Verktøy for kravsepsifikasjon og romprogrammering

16 Eksempler på bruk Beregnet kapasitet 2006, faktisk kapasitet og behov 2020. Basert på fremskriving av aktivitetsdata for 2006 16 Verktøy for kravsepsifikasjon og romprogrammering

17 Eksempler på bruk Arealbalanse: Kapasitet pr 2006 opp mot beregnet behov for 2020 17

18 18 Status Klassifikasjonssystemet

19 Innledning - Driftsmodell nasjonal database: Teknisk drift (MC) Teknisk drift (MC) Faglig support Multiconsult og (Sintef - juni 2015) Sykehusbygg Faglig support Multiconsult og (Sintef - juni 2015) Sykehusbygg Teknisk Support (MC) Nasjonal Database -Brukerveiledning ND -Veileder klassifikasjons systemet Tabeller -FAQ support@klassifikasjonsystemet.no Import Importmaler Rapporter Sp.m og svar, én kanal Bruker Mottak av henvendelser, via support@klassifikasjonssystemet.no eller direkte Sørge for svar

20 20 Dagens versjon inneholder to typer rapporter: – Egendefinerte – her kan du velge selv de parameterne du ønsker å ha med – Standard rapporter Rapporter Alle rapporter kan skrive ut til excel!

21 21 Registert i Nasjonal Database pr okt 2015 Totalt 21 HF: – 11 HF har registrert i ND – helt eller delvis – 10 HF har ikke registrert noe i ND NB! Noen har registrert i egne FDV-systemer og ikke overført til ND RHFAnt HF Areal (NTA)KapasitetOrganisasjons -nivå HSØ10888 HN4111 HMN3000 HV4222

22 Veien videre Sykehusbygg har definert utviklingsprosjektet «Ny driftsmodell for klassifikasjonssystemet» Målet er å sikre at systemet implementeres og tas i bruk på en slik måte at det blir et – grunnlag for styring og planlegging i helseforetakene – effektivt verktøy for gjennomføring av tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Det er også et mål å få etablert en driftsmodell som sørger for kontinuerlig oppdatering og videreutvikling.

23 Prosjekt «Ny driftsmodell for klassifikasjonssystemet» Fremdrift: – Fase 1: fullføre implementeringen i alle HF - des 2015 – Fase 2: utarbeide en strategi for ny driftsmodell - juli 2016, ferdig rapport – Fase 3: planlegging av implementering av ny driftsmodell, overgang til daglig drift aug 2016 - Konkret utviklingsbehov av ND – kort sikt – Tilrettelegge for rapporter med historiske data (spore utvikling over tid) – Tilrettelegge for overføring fra FDV-systemer til Nasjonal Database (web- services) – Forbedre og utvikle rapporter (inkl. kobling mot NPR – data) Neste revisjon klassifikasjonssystemet må ses i sammenheng med ny Norsk Standard for klassifisering av rom som er under utarbeidelse.

24 10 årsjubileum i 2016 Fra kartlegging til aktiv bruk av data !


Laste ned ppt "Klassifisering av sykehusareal FSTL høstkonferanse 2015 Marte Lauvsnes (Sykehusbygg) Anne Kathrine Larssen (Multiconsult)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google