Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Human Factors i boring og brønn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Human Factors i boring og brønn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Human Factors i boring og brønn
Hilde Heber Sjefingeniør/ ergonom Petroleumstilsynet

2 Ptils tilnærming til Human Factors
Human Factors er metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom individ, teknologi og organisasjon. Målet med en menneskesentrert designprosess er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift og som tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov Fokusere på rammene og dermed bidra til at menneskene og systemene ikke gjør feil. Human factor engineering – skape en god sammenheng mellom MTO som tilrettelegger for at mennesket skal kunne gjøre en best mulig jobb. Både kunnskap - En måte å tenke på og en del metoder/ verktøy som nyttes for å ivareta gode forhold som støtter mennesket slik ta det kan gjøre en best mulig jobb.

3 Tradisjonell tilnærming Human Factors tilnærming
Menne- ske Organisasjon Teknologi Teknologi Organisasjon Menneske -sentrert design Often most emphasis based on thechnology, this can even drive the organisational structure eg SAP and work processess. Humans get motivation to and training to behave often ina counter intuitive way in order to fit in with the technology. In stressful situations our normal ways of behaving and processing information takes over and bang. In order to make human a reliability asset rather than a reliability liability we need to put the human in the centre of the System design Process by considering their characterisitcs such as memory, perception, decision making, information processing attention and consider the things in the workenvironment that influences these things. This is what we call Human Factors. Need to consider this across locations; onshore,, and offshore operations, in IO, CCR and in the field

4 Hva kan Human Factors bidra til?
For individ: redusere fysisk stress redusere personskader forbedre arbeidsmiljø redusere monotoni og mentalt stress øke brukervennlighet øke jobbtilfredshet For operasjon: redusere feil redusere risiko øke sikkerhet og reliabilitet øke systemenes ytelse og vedlikeholdsvennlighet øke effektivitet og produktivitet

5 Næringens utfordringer og aktiviteter innenfor bore- og brønnoperasjoner
Human Factors i bore- og brønnoperasjoner Utfordringer, prosjekter og aktiviteter. Likelydende brev: Utfordringer Prosjekter og modifikasjoner Eksempler på kartlegginger og analyser Tilbakemelding fra 25 selskaper: 11 operatører 7 redere/boreselskaper 4 serviceselskaper 3 utstyrsleverandører Vårt arbeid til nå; Likelydende brav; oversikt over hva næringen opplevde som HF-utfordringer og hvilke tiltak og vurderinger de hadde satt i gang Vi sendte ut et brev tidlig i vår og svarene strømmet inn. Vi skjønte snart at vi trengte hjelp – kontaktet DnV.

6 Identifiserte HF-utfordringer
Ledelse Planlegging og samarbeid Bemanning og arbeidsbelastning Design og utstyr Kompetanse Prosedyrer og arbeidsrutiner Kommunikasjon Samsvarer med funn fra alvorlige hendelser 1997 – 2004.

7 Mennesket Opp- læring/ kompetanse Layout Ledelse Bemanning Kommu-
nikasjon/ samarbeid Prosedyrer Organi- sasjon Mennesket Operasjon/ arbeids- oppgave Tid til gjennom-føring Planlegging Utstyr

8 Borers arbeidssituasjon
fungerer som arbeidsleder på boredekk skal ha full kontroll over komplekse operasjoner på boredekk skal ha kontroll over og sørge for konstant trykk i brønnen svært avansert menneske-maskin-grensesnitt og høy alarmbelastning er kontaktpunkt – boreledelse og serviceselskap New and modern drill floor, Nye krav til borer – si litt om utvikling i borebu. Avansert kranfører – fokus på kran og løft.

9 Tilnærming Tverrfaglig prosjektgruppe i Ptil
Utarbeidet verktøy i samarbeid med DnV Utviklet spørreskjema om borers arbeidssituasjon. Sju borere ga sine innspill. Testet dette ut i et tilsyn (pilot) og gjort endringer ut fra erfaringer. Sjekkliste til bruk i Ptil med spørsmål til identifiserte utfordringer. Gjennomført tilsyn Borers arbeidssituasjon samt ulike tilsyn i boring.

10 Bemanning og arbeidsbelastning
Funn: Store endringer i boresystemene, men organiseringen av arbeidet er i liten grad blitt tilpasset endringene. Borer har svært stort ansvar - en bedre fordeling av arbeidet kan gi en sikrere og mer hensiktsmessig organisering av arbeidet Arbeidsoppgavene kan komme i konflikt med hverandre Får mange henvendelser og har høyt arbeidstempo Jobber til tider på grensen av det forsvarlige. HF vurderinger: Liten grad av faglige analyse av oppgavene og arbeidsbelastning Mangelfull oppgavefordeling, vurdering av bemanningsbehov og arbeidsorganisering Krav: Styringsforskriften §§ 3 om styringen av helse, miljø og sikkerhet og 11 om bemanning og kompetanse

11 Hva er nytt? Mange av utfordringene er kjente og har vært vurdert i flere sammenhenger tidligere Det vi ønsker å oppnå ved å innføre Human Factors er se ting i sammenheng, ref puslespill gå dypere inn i temaet på en systematisk måte slik at alle forhold blir klarlagt være bevisst på støtte og tilrettelegging ved å forsøke å se situasjonen fra menneskenes ståsted bruke anerkjente HF-metoder og verktøy for å analysere forholdene på en best mulig måte og komme fram til gode løsninger.

12 Veien videre…. Tilsyn med vekt på ulike HF-forhold
Vurdere borers arbeidsbelastning videre Deltakelse på ulike seminarer Samarbeid med andre lands myndigheter Finn mer om dette på Hatt eget seminar med hvor vi gikk igjennom vårt arbeid og inviterte folk fra industrien til å holde innlegg. Tilsyn Motivere ikke bare kontrollere ! Observere operasjonen/aktivitetene Laget spørsmål knyttet til utfrodringene til bruk i tilsyn


Laste ned ppt "Human Factors i boring og brønn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google