Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Saksliste Brukerforum 10.10.06 Status for SSP 2006, Vigdis Heimly, KITH (15 min) IHE og forholdet til Standardiseringsarbeidet, Aslak Aslaksen, Helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Saksliste Brukerforum 10.10.06 Status for SSP 2006, Vigdis Heimly, KITH (15 min) IHE og forholdet til Standardiseringsarbeidet, Aslak Aslaksen, Helse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Saksliste Brukerforum 10.10.06 Status for SSP 2006, Vigdis Heimly, KITH (15 min) IHE og forholdet til Standardiseringsarbeidet, Aslak Aslaksen, Helse Bergen (20 min, inkl. 10 min diskusjon) ELIN-k og forholdet til Standardiseringsarbeidet, Merete Lyngstad, Sykepleierforbundet (20 min, inkl. 10 min diskusjon) DIPS, STåle Leitvoll LabNOR og behovet for standarder sett fra et helseforetak, Roger Bjugn, Ullevål (20 min, inkl. 10 min diskusjon) Adressering og standardisering, Egil Rasmussen, Stavanger Kommune (20 min, inkl. 10 min diskusjon) Lunch Runde rundt bordet hvor samtlige deltagere legger frem de to største utfordringene de mener SSP bør arbeide med i 2007. Diskusjon med utgangspunkt i foregående innspill og presentasjon om hvilke prioriteringer som bør gjøres i SSP for 2007. Oppsummering Eventuelt

3 SSP hvor er vi nå?

4 Hovedformålet med SSP Legge til rette for sikker elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren i stor skala Dette skal oppnås ved: Utvikle og vedlikeholde metodegrunnlag for standardiseringsarbeidet. Utvikling og løpende vedlikehold av standarder, anbefalinger og spesifikasjoner på grunnlag av helse- og sosialsektorens behov. Være en aktiv pådriver for en samordnet innføring av standardene og utbredelse i stor skala.

5 Bakgrunnen for prioring av satsingsområder i SSP Standardiseringsarbeidet er forankret i nasjonale planer Strategiplanen for SSP er basis for gjennomføringen av tiltakene i SSP SSP utarbeider årlige Tiltaksplaner Innspill fra Brukerforum er også førende for hvilke tiltak som prioriteres i Tiltaksplanen

6 Prioriterte hovedaktivitetene for 2006 Økt satsing på utadrettet virksomhet, spesielt for å sikre økt bruk av eksisterende standarder. Vedlikehold av eksisterende standarder. Samarbeid med de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT. Fortsatt stort fokus på kommunesektoren. Fortsatt stort fokus på arbeidet med test- og godkjenningsordningen. Revisjon og videreutvikling av metodegrunnlaget for standardiseringsarbeidet. Arbeid med samhandlingsarkitektur Utvikling av eventuelle ny standarder på grunnlag av brukerbehov Arbeidet med samhandlingsarkitekturen og utadrettet virksomhet er spesielt høyt prioritert, mens det på grunn av endringer i rammen hittil har blitt brukt mindre ressurser til utvikling av nye standarder.

7 Økonomi Opprinnelig søkt om 8.4 mill, tildelt 7.5 mill Ca 63% av midlene brukt pr. 1. september Høy aktivitet i september gir lite midler tilgjengelig for de siste månedene

8 Siden forrige Brukerforumsmøte: Høy aktivitet på test- og godkjenning, bla gjennomført nytt arbeidsmøte og flere godkjenninger Revisjon av pleie- og omsorgsmeldingen ferdigstilt basert på innspill fra ELIN-k Ny versjon av metodegrunnlaget ferdigstilt Notater om bruk av trygd/helse postkassen, samhandlingsarkitekturen og utfordringer for SSP utarbeidet Nytt nyhetsbrev er utarbeidet Referansekomitéen for internasjonalt standardiseringsarbeid er reetablert Arbeidet med samhandlingsarkitekturen og utadrettet virksomhet er spesielt høyt prioritert, mens det på grunn av endringer i rammen hittil har blitt brukt mindre ressurser til utvikling av nye standarder


Laste ned ppt "Saksliste Brukerforum 10.10.06 Status for SSP 2006, Vigdis Heimly, KITH (15 min) IHE og forholdet til Standardiseringsarbeidet, Aslak Aslaksen, Helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google