Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siste nytt fra NUFHS (Nasjonalt utvalg fagskoleutdanning i helse- og sosialfag) Aud Larsen leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siste nytt fra NUFHS (Nasjonalt utvalg fagskoleutdanning i helse- og sosialfag) Aud Larsen leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siste nytt fra NUFHS (Nasjonalt utvalg fagskoleutdanning i helse- og sosialfag) Aud Larsen leder

2 NUFHS mandat: NUFHS er en frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen helse- og sosialfagene Et organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Den nasjonale standard skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud. Samtidig skal den gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen.

3 Forts. NUFHS mandat: Sikre utvikling, videreutvikling og anbefaling av nasjonale planer for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Være en samarbeidspartner for NOKUT, utdanningsmyndighetene og andre aktuelle fagskolemiljøer. Arbeide for å utvikle et felles nettsted for all fagskoleutdanning. Uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse (finansieringsordninger, opptakskriterier, dimensjonering, lokalisering, fremtidig behov for kompetanse oa.)

4 Hva gjør NUFHS? Utarbeider nasjonale anbefalinger for: –Opptak –Vurdering –Dokumentasjon Kontakt med departement og direktorat –Kunnskapsdepartementet og utdanningskomiteen –Helsedepartementet og Helsedirektoratet Deltar i offentlig opprettede råd og utvalg –For eksempel EQF (European qualification framework) og internasjonalisering Revidere og utvikle nasjonale planer –Arbeidet med dette er foreløpig ikke startet

5 Hvorfor? Synliggjøre fagskoleutdanning i helse og sosialfag som en selvstendig tertiærutdanning –Kompetanse som et viktig bidrag for å beholde og rekruttere kompetent personell –Yrkesrettet spisskompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet FAGSKOLEN SOM KARRIEREVEI

6 Hva har skjedd siden sist ? Siste nytt fra NUFHS Læreplanarbeidet –Nasjonal plan generell del er lagt ut –Revisjon av planen for eldreomsorg er vedtatt. Ny plan innføres fra høsten 2011 Mulighet for godkjenning av revisjon an bloc ”Gammel” plan eldreomsorg fases ut som nasjonal plan fra høsten 2011, endelig 2013 –Ny plan som skal ivareta Samhandlingsreformen. Planlegges vedtatt i løpet av tidlig høst 2011

7 Temaer siste år: Planrevisjon Ny plan St. meld. Utdanning for velferdstjenester NKR/EQF Fagskolestatistikk Nasjonalt fagskoleråd Praksisgjennomføring

8 Forventninger: Benytte de vedtak NUFHS har gjort –Enhetlig utdanning Nye planer, men ikke nasjonale

9 Nasjonalt fagskolenettsted www.fagskolen.info

10 KDRFFNUFHSNUTFPrivate Fagskoleråd Sammenheng mellom råd, utvalg og myndigheter.


Laste ned ppt "Siste nytt fra NUFHS (Nasjonalt utvalg fagskoleutdanning i helse- og sosialfag) Aud Larsen leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google