Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006

2 FAQ Epikrise og Henvisning Av Thomas Tveit Rosenlund og Annebeth Askevold

3 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Innledning Epikrise og Henvisning Meldingshjelp Akseptansetester Testserveren og Volven Erfaringer ønsker vi å samle i en FAQ på www.kith.no www.kith.no

4 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Ofte stilte spørsmål Spørsmål om bruk av kodeverk Spørsmål om meldingsdokumentasjonen (bruk av felt i standarden, organisering av informasjon) Spørsmål om bruk av akseptansetester (innsending, utfylling av skjema etc)

5 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Ofte stilte spørsmål (2) Bruk av feltet Message.ServRprt.ServProvID Her har vi nettopp utarbeidet et notat som vil bli offentliggjort på KITH’s web sider Problemstilling, ikke obligatorisk felt, brukes for å identifisere meldingen i apprek Gjelder Epikrise, Svarrapport og Tilbakemelding henvisning Feltet blir obligatorisk når apprek innføres KITH anbefaler tidsbasert UUID som beskrevet i RFC 4122

6 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Andre tilbakemeldinger Feil/unøyaktigheter i meldingsdokumentasjon, akseptanstester eller testserver Nye behov som dagens meldingsstandarder ikke dekker Nye behov for akseptansetester og tester på testserver Disse tilbakemeldingene er en forutsetning for at vi skal kunne gjøre jobben vår

7 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Viktige verktøy for leverandørene Volven (www.volven.no) Testserveren (testserver.kith.no) Meldingsdokumentasjonen KITH sin hjemmeside (www.kith.no) Akseptansetestene Meldingshjelp (meldingshjelp@kith.no) XML-validatorer (XML-spy eller andre)

8 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Bruk av akseptansetester Ønsker enhetlig implementasjon hos alle leverandører Leverandøren gjennomfører selve testen Resultatet sendes til KITH sammen med en signert egenerklæring og utfylt testdokumentasjon + annet materiale som etterlyses i akseptansetesten KITH går igjennom dokumentasjonen og gir tilbakemelding om eventuelle feil Godkjenning offentliggjøres på KITH sine nettsider

9 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Bruk av akseptansetester – typiske feil Manglende egenerklæring, eller egenerklæring ikke signert Tomme elementer Manglende obligatoriske elementer Ugyldige verdier i forhold til kodeverk Bruk av feil skjema og namespace Manglende informasjon i henhold til testcase uten at det er forklart hvorfor Feil bruk av datatyper CV, CS og TS/date Manglende strukturering av informasjon i meldingen uten at det er forklart hvorfor

10 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Bruk av akseptansetester – før testen sendes til KITH Valider produsert XML Kjør produsert XML på testserveren Fyll ut alle feltene i egenerklæringen og Informasjon om avsendersystem (dette må sendes i post eller på fax) Sjekk at det ikke mangler materiale som er spesifisert i akseptansetesten og at materiale er sendt inn på rett form

11 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Bruk av testserveren Testserveren finnes på testserver.kith.no Inneholder syntaktisk og semantisk test for 9 forskjellige meldinger Effektivt verktøy Meld ifra om feil eller mangler til meldingshjelp@kith.no meldingshjelp@kith.no Demo

12 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Bruk av Volven www.volven.no Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag Søkbar database, man kan dessverre ikke søke på OID Siste versjon av alle kodeverk som brukes i KITH’s meldingsstandarder skal være på Volven

13 FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006 Adressering av henvisning Er adressering av henvisning med Id på alle nivåer en utopi? Er det mulig å forvente at fastleger skal kunne avdelingsstruktur på sykehus så godt (selv med HER) at alle henvisninger kan adresseres spesifikt? Kan alle allmennlege i alle tilfeller vite hvilke videre undersøkelser en foreløpig diagnose må føre til, og hvilken avdeling som bør gjøre den, eller bør dette avgjøres av henvisningsmottaker? Trengs nasjonale retningslinjer for adressering og identifisering? Stadige omorganisering på sykehusene vanskeliggjør også adressering på avdelingsnivå Arbeidsflyten ved mottak av henvisning varierer fra foretak til foretak


Laste ned ppt "FAQ Epikrise og Henvisning Thomas T Rosenlund, 27.02.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google