Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMJ-98 Database for stedsbasert læring (DSL) En verktøy til bruk i uteskolen Kurs for ansatte i skoleverket Indre Salten Fauske 10/3-2005 v/ Torgeir Limstrand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMJ-98 Database for stedsbasert læring (DSL) En verktøy til bruk i uteskolen Kurs for ansatte i skoleverket Indre Salten Fauske 10/3-2005 v/ Torgeir Limstrand."— Utskrift av presentasjonen:

1 OMJ-98 Database for stedsbasert læring (DSL) En verktøy til bruk i uteskolen Kurs for ansatte i skoleverket Indre Salten Fauske 10/3-2005 v/ Torgeir Limstrand Seksjon for Idrett, Hibo

2 OMJ-98 Mål….middel Deltakerne skal få grunnleggende kunnskap om stedsbasert læring og dataredskapet DSL. Kunnskapen skal kunne anvendes slik at deltakerne kan være pådrive på egen institusjon mht. heving av kvaliteten på uteskole- virksomheten.  Temaer som skal gjennomgås: 1.Status uteaktivitet/uteskole 2.Perspektiver på uteskole 3.Om stedsbasert læring 4.Om database for stedsbasert læring

3 OMJ-98 Referanser Limstrand, T., 2004. Perspektiver på uteskole. Artikkel. Kan lastes ned fra (www.uterin.salten.no)www.uterin.salten.no Limstrand, T., 2004. Stedsbasert læring. (www.uterin.salten.no)www.uterin.salten.no Olsen, P.J, Limstrand, 2004. Database for stedsbasert læring. Cd- rom. Jordet, A.M., 2002. Lutvann-undersøkelsen. En case-studie om uteskolens didaktikk. Artikkel/forstudie dr.grad- Annen anbefalt litteratur: Jordet, A.M, 2002. Nærmiljøet som klasserom. Cappelen akademiske forlag. Bagøien, T.E.,1999. Barn i friluft. Om verdifullt friluftsliv. Sebu forlag. Imsen, G., 1999. Lærenes verden. Innføring i generell didaktikk.

4 OMJ-98 Figur Andel av organisert aktivitet som foregår utendørs relatert til institusjon/skoletrinn. Prosent. N=644. (Limstrand, 1999). Status uteaktivitet (1)

5 OMJ-98 Status uteaktivitet (2) Figur Andel organisert aktivitet som foregår utendørs relatert til årstid. Prosent. N=644. (Limstrand, 1999).

6 OMJ-98 Status uteaktivitet (3) Figur. Andel elever på ungdomstrinnet som har vært utenfor skolebygningen med klassen sin mer enn 1 gang i løpet av skoleåret 2001-02. Relatert til fag og rangert etter verdi. (N=1011). (Limstrand, 2003)

7 OMJ-98 Perspektiver på uteskole(1) Kilde: Limstrand, T., 2004. Perspektiver på uteskole. Artikkel på www.uterin.salten.no  Hva er uteskole?  Hvem driver med uteskole?  Hvem er uteskolelæreren? ”Flytt ut læreren” ”Fri-flyt læreren” ”Speider læreren” ”Ideal læreren” oPersonlig egenskaper oLederegenskaper oPraktisk kompetanse oFaglig kompetanse oDidaktisk kompetanse

8 OMJ-98 2. Perspektiver på uteskole(2) Kilde: Limstrand, T., 2004. Perspektiver på uteskole. Artikkel på www.uterin.salten.no  Aktivitetspedagogikken John Dewey Kilpatrick Vygotsky  Immanente læringsgevinster Fysisk aktivitet Robusthet Miljøbevisthet Sosial gevinst Språk- og skriftspråkutvikling

9 OMJ-98 3. Om stedsbasert læring Kilde: www.uterin.salten.nowww.uterin.salten.no

10 OMJ-98 Stedsbasert læring - bakgrunn  Formål: bedre kvaliteten i uteskolen  Handler om å lokalisere å ta i bruk læringssteder som gir relevant og virkelighetsnær læring

11 OMJ-98 Hva er et læringssted Et fysisk avgrenset sted som ligger i skolens nærmiljø. De er konkrete og representerer virkeligheten.

12 OMJ-98 Hvor ligger læringsstedene

13 OMJ-98 Hva er stedsbasert læring (1)  En måte skolene kan organisere uteskole- virksomheten – på tvers av faggrenser og på institusjonsnivå  Den største pedagogiske utfordringen er å knytte læringsstedets iboende kvaliteter til læringsarbeidet  En fjerde didaktisk dimensjon – nemlig spørsmålet om hvilke/hvor

14 OMJ-98 Hva er stedsbasert læring (2)

15 OMJ-98 4. Bruk av database for stedbasert læring (DSL)

16 OMJ-98 Database for stedsbasert læring - bakgrunn  Heve kvaliteten i uteskolen oEt redskap for å systematisere undervisning oEt redskap for knytte sammen abstrakt kunnskap med virkeligheten (”systemverden” – ”livsverden”)  Eiere FL, SF og RKK Indre Salten. Et produkt av ”Ut er In/Ut er In –ung” og ”Læring i friluft”.  Prosjektleder: Torgeir Limstrand, Ide: Limstrand/Per Jon Olsen Programmering: Vegard Danielsen (1.0), Olsen/Olsen (2.0), Extensor (3.0)  Verdi ca 700.000,-. Førsteopplag 1000 eks. Pris 250,-

17 OMJ-98 Installering og oppstart Skal være selvinstruerende, men: Bli bevist på hvilke programvare maskinen evt. må ha (usikker på hvor gamle versjoner den tar!) Installering (Følg instruksjon på skjerm) Vær bevist på valg mht. adobe reader. Hvor vil du legge DSL på maskinen? Oppstart (Finn oppstartsikonet)

18 OMJ-98 Navigering - Lær hvordan basen i hovedsak er oppbygd  Vei 1: Naviger fra hovdemeny direkte til Læring i Friluft (LF) Lær systematikken i LF nHvordan finner jeg en aktivitet for 7. kl. i faget nat/miljø? nHvordan kommer jeg meg tilbake til hovedmeny ?  Vei 2: Naviger til aktivitetsarkene Bli kjent med søk- meny nHvordan finner jeg en aktivitet for 7. kl. i faget nat/miljø? nHvordan kommer jeg tilbake til hovedmenyen?  Info: nTrykk på ”Om DSL” under hovedmenyen..…du må vite hvilke info som ligger her. Trykk på ”Om stedsbasert læring” – her må det være nettilkobling!

19 OMJ-98 Aktivitetsarkene(1)  Forstå hvordan ”FL-aktivitetsarkene” ligger og hvilke muligheter/begrensninger disse har oBruk ulike søkerfunksjoner oKan aktivitetsarkene forandres? oBli obs. på enkelte bristende logiker/usystematiske bruk av temafelt  Hvordan legger jeg inn en ny aktivitet? oPrøv både via søker-meny og via aktivitetsark-meny oLegg inn nye data (eks. egne initialer i alle felt) oForsøk å lagre en ny aktivitet….og slette en aktivitet  Hvordan kopierer jeg en aktivitet? oKopier en FL aktivitet, forandre på denne. oLag en kopi av kopien  Bli kjent med L-97 (hel og oppdelt). oHvordan finner jeg de spesifikke målene for kroppsøving 8.kl.? oFinn et sted for det står noe om geografi og kopier denne formuleringen….(høyre musetast og kopier, deretter tilbake til aktivitetsark og ctrl v)

20 OMJ-98 Aktivitetsarkene (2)  Legg inn bilder  Legg inn en lenker. (må ha nettilgang)  Forsøk mailfunksjon (må ha koblet mailfunksjon)  Importer/eksporter fil  Elevark/lærerark oHva er poenget med dette? oHva kommer fram når vi trykker elevark eller lærerark når vi bruker noe som FL er forfatter på? oForsøk det samme på noe som dere nettopp har laget. Hva skjer? oSkriv ut (må være koblet til skriver)

21 OMJ-98 Aktivitetsarkene (3) - pedagogiske poenger  Hva er de poengene med de ulike feltene?: oOverskrift, forfatter, dato, trinn*, fag*, andre kjennetegn, sted, årstid* *tvunget valg i basen oTidsbruk, erfaringer som er gjort, læringsmål, aktiviteter, elevoppgaver, bilder, forarbeid, etterarbeid, utstyr elevene, utstyr lærere, litteratur, lenker

22 OMJ-98 Oppgave 1 Legg inn en aktiviteten ”En vårdag i fjæra med 4. kl.” Forsøker å benytte alle feltene. Klipp og lim fra det som fra før ligger i basen….og utenfor basen.

23 OMJ-98 Oppgave 2 (Diskuter - svar fra hver skole presenteres i plenum)  Benytt medbrakt kart og lokaliser og tegn inn 5-10 læringssteder. Hvordan kan disse kobles til DSL?  Hvem skal ha tilgang til DSL?  Hvordan organisere lagring/backup?  Hvordan kan man legge inn eksisterende undervisingsopplegg i DSL?  Hvilken policy skal man ha til utveksling av ”DSL-aktiviteter” internt på skolen?  Skisser en plan for hvordan du ønsker å integrere DSL ved din skole?

24 OMJ-98 Nærmere informasjon www.uterin.salten.no www.friluftsrad.salten.no www.idrett.hibo.no


Laste ned ppt "OMJ-98 Database for stedsbasert læring (DSL) En verktøy til bruk i uteskolen Kurs for ansatte i skoleverket Indre Salten Fauske 10/3-2005 v/ Torgeir Limstrand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google