Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KC 051 Kriterier for skolen som lærende organisasjon Systemtenkning –Kompleks sammenheng mellom enheter i et system Personlig mestring –Lærende organisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KC 051 Kriterier for skolen som lærende organisasjon Systemtenkning –Kompleks sammenheng mellom enheter i et system Personlig mestring –Lærende organisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 KC 051 Kriterier for skolen som lærende organisasjon Systemtenkning –Kompleks sammenheng mellom enheter i et system Personlig mestring –Lærende organisasjon kan kun bli en realitet dersom enkeltindivider virkelig vil og kan lære Mentale modeller –Bringe mentale modeller for hvordan skolen fungerer fram og gjøre dem til gjenstand for felles refleksjon Utvikling av delt visjon –Avdekke de felles bildene av framtida som fremmer ekte innsatsvilje og deltagelse. Omsette individuell visjon til felles visjon Læring i team –Medlemmene kan lære av og fra hverandre

2 KC 052 Effektive skole Profesjonelt lederskap Felles visjoner og mål Et læringsfremmende miljø Konsentrasjon omkring undervisning og læring Hensiktsmessig undervisning er effektivt organisert Høye forventninger formidles direkte til elevene

3 KC 053 Effektive skole Positiv bekreftelse Løpende evaluering av framskritt Elevenes rettigheter og ansvar Hjem - skole partnerskap En lærende organisasjon

4 KC 054 En lærende organisasjon Skoler hvor hele personalet fortsetter å lære, og holde seg oppdatert om sine fag og ny kunnskap om effektiv praksis. Det gjennomføres skolebasert personalutvikling Opplæringen er skreddersydd den enkelte skoles behov Opplæringen er en integrert del av et samarbeidende pedagogisk miljø

5 KC 055 I en lærende skole er personalets læring like viktig som elevenes Betydningen av desentralisert og deltagende ledelse Betydningen av varierte strategier for å skape endring i skolen

6 KC 056 Differensieringsprosjektet og lærende organisasjon Skal lærere ta ansvar for å organisere læreprosesser med høy kvalitet, må skolen bli et sted der lærerne kan utvikle sin grunnleggende kompetanse Skole som et integrert miljø der kollegaene har en felles visjon og en kollektiv ansvarsfølelse Det å prøve ut nye ideer må være en norm Kollegiet må være preget av et stimulerende og motiverende samarbeid Kollegaene oppmuntrer hverandre kontinuerlig til å reflektere over egen praksis Kollegaer med felles identitet i forhold til sin praksis – et felles språk for ”den gode skole”

7 KC 057 Bærekraftig skole Kollegane setter seg inn i andres perspektiver og analyserer seg selv. De har ikke alltid rett og trenger hjelp fra andre Fellesskap som tar i bruk det beste hos hver lærer – og aktørene bygger opp hverandre Skolen har motiverende målsetting Lærerne deler kompetanse på tvers av enheter og gir hverandre tilbakemelding Mangfoldighet blir en ressurs for den enkeltes utvikling

8 KC 058 Mindre bærekraftig skole Lærerne bruker få sider av seg selv Vi har som oftest rett, og gjør ting som vi pleier Vi klarer oss best selv og trenger ikke hjelp fra andre Setter seg ikke inn i andres perspektiver Vaskelig å ta initiativ Tar ikke i bruk det beste hos hverandre

9 KC 059 TEAM LÆRER- SAM- ARBEID UTVIDET LÆRER- SAM- ARBEID LÆRER- TEAM LÆRENDE TEAM Arbeidsmål: I henhold til læreplan Arbeidsmål: Utviklingsmål for elevene Arbeidsmål: Utviklingsmål for elevene Utviklingsmål for lærerrollen Arbeidsmål: Utviklingsmål for elevene Utviklingsmål for lærerrollen Utviklings- mål for teamet

10 KC 0510 LÆRENDE TEAM 1.Evne til løpende å gjøre opp status på teamarbeidet 2.Evne til å korrigere forhold som ikke fungerer godt nok i teamets arbeid, for eksempel møtekultur, aktiviteter i forhold til elevene, samarbeid med andre kolleger på skolen eller ledelsen på skolen

11 KC 0511 LÆRENDE TEAM 3. Evne til å tilføre viten og konkrete ferdigheter som er relevante for teamets videre arbeid 4.Evne til å skape en kultur som gir de enkelte medlemmene inspirasjon til å reflektere over og videreutvikle sin egen faglighet, pedagogikk og lærerrolle 5.Evne til løpende å tematisere og reflektere over teamets grunnleggende antagelser og holdninger

12 KC 0512 Viktige sammenhenger i læringsprosesser i organisasjoner 1.Hvordan organisasjoner handler (kollektiv adferd) og hva organisasjonsmedlemmer erfarer (individuell taus kunnskap) 2.Hvordan individuell taus kunnskap formidles blant medlemmer i organisasjonen (eksplisitt kollektiv kunnskap) 3.Hvordan eksplisitt kollektiv kunnskap inngår i informasjonsgrunnlager når strategiske beslutninger fattes (kunnskap) 4. Hvordan kunnskap inngår i organisasjoners adferd (kollektiv adferd)


Laste ned ppt "KC 051 Kriterier for skolen som lærende organisasjon Systemtenkning –Kompleks sammenheng mellom enheter i et system Personlig mestring –Lærende organisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google