Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kriterier for skolen som lærende organisasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kriterier for skolen som lærende organisasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kriterier for skolen som lærende organisasjon
Systemtenkning Kompleks sammenheng mellom enheter i et system Personlig mestring Lærende organisasjon kan kun bli en realitet dersom enkeltindivider virkelig vil og kan lære Mentale modeller Bringe mentale modeller for hvordan skolen fungerer fram og gjøre dem til gjenstand for felles refleksjon Utvikling av delt visjon Avdekke de felles bildene av framtida som fremmer ekte innsatsvilje og deltagelse. Omsette individuell visjon til felles visjon Læring i team Medlemmene kan lære av og fra hverandre KC 05

2 Effektive skole Profesjonelt lederskap Felles visjoner og mål
Et læringsfremmende miljø Konsentrasjon omkring undervisning og læring Hensiktsmessig undervisning er effektivt organisert Høye forventninger formidles direkte til elevene KC 05

3 Effektive skole Positiv bekreftelse Løpende evaluering av framskritt
Elevenes rettigheter og ansvar Hjem - skole partnerskap En lærende organisasjon KC 05

4 En lærende organisasjon
Skoler hvor hele personalet fortsetter å lære, og holde seg oppdatert om sine fag og ny kunnskap om effektiv praksis. Det gjennomføres skolebasert personalutvikling Opplæringen er skreddersydd den enkelte skoles behov Opplæringen er en integrert del av et samarbeidende pedagogisk miljø KC 05

5 I en lærende skole er personalets læring like viktig som elevenes
Betydningen av desentralisert og deltagende ledelse Betydningen av varierte strategier for å skape endring i skolen KC 05

6 Differensieringsprosjektet og lærende organisasjon
Skal lærere ta ansvar for å organisere læreprosesser med høy kvalitet, må skolen bli et sted der lærerne kan utvikle sin grunnleggende kompetanse Skole som et integrert miljø der kollegaene har en felles visjon og en kollektiv ansvarsfølelse Det å prøve ut nye ideer må være en norm Kollegiet må være preget av et stimulerende og motiverende samarbeid Kollegaene oppmuntrer hverandre kontinuerlig til å reflektere over egen praksis Kollegaer med felles identitet i forhold til sin praksis – et felles språk for ”den gode skole” KC 05

7 Bærekraftig skole Kollegane setter seg inn i andres perspektiver og analyserer seg selv. De har ikke alltid rett og trenger hjelp fra andre Fellesskap som tar i bruk det beste hos hver lærer – og aktørene bygger opp hverandre Skolen har motiverende målsetting Lærerne deler kompetanse på tvers av enheter og gir hverandre tilbakemelding Mangfoldighet blir en ressurs for den enkeltes utvikling KC 05

8 Mindre bærekraftig skole
Lærerne bruker få sider av seg selv Vi har som oftest rett, og gjør ting som vi pleier Vi klarer oss best selv og trenger ikke hjelp fra andre Setter seg ikke inn i andres perspektiver Vaskelig å ta initiativ Tar ikke i bruk det beste hos hverandre KC 05

9 TEAM LÆRER-SAM-ARBEID UTVIDET LÆRER-SAM-ARBEID LÆRER-TEAM LÆRENDE TEAM
Arbeidsmål: I henhold til læreplan Utviklingsmål for elevene Utviklingsmål for lærerrollen Utviklings-mål for teamet KC 05

10 LÆRENDE TEAM Evne til løpende å gjøre opp status på teamarbeidet
Evne til å korrigere forhold som ikke fungerer godt nok i teamets arbeid, for eksempel møtekultur, aktiviteter i forhold til elevene, samarbeid med andre kolleger på skolen eller ledelsen på skolen KC 05

11 LÆRENDE TEAM 3.  Evne til å tilføre viten og konkrete ferdigheter som er relevante for teamets videre arbeid Evne til å skape en kultur som gir de enkelte medlemmene inspirasjon til å reflektere over og videreutvikle sin egen faglighet, pedagogikk og lærerrolle Evne til løpende å tematisere og reflektere over teamets grunnleggende antagelser og holdninger KC 05

12 Viktige sammenhenger i læringsprosesser i organisasjoner
Hvordan organisasjoner handler (kollektiv adferd) og hva organisasjonsmedlemmer erfarer (individuell taus kunnskap) Hvordan individuell taus kunnskap formidles blant medlemmer i organisasjonen (eksplisitt kollektiv kunnskap) Hvordan eksplisitt kollektiv kunnskap inngår i informasjonsgrunnlager når strategiske beslutninger fattes (kunnskap) Hvordan kunnskap inngår i organisasjoners adferd (kollektiv adferd) KC 05


Laste ned ppt "Kriterier for skolen som lærende organisasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google