Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Andre funksjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Andre funksjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Andre funksjoner

2 Avbryt pågående Pågående er strekningsdata som ikke er avsluttet
De vises som en skigard. De avsluttes ved den referansen du står på

3 Vegobjekter-liste Hvert objekt er her «komprimert» og bilens posisjon vises. Man kan åpne VOD ved å trykke på en registrering, likeså trykke på pluss og se evt døtrer

4 Stopp og start strekningsdata
Hovedsakelig i bruk mot rundkjøring, eller i områder der man helst ikke skal stoppe for å registrere. Det røde feltet viser bare at det gjennom kontroll er funnet en feil ! Pågående data ønskes avsluttet ( på en gitt meter ) Og starte igjen på en gitt meter ( De metrene du ser i det røde feltet ) Man velger en lenke, åpner denne med jordkloda og setter meter . Disse metrene må være kjent på forhånd ( Kan leses fra lenker i rundkjøring og ny Start etter rundkjøring ) Når man nå kjører, så vil pågående lukkes der du har satt meter for lukking, og de samme vegobjektene åpnes der du har satt denne referansen Man kan velge en og en, eller begge vegobjekttypene.

5 Filter Her kan du sette hva som skal
Vises i 3D bildet, slik at du unngår For mye informasjon

6 Maler H. Musetast gir deg diverse muligheter.
Lag en mal og kjør malkontroll Når du da kjører vil objekter med avvik fra malen poppe opp med VOD bilde H. Musetast gir deg diverse muligheter. Maler kan produseres og lagres i Registrering ( VOD ), eller her med datakatalogen som utgangspunkt Man kan gruppere maler som går på : skilt, grøft osv og dersom man er flink til å forklare innholdet i malen i navnet, så får Man lett tilgang til korrekt mal. Å legge inn verdier i malen kan gi deg en falsk følelse av at verdien er korrekt, dersom den egentlig skulle ha vært noe annet Mal skiltpunkt med en, to, tre skiltplater osv. Sidepos og felt må foreløpig settes manuelt Et malsystem skal importeres/eksporteres og ikke bare kopiere. Avvik fra datakatalogen vil bli vist

7 Bilder Her må du ha hjelp fra noen til å sette opp rett nettverkstasjon og kataloger I verktøy og bilder

8 NVDBReg NVDB123 ) Kartvisning det samme som NVDB123 Skal du i dag se endringer gjort i kartet direkte i VegReg må du lukke og lese inn VegReg igjen. Dette endres til neste versjon

9 Datakatalog i VegReg Datakatalogversjon refererer
Til den siste versjon du har Fått fra banken på det tidspunkt Du tok ut et oppdrag Legg merke til at du har flere Flipper du kan hoppe mellom


Laste ned ppt "Andre funksjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google