Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.amanuensis Kjell Caspersen1 Skolen som lærende organisasjon NFFL 23.04.07  En lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.amanuensis Kjell Caspersen1 Skolen som lærende organisasjon NFFL 23.04.07  En lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.amanuensis Kjell Caspersen1 Skolen som lærende organisasjon NFFL 23.04.07  En lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape sin egen framtid (Peter Senge).

2 1.amanuensis Kjell Caspersen2 Læring på organisasjonsnivå 1. Må basere seg på at individer i organisasjonen lærer, og 2. At individuelle erfaringer koples på en slik måte at de danner grunnlag for kollektiv endring i organisasjonen

3 1.amanuensis Kjell Caspersen3 Figur : Læring i organisasjoner

4 1.amanuensis Kjell Caspersen4 Personlig mestring Mentale modeller Læring i team Delt visjon System- tenking Avdekke de felles bildene av framtida som fremmer ekte innsatsvilje og deltagelse. Omsette individuell visjon til felles visjon Lærende organisasjon kan kun bli en realitet dersom enkeltindivider virkelig vil og kan lære Bringe mentale modeller for hvordan organisasjonen fungerer fram og gjøre dem til gjenstand for felles refleksjon Medlemmene kan lære av og fra hverandre Kompleks sammenheng mellom enheter i et system Hva kjennetegner lærende organisasjoner?

5 1.amanuensis Kjell Caspersen5 Kriterier for skolen som lærende organisasjon  Systemtenkning Kompleks sammenheng mellom enheter i et system  Personlig mestring Lærende organisasjon kan kun bli en realitet dersom enkeltindivider virkelig vil og kan lære  Mentale modeller Bringe mentale modeller for hvordan skolen fungerer fram og gjøre dem til gjenstand for felles refleksjon  Utvikling av delt visjon Avdekke de felles bildene av framtida som fremmer ekte innsatsvilje og deltagelse. Omsette individuell visjon til felles visjon  Læring i team Medlemmene kan lære av og fra hverandre

6 1.amanuensis Kjell Caspersen6 Lærer elever mer på lærende skoler?  Profesjonalitet  Læringstrykk Trykk på gjennomføring Trykk på felles planlegging og vurdering Trykk på refleksjon og fornyelse  Organisatorisk tilrettelegging Jobbinflytelse Organisert fellesskap Utviklingsorientering integarasjon

7 1.amanuensis Kjell Caspersen7 ”Effektive skole”  Profesjonelt lederskap  Felles visjoner og mål  Et læringsfremmende miljø  Konsentrasjon omkring undervisning og læring  Hensiktsmessig undervisning er effektivt organisert  Høye forventninger formidles direkte til elevene

8 1.amanuensis Kjell Caspersen8 ”Effektive skole”  Positiv bekreftelse  Løpende evaluering av framskritt  Elevenes rettigheter og ansvar  Hjem - skole partnerskap  En lærende organisasjon

9 1.amanuensis Kjell Caspersen9 En lærende organisasjon Skoler hvor hele personalet fortsetter å lære, og holde seg oppdatert om sine fag og ny kunnskap om effektiv praksis.  Det gjennomføres skolebasert personalutvikling  Opplæringen er skreddersydd den enkelte skoles behov  Opplæringen er en integrert del av et samarbeidende pedagogisk miljø

10 1.amanuensis Kjell Caspersen10  I en lærende skole er personalets læring like viktig som elevenes  Betydningen av desentralisert og deltagende ledelse  Betydningen av varierte strategier for å skape endring i skolen

11 1.amanuensis Kjell Caspersen11 Differensieringsprosjektet og lærende organisasjon  Skal lærere ta ansvar for å organisere læreprosesser med høy kvalitet, må skolen bli et sted der lærerne kan utvikle sin grunnleggende kompetanse  Skole som et integrert miljø der kollegaene har en felles visjon og en kollektiv ansvarsfølelse  Det å prøve ut nye ideer må være en norm  Kollegiet må være preget av et stimulerende og motiverende samarbeid  Kollegaene oppmuntrer hverandre kontinuerlig til å reflektere over egen praksis  Kollegaer med felles identitet i forhold til sin praksis – et felles språk for ”den gode skole”

12 1.amanuensis Kjell Caspersen12 Lærende team  LÆRERSAMARBEID Arbeidsmål: I henhold til læreplan  UTVIDET LÆRERSAMARBEID Arbeidsmål: Utviklingsmål for elevene  LÆRERTEAM Arbeidsmål: Utviklingsmål for elevene. Utviklingsmål for lærerrollen  LÆRENDE TEAM Arbeidsmål: Utviklingsmål for elevene. Utviklingsmål for lærerrollen. Utviklingsmål for teamet

13 1.amanuensis Kjell Caspersen13 LÆRENDE TEAM 1. Evne til løpende å gjøre opp status på teamarbeidet 2. Evne til å korrigere forhold som ikke fungerer godt nok i teamets arbeid, for eksempel møtekultur, aktiviteter i forhold til elevene, samarbeid med andre kolleger på skolen eller ledelsen på skolen

14 1.amanuensis Kjell Caspersen14 LÆRENDE TEAM 3. Evne til å tilføre viten og konkrete ferdigheter som er relevante for teamets videre arbeid 4. Evne til å skape en kultur som gir de enkelte medlemmene inspirasjon til å reflektere over og videreutvikle sin egen faglighet, pedagogikk og lærerrolle 5. Evne til løpende å tematisere og reflektere over teamets grunnleggende antagelser og holdninger


Laste ned ppt "1.amanuensis Kjell Caspersen1 Skolen som lærende organisasjon NFFL 23.04.07  En lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google