Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolen som lærende organisasjon NFFL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolen som lærende organisasjon NFFL"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolen som lærende organisasjon NFFL 23.04.07
En lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape sin egen framtid (Peter Senge). 1.amanuensis Kjell Caspersen

2 Læring på organisasjonsnivå
Må basere seg på at individer i organisasjonen lærer, og At individuelle erfaringer koples på en slik måte at de danner grunnlag for kollektiv endring i organisasjonen 1.amanuensis Kjell Caspersen

3 Figur : Læring i organisasjoner
1.amanuensis Kjell Caspersen

4 Hva kjennetegner lærende organisasjoner?
Lærende organisasjon kan kun bli en realitet dersom enkeltindivider virkelig vil og kan lære Personlig mestring Mentale modeller Læring i team Delt visjon System- tenking Avdekke de felles bildene av framtida som fremmer ekte innsatsvilje og deltagelse. Omsette individuell visjon til felles visjon Kompleks sammenheng mellom enheter i et system Medlemmene kan lære av og fra hverandre Bringe mentale modeller for hvordan organisasjonen fungerer fram og gjøre dem til gjenstand for felles refleksjon 1.amanuensis Kjell Caspersen

5 Kriterier for skolen som lærende organisasjon
Systemtenkning Kompleks sammenheng mellom enheter i et system Personlig mestring Lærende organisasjon kan kun bli en realitet dersom enkeltindivider virkelig vil og kan lære Mentale modeller Bringe mentale modeller for hvordan skolen fungerer fram og gjøre dem til gjenstand for felles refleksjon Utvikling av delt visjon Avdekke de felles bildene av framtida som fremmer ekte innsatsvilje og deltagelse. Omsette individuell visjon til felles visjon Læring i team Medlemmene kan lære av og fra hverandre 1.amanuensis Kjell Caspersen

6 Lærer elever mer på lærende skoler?
Profesjonalitet Læringstrykk Trykk på gjennomføring Trykk på felles planlegging og vurdering Trykk på refleksjon og fornyelse Organisatorisk tilrettelegging Jobbinflytelse Organisert fellesskap Utviklingsorientering integarasjon 1.amanuensis Kjell Caspersen

7 1.amanuensis Kjell Caspersen
”Effektive skole” Profesjonelt lederskap Felles visjoner og mål Et læringsfremmende miljø Konsentrasjon omkring undervisning og læring Hensiktsmessig undervisning er effektivt organisert Høye forventninger formidles direkte til elevene 1.amanuensis Kjell Caspersen

8 1.amanuensis Kjell Caspersen
”Effektive skole” Positiv bekreftelse Løpende evaluering av framskritt Elevenes rettigheter og ansvar Hjem - skole partnerskap En lærende organisasjon 1.amanuensis Kjell Caspersen

9 En lærende organisasjon
Skoler hvor hele personalet fortsetter å lære, og holde seg oppdatert om sine fag og ny kunnskap om effektiv praksis. Det gjennomføres skolebasert personalutvikling Opplæringen er skreddersydd den enkelte skoles behov Opplæringen er en integrert del av et samarbeidende pedagogisk miljø 1.amanuensis Kjell Caspersen

10 1.amanuensis Kjell Caspersen
I en lærende skole er personalets læring like viktig som elevenes Betydningen av desentralisert og deltagende ledelse Betydningen av varierte strategier for å skape endring i skolen 1.amanuensis Kjell Caspersen

11 Differensieringsprosjektet og lærende organisasjon
Skal lærere ta ansvar for å organisere læreprosesser med høy kvalitet, må skolen bli et sted der lærerne kan utvikle sin grunnleggende kompetanse Skole som et integrert miljø der kollegaene har en felles visjon og en kollektiv ansvarsfølelse Det å prøve ut nye ideer må være en norm Kollegiet må være preget av et stimulerende og motiverende samarbeid Kollegaene oppmuntrer hverandre kontinuerlig til å reflektere over egen praksis Kollegaer med felles identitet i forhold til sin praksis – et felles språk for ”den gode skole” 1.amanuensis Kjell Caspersen

12 1.amanuensis Kjell Caspersen
Lærende team LÆRERSAMARBEID Arbeidsmål: I henhold til læreplan UTVIDET LÆRERSAMARBEID Arbeidsmål: Utviklingsmål for elevene LÆRERTEAM Arbeidsmål: Utviklingsmål for elevene. Utviklingsmål for lærerrollen LÆRENDE TEAM Arbeidsmål: Utviklingsmål for elevene. Utviklingsmål for lærerrollen. Utviklingsmål for teamet 1.amanuensis Kjell Caspersen

13 1.amanuensis Kjell Caspersen
LÆRENDE TEAM Evne til løpende å gjøre opp status på teamarbeidet Evne til å korrigere forhold som ikke fungerer godt nok i teamets arbeid, for eksempel møtekultur, aktiviteter i forhold til elevene, samarbeid med andre kolleger på skolen eller ledelsen på skolen 1.amanuensis Kjell Caspersen

14 1.amanuensis Kjell Caspersen
LÆRENDE TEAM 3.  Evne til å tilføre viten og konkrete ferdigheter som er relevante for teamets videre arbeid Evne til å skape en kultur som gir de enkelte medlemmene inspirasjon til å reflektere over og videreutvikle sin egen faglighet, pedagogikk og lærerrolle Evne til løpende å tematisere og reflektere over teamets grunnleggende antagelser og holdninger 1.amanuensis Kjell Caspersen


Laste ned ppt "Skolen som lærende organisasjon NFFL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google