Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i undervisningen Science camp Halmstad 12. april 2011 Torgeir Selle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i undervisningen Science camp Halmstad 12. april 2011 Torgeir Selle."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i undervisningen Science camp Halmstad 12. april 2011 Torgeir Selle

2 Agenda (1) Kl. 13.00 Introduksjon til arbeidsgruppens arbeid med utgangspunkt i formålet Innledende samarbeidet i arbeidsgruppen: Gjennomgang av ettermiddagens program Kl. 13.10Hvilke prosjekter har IKT i undervisningen, en kort presentasjon? Sverige:Bo Helmersson Danmark:Steen Demuth Norge:Torgeir Selle Kl. 13.30Diskusjon

3 Agenda (2) Kl. 13.45Gruppearbeid med temaet: Utvikling av IKT i undervisningen. Kl. 14.30Pause Kl. 15.00SMIL(E) konsept for IKT i utdanningen –Konkrete prosjekter fra prosjektkatalogen –Kommunikasjon –Evaluering Kl. 15.45Avslutning i arbeidsgruppen –Det videre arbeid –Møteaktivitet

4 Hovedaktivitet 2:IKT i utdanningen Formål: Skape innovative læringsmiljøer metoder og materiell for å integrere bruk av IKT I fagene IKT strategier på ledningsnivå Kompetanseutvikling Investeringer IKT i skolen

5 Målsetting Målsettingen er å starte alle aktiviteter innenfor SMIL(E) gjennom diskusjon. Detaljene i aktivitetene utvikles gjennom overordnet erfaringsutveksling. Derfor er det viktig, at de skoler/gymnasier, som har aktiviteter innenfor en hovedaktivitet også har minst én representant i den aktuelle arbeidsgruppe.

6 Hvilke prosjekter har fokus på IKT i utdanningen? Sverige Akt 1 Danmark Akt 1 Norge IKT-piloter Hvilke andre prosjekter har deltagerne kjennskap til?

7 Hvilke arbeidsmetoder kan arbeidsgruppen anvende? Resultatorientert / prosessorientert metode Strategiverktøy (eksempelvis tilpasset Balanced Scorecard) Den kreative plattform Andre ideer

8 Konsepter for IKT i undervisningen Strategier for IKT i undervisningen Vurderingskriterier for effekten av IKT i undervisningen Eksempler på fagtematisk bruk av IKT Teknopedagogiske utfordringer og muligheter Bruk av WEB-2.0-teknologier i undervisningen Bruk av ulike teknologier som Smartphones, Ipad etc. muligheter og begrensninger Kompetansebehov pedagoger Identifisere relevante ressursmiljø i de enkelte land, og også utenfor landene Kartlegging av aktuelle nettbaserte ressurser (Digital dialog skole / hjem) De gode eksemplene

9 Hvordan velger vi løsningene? Velges løsningen ut fra: At skoleledelsene har en klar strategisk forståelse av IKT i undervisningen At teknologien styrker undervisningen i faget? At teknologien er enkel å anvende? At elevene kan styrke mulighetene for egenaktivitet, fordypning også utenfor skolen? At elevene finner løsningene attraktive og pedagogiske? At skolene har tilstrekkelig kompetanse til å benytte løsningene? Andre ?

10 Valg av teknologier / løsninger Segmentering av elever? Segmentering etter alder: 3 -7 år, 1.- 7. klasse, 8. – 10. klasse, gymnasiet eller andre skoler Segmentering etter talent Segmentering etter kjønn Segmentering annet??

11 Forventningsavstemning med skoler Hva forventer skolen/gymnasiet av IKT Kritiske suksessfaktorer for innføring Oppfølging og rapportering Tid –Hvor mye tid kan/skal skolene bidra med Materialer –Hvor mye får elevene lov til å arbeide med teknologien? –Nettvettregler for skolene –Praktiske forhold som tilgang på nettverk / teknologi?

12 Hva kan prosjektene tilby virksomhetene? Kompetanse? Ferdige opplegg / maler? Annet?

13 Kommunikasjon og formidling Hvordan synliggjøres arbeidsgruppens arbeid og resultater? (Ansvaret ligger hos kommunikatøren, men ideer mottas gjerne) Eksempelvis: –Idéutveksling mellom interessenter, lærere og elever på tvers av skoler/gymnasier og lande –Overfor øvrig omverden: SMIL(E) hjemmeside, SMIL(E) nyhetsbrev, andre offentlige trykte og elektroniske medier.

14 Evaluering Hvordan vurderer vi best (SMART) SMIL(E) forløpet og spesielt kvaliteten av de enkelte prosjekter Koordinert evaluering.


Laste ned ppt "IKT i undervisningen Science camp Halmstad 12. april 2011 Torgeir Selle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google