Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Case 1: Etiske dilemmaer ved bruk av IKT i skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Case 1: Etiske dilemmaer ved bruk av IKT i skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Case 1: Etiske dilemmaer ved bruk av IKT i skolen
Du skal forberede deg til et foreldremøte hvor temaet er barns bruk av Internett på skolen og i fritid og ønsker å være forberedt på spørsmål om dette emnet. Mange foreldre er bekymret for barnas bruk av Internett. Noen er redd de selv ikke kan nok til å forstå hva barna driver med. Historier om barn som treffer personer de har kommet i kontakt med på Internett, kan virke skremmende. Aktuelle problemstillinger er: Hvordan kan din skole forholde seg til at elevene leser pornografi på nettet? På noen skoler legger elevene ut bilder og personlig informasjon på verdensveven (www). Hvordan bør din skole forholde seg til dette? Bør eller bør ikke elevene ha opplæring i bruk av pratekanaler (chat) på skolen? Hvordan kan skolen bidra til å hindre uthenging og mobbing av elever på nettsider og chat? Skisser kort en presentasjon til foreldrene der du viser hvordan du har tenkt å ta hensyn til punktene over i egen undervisning. Velg selv elevgruppe innenfor grunnskolen. Hvordan kan skolen forberede seg på at elevene leser porno på nettet? Planlegge holdningsskapende arbeid + hva gjør en hvis noen blir tatt/hvilken følger reaksjon? Straff? Den enkelte elev eller hele klassen? Ufrivillig/planlagt surfing til porno – ulike reaksjoner – hvordan vurdere? Må en ha regler? Sette på filtre? Elever legger ut bilder/foto annen informasjon om seg selv på nettet – hvordan forholde seg til det som forelder og lærer? Henvise til SMART-reglene, gi elevene en digital kompetanse hvor vurdering og refleksjon inngår – diskutere med elevene blant annet følger av de valg en gjør. Opplæring i bruk av pratekanaler? Nettvett-regler – SMART-undersøkelse om barn og unges bruk av Internett sier at norkse barn har møtt noen fysisk som de har blitt kjent med på Internett! For de aller fleste et hyggelig møte, men det kan gå galt. Krever høyere grad av refleksjon på et tidligere tidspunkt og en raskere vurdering enn f.eks å avtale et møte med en brevvenn – snailmail. Hindre thenging og mobbing på nett: Klare regler for hva en skriver og ikke skriver – nettikette – hvordan skal de oppføre seg? Holdningsskapende arbeid svært viktig da det ikke er helt enkelt å kontrollere, overvåke etc.

2 Case 2: Personvern i skolen
Som lærer får du stadig spørsmål om rammer for bruk av IKT. Her er et knippe typiske problemstillinger som en lærer kan bli bedt om å svare på: I dagens skole blir obligatoriske lærer-elev samtaler mer og mer viktige. I disse samtalene kan det komme fram sensitive opplysninger. Hvis en skole ønsker å lagre disse i en elektronisk database, er det lov, hvilke regler gjelder da? Elevene ved skolen der du arbeider vil lage årbok. De vil legge ut bilde og informasjon om hver enkelt elev på nettet. Er det greit at skolen gjør dette? Hva sier gjeldende lover og regler om dette? På grunn av mye hærverk, mobbing og uro ved Storby skole har det i det siste vært en diskusjon om å ta i bruk videoovervåking av skolen. Er dette er et lovlig og ønskelig tiltak? Sensitive opplysninger i elektronisk database? – Viktigst i Personvernloven: Konsesjon fra datatilsynet Informasjons- og samtykkeplikt Innsynsrett Lovens formål er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Personopplysninger defineres i loven som ”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.” Sensitive opplysninger: rasemessig/etnisk bakgrunn, politisk/religiøs oppfatning, mistanke/siktelse/tiltale/dom for straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold og medlemskap i fagforeninger. Årbok med bilder og informasjon? Være forsiktig med å legge ut bilder av elever, bedre med gruppebilder enn individuelle bilder – evt bilder som ikke tydelig identifiserer personene – en gylden middelvei, men det som er sikkert er at en må ha samtykke fra foreldre under 15 år, over 15 år kan de selv evt gi samtykke + i tillegg må læreren bruke sunn fornuft og vurdere – mange kan se på nettet, flere enn foreldre og venner! Videoovervåking på skolen lov? Nå i media en ny skole som ville brule videoovervåkning for å kontrollere hærverk – datatilsynet svært skeptiske, mens en byråd, et politisk valgt organ mente det måtte være greit. NB! Skal være et særskilt behov – et eget kapittel i loven om det. Materialet skal kun behandles i en ansvarlig gruppe, kan kun utleveres til politiet. NB! Kan kun brukes til å avdekke det det var tenkt til – hærverk, ikke til andre formål. Skolegården i utgangspunktet et friområde – ubehag ved overvåing? Fjerner ikke årsaken til problemet? Holdningsskapende arbeid bedre?

3 Case 3: Opphavsrett på Internett
En kollega har funnet boka "Interaktiv lærebok i KRL-faget" fra Godøy skule på Internett. Han vil gjerne bruke deler av materiellet i undervisningen i 8.klasse. Kan han: - gi elevene henvisning til URL'en? - skrive ut stoffet og dele ut til elevene? - kopiere nettstedet og legge på skolens datamaskiner? - ta kopi av bilder fra nettsiden på vise på overhead? Han vil også lage en multimediapresentasjon for klassen der han klipper inn videosnutter fra Caplex (Cappelens CD-ROM-leksikon). Er det lovlig? Gi elever URL er lov Skrive ut stoffet? Det blir en eksemplarfemstilling, og er dermed ikke uten videre lov. Det er lov å sitere noe for å skape debatt: Kopinor gjelder kun kopi fra papir til papir, lysark og lysbilder – det betyr at dette i utgangspunktet er en eksemplarfremstilling, og som sådan underlagt opphavsmannens enerett etter åndsverkloven § 2. Det er adgang til å sitere etter åndsverkloven § 22. Denne retten til å sitere er begrenset slik at du bare kan sitere "i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger". Rent språklig gir kanskje dette ikke så mye mening, men formålet med sitatretten er den frie diskusjon, og at man skal ha adgang til å bruke noe fra andre, når man selv utvikler et verk. Det er imidlertid snevre grenser for hvor mye man kan sitere. Rent intuitivt antar jeg at 20 linjer er å gå utover det sitatretten gir adgang til. Elevene bør lese på nettet. Ikke lov å kopiere ned nettstedet til skolens datamaskiner, heller ikke å framstille på overhaed, men du kan jo vise ved hjelp av internett og videokanon Ikke lov å klippe inn noe fra noe annet, men kanskje lenke den opp hvis den hadde vært på Internett – men hvis en har kjøpt ett CD-rom leksikon – er det en enbruker eller flerbrukerlisens???? Skoleavtale? Kopinor gjelder i hvert fall ikke for slike tilfeller.


Laste ned ppt "Case 1: Etiske dilemmaer ved bruk av IKT i skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google