Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Første skoleår Ellinor Brune Hareide og Sissel R. Weydahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Første skoleår Ellinor Brune Hareide og Sissel R. Weydahl."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Første skoleår Ellinor Brune Hareide og Sissel R. Weydahl

3 Hvordan skape variasjon og metoderikdom i begynneropplæringen? Læring. En skisse av norsk- og matematikkfaget med konkrete råd og tips til en variert og deltakende opplæring. Eksempler på pedagogiske hjelpemidler som er i bruk hele året. Eksempler på arbeidsmetoder med utgangspunkt i uteskole og temaplaner.

4 ”Den viktigste enkeltstående faktor som påvirker læring, er det vi allerede vet. Forsterk dette, og bygg videre.” D. Ausubel.

5 Fire modeller for læring Læring som imitasjon Læring som overlevering Læring som aktivitet og selvregulering. Læring som deltakelse i fortolkende fellesskap.

6 Læring som deltakelse elevene får rik tilgang på kulturelle resurser elevene deltar aktivt i de ulike læringsaktivitetene det legges vekt på samspill og dialog i læringsaktivitetene det legges til rette for en felles tenkning og fortolkning av faglige begreper

7 En lekende tilnærming: eksperimenterer og øver lærer gjennom mange sanser, helhetssansning er nysgjerrig og spør mye lærer i dialog/ samhandling/ lek (rollelek) vil være deltakende i egen læring

8 Før vi velger aktivitet: Hva er de langsiktige læringsmålene Hvilke metoder er gode for å nå målene. Hva er læringsinnholdet i aktivitetene

9 Lese og skrive er grunnleggende ferdigheter. Bruke skriftspråket til å:  Motta budskap  Formidle budskap

10 Hovedområder Språkstimulering Skriftspråklig bevissthetstrening Situasjonsuavhengig språk Lydtrening med bokstavinnlæring og lesing. Skriving

11 Lydtrening med bokstavinnlæring Hvordan lages lyden: Lepper, tunge, tenner, gane, stemme, luft. Hvordan skriver vi lyden.

12 Lesing Syntetisk og analytisk lesemetode Lesing = avkoding x forståelse Felleslesing (shared reading) Veiledet lesing (guided reading)

13 Gode lese- og læringsstrategier Bakgrunnskunnskap, foregripe teksten Tittel og illustrasjoner Assosiere rundt tema Lese, korlesing, lese enkelte ord, lese hele setninger Forsto jeg det jeg leste? Arbeide ut fra ord og setningsnivå Etterarbeid –samtale, skrive

14 Skriving Tegne ting Tegnet tale – lekeskriving Skrive med enkelte bokstaver og lekeskriving – fonemorientert skriving. Skrive lydrett med bokstaver – oppdagende skriving. Vygotsky og Bente Hagtvedt Skrive ortografisk rett

15 Tilpasset lese- og skriveopplæring Skal alle være med på bokstavinnlæringen? Nivådelte lesegrupper ”Litteratur” på mange nivå – bokstavkort, ordkort, lesehefter, lesebøker, billedbøker, tegneserier, barnelitteratur. Skriving som foregår på alle nivå

16 Språk og begreper i matematikken. ”Matematikken har innebygd i seg en rekke språkkomponenter som er med på å danne grunnlaget for matematikkfaget. Jo bedre en er i stand til å gi matematikkfaget et språklig innhold, jo mer funksjonelt syns faget å bli for barnet.” Ostad

17 Grunnleggende begreper Klassifisering – størrelse, form, farge, egenskap Likhet og plassering Tid, dager årstider, måneder Mål, vekt, lengde

18 Det matematiske språket

19 Fra konkret til abstrakt Konkreter Halvkonkreter Halvabstrakter Abstrakte tallsymboler

20 Tallforståelse Arbeide mye med konkret materiell knyttet til tallsymbolet. Telling

21 Tallsymbolene Siffer og tall. Vi jobber med store tall – dagens tall. Egne erfaringer med tallet. Talleventyr og sanger.


Laste ned ppt "Første skoleår Ellinor Brune Hareide og Sissel R. Weydahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google