Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sørum kommune Prosjekt økt lærertetthet over 4 år

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sørum kommune Prosjekt økt lærertetthet over 4 år"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sørum kommune Prosjekt økt lærertetthet over 4 år
Bingsfoss ungdomsskole 4 stillinger Rektor Helge Lillekvelland Fagleder Solveig Sandodden Johansen (prosjektleder)

2 Sørum kommune Praksiseksempel fra Sørum kommune - kommunens tiltak knyttet til økt lærertetthet. I løpet av innlegget er det ønsket at vi skal svare på følgende spørsmål: Hva ønsket dere å oppnå med tiltaket – hva var den opprinnelige intensjonen. I hvilken grad fungerer tiltaket som dere hadde planlagt/etter intensjonen – hvilke justeringer er i tilfellet gjort. På hvilken måte knyttes dette tiltaket sammen med andre tiltak/fokusområder i kommunen/skolen.

3 Sørum kommune Tilskuddsbrevet sier:
Midlene skal bidra til økt lærertetthet

4 Sørum kommune Tilskuddbrevet sier:
Støtte opp om skolens arbeid med tilpasset opplæring Gjøre opplæringen mer praktisk, variert og relevant Styrke de grunnleggende ferdighetene «Målet er at elevene skal oppleve økt mestring og bedre læringsutbytte.»

5 Sørum kommune «Det er også et mål å se om tiltaket kan bidra til å styrke læringsmiljøet og redusere behovet for spesialundervisning»

6 Sørum kommune Vår prioritering:
Delingstimer i kjernefag på 9. og 10. trinn samt målrettet styrking Styrking av tilpasset opplæring

7 Sørum kommune Skolene har ulik prioritering Bingsfoss:
Delingstimer i kjernefag på 9. og 10. trinn samt generell styrking Styrking av tilpasset opplæring Melvold: Delingstimer i flere fag, praktiske og teoretiske fag

8 Sørum kommune 11,5 % av elevene har vedtak om spesialundervisning

9 Sørum kommune Rom 1: Lesing og skriving Rom 2: Regning og engelsk

10 Sørum kommune Nytt verksted 2015: Musikk og grunnleggende ferdigheter
(Komplett band-utstyr innkjøpt)

11 Sørum kommune

12 Rom 1: Lesing og skriving
Sørum kommune Rom 1: Lesing og skriving

13 Rom 2: Regning og engelsk
Sørum kommune Rom 2: Regning og engelsk

14 Sørum kommune Bedrift: Hus og hjem

15 Sørum kommune Bedrift: Verksted

16 Sørum kommune

17 Sørum kommune Erfaringer etter første året: Økt motivasjon Mestring
Glade ungdommer Det skjer noe med holdninger til TO i hele kollegiet Ca 30 elever uten vedtak deltok på et eller flere kurs

18 Sørum kommune Utfordringer PPT 46 enkeltvedtak
41 av dem er på timer pr år Rom Sammenheng med opplæringen i klassen

19 Sørum kommune Fokusområder: UIU: Skriving som grunnleggende ferdighet
Klasseledelse Vurdering for læring Elevens egenvurdering NY GIV

20 Sørum kommune OPPDRAG TEMA: Skriving og Vurdering for læring:
Velg et tema fra halvårsplanen Lag et undervisningsopplegg der dere legger inn et element om skriving som grunnleggende ferdighet og der det er laget rom for elevens egenvurdering. Arbeid enkeltvis eller i faggrupper på trinn (små fag kan muligens samarbeide på tvers av trinn) Legges fram i fellestid tirsdag (rekkeframlegg). Skissen leveres skriftlig til trinnleder

21 Sørum kommune Hvordan en MMS-lærer løste oppdraget:
Hvordan få til loggskrivinga bedre på MMS- bedriftene, verkstedet? Fra ord og begreper til hele setninger og sammenhengende tekst. Ofte sliter elevene veldig med å skrive flere setninger sammenhengende og få til en sammenhengende tekst i loggskrivingen etter hver økt. Det blir ofte kort og lite sammenheng i teksten

22 Sørum kommune En metode som kan være fin i hjelp med dette er femavsnittsmetoden: Lærer gjennomgår denne og henger opp ei skisse på veggen der elevene ser hvordan det kan gjøres. Den første loggen skrives sammen der alle hjelper hverandre og jobber seg gjennom avsnitt for avsnitt.

23 Sørum kommune Innledning : Overskrift: Dato og produksjonssted
avsnitt: Info om hva du har laget og gjort i dag. Beskrivelse og forklaring av produktet eller det du har produsert i dag 2. avsnitt: Hvilke redskaper har du brukt i dag. Beskrivelse av de redskapene du har brukt i dag. Kjennetegn på de verktøyene du har brukt, bruksområder, utdype bruk, eksempler på annen bruk. 3.avsnitt: Hva har jeg lært i dag , erfaringer jeg har gjort meg, legge inn kommentarsetninger Avslutning: Oppsummere kort hvordan dagen har vært. Ingen nye momenter. I tillegg skal alle skrive en positiv setning om seg selv. Noe de syns de har mestret bra i løpet av økta.

24 Sørum kommune Siste tiltak:
Ved start av hver MMS-periode settes det av tid slik at MMS-lærerne er tilgjengelige for faglærere for utveksling av informasjon om enkeltelever.

25 Sørum kommune Elevundersøkelsen 2014-2015 2013-2014 Praktisk opplæring
2,90 2,68 Variert opplæring 3,53 3,23 Relevant opplæring 3,64 3,51 Læringskultur 3,38

26 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
Sørum kommune TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Sørum kommune Prosjekt økt lærertetthet over 4 år"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google