Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MKS MARITIME KONFERANSE 2014 Innlegg v/Siri Hatland Fraktefartøyenes Rederiforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MKS MARITIME KONFERANSE 2014 Innlegg v/Siri Hatland Fraktefartøyenes Rederiforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 MKS MARITIME KONFERANSE 2014 Innlegg v/Siri Hatland Fraktefartøyenes Rederiforening

2 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING  Landsdekkende forening  110 rederier – 254 fartøy – 2000 arbeidsplasser langs hele kysten  Hovedtyngden registrert NOR, et mindre innslag NIS og utenlandske flagg  Fokus på sikkerhet – eget selskap; ISM- og ISPS-krav fraktefartøy og brønnbåter

3 Vår visjon: Nærskipsfarten skal være en foretrukket transportør fordi den er lønnsom, miljømessig bærekraftig og tilbyr attraktive arbeidsplasser = En næring med konkurransekraft!

4 Hvem er vi? – Et blikk inn i vår verden…. Fraktefartøyenes Rederiforening har 110 medlemsrederier med til sammen 237 fartøy 1.10.2013

5 TANK – BULK STYKKGODS

6 HAVBRUK

7

8 Dette skipet erstatter 75 vogntog Løsningen: Båt på langs Bil på tvers NORDVEIEN - NORWAY

9 UTFORDRINGER…… Små selskap, mange med liten/ ingen administrasjon Vanskelig regelverk Økende krav til rederiene; sikkerhet, miljø, oppgradering av mannskap – sterk kontrast til landtransport Avgiftsnivået favoriserer landtransporten Selv fraktefart på kysten opererer i et internasjonalt marked, det er ofte fordeler å være under utenlandsk flagg Rammebetingelser norske sjøfolk – vi trenger nettolønn uten tak NOR/NIS - fartsområdeutvalget

10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING: OVERSIKT FLAGG OG ANSATTE FartøyAnsatte norske bet.Øvrige ansatte NOR 2051840 NIS 12 882 EØS 14 28 122 FOC 23 50 170 Totalt 254 1926 374

11 ARBEIDSPLASSENE  Trygge arbeidsplasser gir vekst og innovasjonsevne  Tilgang på kompetanse er avgjørende for å opprettholde og utvikle konkurranse- og verdiskapningsevne i maritim næring  FR: Ca. 200 fartøy i NOR, bemannet med 4 – 5 personer pr. skift  Vi sier fortsatt at «norske sjøfolk og norske fraktefartøy er to sider av samme sak»  Vekst i FRs medlemsmasse = vekst i antall norske sjøfolk (?)  Lønnsnivået må stå i forhold til rederienes inntjeningsevne

12 ANSATTE PÅ FARTØYENE I underkant av 2000 sjøfolk på norske betingelser ansatt på fartøyene 150 - 200 lærlinger Alderssammensetning: 29 år og yngre: 354 30 – 39 år: 302 40 – 49 år: 380 50 – 59 år: 472 60 år og eldre: 207

13 MARITIM UTDANNING Sjøfolk i fraktenæringen kommer stort sett fagskoleveien Maritimt Forums kompetanseutvalg: Staten bør overta eierskap og drift av fagskolene, og maritime fag må fullfinansieres Næring og skolesystem må samhandle, antall skoleplasser må stå i forhold til næringens behov Internasjonal konkurranse; utenlandske sjøfolk ofte bedre «utrustet» Innholdet i fagplanene – er der plass til mer STCW 10 – oppgradering av sjøfolk i kystfrakteflåten ca 80 mill kr

14 FARTSTID  Det tar lang tid å bli kaptein……….  Næringen har tatt til orde for godskriving av faktisk tid om bord – sjøfolk arbeider 2200 timer i året, men får bare godkjent ½ år pr. år  Ny vurdering av fartstidsopptjening i fartsområde 2 (gjelder særlig ferger og hurtigbåter)  Næringen trenger større fleksibilitet: Fartstid opptjent på mindre fartøy må kunne godskrives på større fartøy

15 OMGIVELSENE FØLGER MED – - - - - DETTE ER EN OMDØMMEUTFORDRING OGSÅ

16 FRAKTEFARTØY - OPPLÆRING  Nettolønnsordningen: 2 lærlinger på hver båt (en på hvert skift)  Fartøy under nettolønnsordningen betaler kr. 500 pr. ansatt til SNMK  De som ikke kan ta lærlinger betaler dobbelt til SNMK  Få kadettplasser – rederiene opplever at kadettene forsvinner så snart de har fått sin fartstid  Vi oppfyller (stort sett) kravet til lærlingeplasser i h.t. bestemmelsene, men vi deler bekymringene knyttet til mangel på opplæringsplasser

17 OPPSUMMERING Opplæring er bedriftenes ansvar Stabile rammevilkår og forutsigbarhet er avgjørende for rederienes satsing Nettolønn (uten tak) nødvendig for norske sjøfolks konkurranseevne Rederier og skoler må jobbe sammen for å fremme felles interesser

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "MKS MARITIME KONFERANSE 2014 Innlegg v/Siri Hatland Fraktefartøyenes Rederiforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google