Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammevilkår for skipsfarten Sjøsikkerhetskonferansen 2004 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg 5. Oktober 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammevilkår for skipsfarten Sjøsikkerhetskonferansen 2004 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg 5. Oktober 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammevilkår for skipsfarten Sjøsikkerhetskonferansen 2004 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg 5. Oktober 2004

2 2 Vilje til vekst Regjeringen la som kjent frem Stortingsmelding om skipsfarten i vår: Vilje til vekst -for norsk skipsfart og de maritime næringer (st meld nr 31 (2003-2004)) ”Norge skal fortsatt ha en ledende rolle innen Kvalitetskipsfart internasjonalt. Det er viktig at Norge skal fremstå som et attraktivt sted å eie og drive skipsfart”

3 3 Nye internasjonale rammevilkår Skipsfart og tilhørende næringer er svært konkurranseutsatte og globale næringer Dette bildet styrkes ytterligere i en stadig mer globalisert verden hvor handel og transport blir viktigere for vår velferd Vår internasjonale rammevilkår endres –EU –WTO –Fremvekst av ”nye” shippingland

4 4 Hva vil regjeringen? Halvering av formueskatten i 2006-07 og senere ytterligere nedtrapping med tanke på avskaffelse Tonnasjeavgiften harmoniseres i forhold til europeisk nivå Større grad av harmonisering av øvrig rederibeskatning Økt fokus på maritim utdanning Økt satsing på maritim forskning og innovasjon Totale bevilgninger til støtteordninger for norske sjøfolk

5 5 Behov for å gjenopprette NIS som et attraktivt kvalitetsregister Regjeringen nedsatte arbeidsgruppe i forbindelse med skipsfartsmeldingen med fokus på hvordan NIS skal kunne gjenopprettes som et attraktivt kvalitetsregister: –NIS oppfattes som et kvalitetsregister – denne posisjonen må utnyttes –Fartsområdebegrensningen må oppheves –Krav til drift fra Norge må gjøres mindre strengt –Norge må være pådriver for internasjonale konvensjoner –Unngå særnorske regler

6 6 Sikkerhet til sjøs Norge har lagt – og legger – stor vekt på sikkerheten til sjøs Høy kvalitet på norske skip og mannskap gir oss et konkurransefortrinn –Kompetansefokus i stortingsmeldingen Men skip fra land som slurver med sikkerheten har lavere kostnader Ikke på noen områder er vi mer avhengig av internasjonale spilleregler enn når et gjelder sikkerhet og miljø EU spiller en stadig mer aktiv rolle på dette området – positivt for Norge


Laste ned ppt "Rammevilkår for skipsfarten Sjøsikkerhetskonferansen 2004 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg 5. Oktober 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google