Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ros til Næringsminister Ansgar Gabrielsen for en ambisiøs målsetting:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ros til Næringsminister Ansgar Gabrielsen for en ambisiøs målsetting:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skipsfartsmeldingen 2004 Vilje til vekst – for norsk skipsfart og maritime næringer
Ros til Næringsminister Ansgar Gabrielsen for en ambisiøs målsetting: Norge skal ha en ledende rolle innen kvalitets skipsfart internasjonalt. Norge skal være et attraktivt sted å eie og drive skipsfart Imøtekommer langt på veg næringens forventninger. Nødvendig med forbedringer på enkelte punkter

2 Skipsfartsmeldingen 2004 Sitater: Nærskipsfarten, den glemte vegen
NIS skip kan ikke delta i norsk innenriksfart. Utelukkelsen gir NIS skip dårligere konkurransevilkår enn utenlandske skip Gjennomsnittsalderen på frakteflåten er 35 år. Kystflåten har hatt det vanskelig i flere år. Utenlandske fartøyer har full adgang til å delta i norsk innenriksfart 2002 var nok et vanskelig år for kystflåten med et økende antall konkurser Et mål ut fra miljøhensyn å overføre mer transport fra veg til sjø

3 Skipsfartsmeldingen 2004 Nærskipsfarten - det store uløste problem
skip på 500 – bruttotonn tank, bulk, stykkgods, container, frys/kjøl mm fartsområde: nærfarvann - Norge/ Nord- Europa fraktefart med bulklaster for norsk industri linjefart på Norge – Kontinentet eksport / import av råvarer og ferdigvarer inter europeuropeisk fart

4 Skipsfartsmeldingen 2004 NIS ( Norsk internasjonalt Skipsregister)
Opprettet 1987 Effekt for norsk skipsfart: Utenriksflåten gjenerobret verdenstoppen Nærskipsfarten stagnerte og flagget ut

5 Skipsfartsmeldingen 2004 Norsk Nærskipsfart Utvikling fra 1987 – 2004
Fra norske rederier med norske skip – til utenlandske rederier med utenlandske skip Fra moderne flåte til aldrende skip Fra norske sjøfolk til utlendinger Fra vekst til stagnasjon, nedlegging eller utflytting Container fart helt vekke fra norsk nærskipsfart Eksempler: Fred Olsen nedlagt Bergenske nedlagt Lys Line solgt ut til DK Wilson utenlandske skip Norwegian Container Line utenlandske skip

6 Norskkontrollert utenriksflåte med varierende fart på Norge NR-medl
Norskkontrollert utenriksflåte med varierende fart på Norge NR-medl., skip under bt. (Ekskl. offshore service, passasjerskip, gasstankskip og bilskip) Antall skip Kilde: NR Skjønnsmessig vurdert

7 Skipsfartsmeldingen 2004 Nærskipsfartsflåten i 2004
Antall skip Norske sjøfolk NOR NIS Uteregistrerte Totalt

8 Skipsfartsmeldingen 2004 Hva er situasjonen på kysten i dag?
8 av 10 skip utenlandske Utenlandske sjøfolk har overtatt Substandard skip utgjør miljøtrussel EU land full adgang til kysten NIS eneste som ikke har adgang

9 Skipsfartsmeldingen 2004 Nærskipsfart i EU
Skipsregistre som NIS med full adgang til kystfart i alle EU land og Norge Nettolønn for egne sjøfolk, ingen krav til minste antall nasjonale Ingen særkrav til kystfarten

10 Skipsfartsmeldingen 2004 Nærskipsfart i Norge Krav om NOR på kysten
Krav om ren norsk bemanning NIS ikke adgang Nettolønn bare delvis for NOR Nettolønn for NIS minst halvparten norske Utenlandsk flagg ingen nettolønn Utenlandsk flagg ikke ønskelig verken for rederi, sjøfolk eller sjøfartsmyndighet

11 Skipsfartsmeldingen 2004 Nærskipsfart 8 manns besetning
Mannskapskostnader Bulkskip 3000DWT 8 manns besetning NOR flagg: brutto NOK 7,6 mill pr år 8 norske nettolønn mill netto NOK 5,2 mill pr år NIS flagg: brutto NOK 4,0 mill pr år 3 norske/ 5 polsk nettolønn ,0 mill netto NOK 3,0 mill pr år Utenl. Flagg netto NOK 1,8 mill pr år

12 Skipsfartsmeldingen 2004 Nærskipsfart
Mannskapskostnader fraktefartøy 800DWT 4 manns besetning NOR flagg: brutto NOK mill pr år 4 norske nettolønn mill netto NOK mill pr år NIS flagg brutto NOK mill pr år 2 norsk/ 2 polsk nettolønn mill netto NOK mill pr år Utenl. Flagg netto NOK 1.1 mill

13 Skipsfartsmeldingen Nærskipsfarten Forvitring eller vekst ? Risiko:
salg eller utflagging av 200 fartøyer tap av arbeidsplasser om bord tapte leveranser fra maritime bedrifter rasering av arbeidsgrunnlaget for verft, utstyrsleverandører, konsulenter, meglere utenlandske skip overtar kystfarten

14 Skipsfartmeldingen 2004 Nærskipsfarten
Hva må til for å snu utviklingen? Nettolønn for konkurranseutsatte sjøfolk på NOR Nettolønn for sertifikatpliktige og opplæringsstillinger på NIS uten minstekrav til antall nasjonale sjøfolk Lovfesting av nettolønnsordningen NIS adgang til kysten Like konkurransevilkår som nærskipsfarten i EU !

15 Skipsfartsmeldingen 2004 Nærskipsfarten
Hva er mulighetene ved å gi like vilkår som EU? Innflagging av 200+ skip til NIS Sikre arbeidsplasser for norske sjøfolk Rekrutteringsstillinger i kystfarten Flåtefornyelse fartøyer over 5-10 år Store leveranser for maritime bedrifter Lavere transportkostnader for norsk industri Godstransport fra veg til sjø Erstatte substandard skip med norske Trygg og miljøvennlig skipstrafikk langs kysten

16 Skipsfartsmeldingen 2004 Nærskipsfarten
Levedyktige rederier og sjøfolk gir: økt sysselsetting for norske arbeidstakere vekst, utvikling og verdiskaping for maritime bedrifter økt skattegrunnlag gjennom verdiskaping Å beskatte såkornet gir redusert avling

17 Skipsfartsmeldingen 2004 Gi oss sjansen til å gjenerobre kysten!

18 Skipsfartsmeldingen Nærskipsfart Hagland Shipping 1990: 5 skip i NOR
80 norske sjøfolk 8 lærlinger gjennomsnittsalder 17 år 2004: 4 uteregistrerte, 1 i NIS 26 norske, 60 utenlandske sjøfolk ingen lærlinger gjennomsnittsalder 28 år

19 Skipsfartsmeldingen 2004 Nærskipsfarten
Hagland - et lite eksempel etablert 1872 2004: rederi, skipsmegling, skipsagent 40 ansatte på kontor – 30 avhengig av skipsfarten 5 bulkskip – DWT nordeuropeisk fart 3 utenlandsk flagg, 2 NIS, flagges ut. nå 25 norske sjøfolk polske sjøfolk Omsetning 120 mill NOK 2008 ? Ansatte 10 eller 60 ? Norske sjøfolk 0 eller 40 ? Ingen skip eller 10 nye? Stortinget avgjør dette nå i 2004!

20 Tilgang/avgang norsk utenriksflåte 1999 - 2003

21 Skipsfartsmeldingen 2004 Status Offshorerederiene - fullt gjennomslag
Nettolønn for alle norske Adgang for NIS på Norsk Sokkel Utenriksfart – ingen bedring Kompetansemodellen utsatt Nærskipsfart – ingen bedring Ingen nettolønn NIS fortsatt utestengt


Laste ned ppt "Ros til Næringsminister Ansgar Gabrielsen for en ambisiøs målsetting:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google