Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

maritim rekruttering og næringens behov

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "maritim rekruttering og næringens behov"— Utskrift av presentasjonen:

1 maritim rekruttering og næringens behov
Dag Silkoset Rådgiver MKS Maritime Konferanse, september 2014

2 Om foredragsholderen….
● Ingeniør ● Bakgrunn fra luftfart ● Bakgrunn fra sjøfart ● Arbeidet med sertifisering av personer, skoler, simulatorer og treningsprogram ● Ansatt i Norges Rederiforbund siden 1. februar 2013 i seksjon sjø MKS Maritime Konferanse, september 2014

3 Tema: Rekruttering og behov
Rederiforbundet strategi og arbeid med rekruttering Regjeringens strategi Tall og fakta Er det mangel på sjøfolk for norske rederier? Hva kreves av kvalifikasjoner? Hvorfor velge norske sjøfolk (og norsk flagg)? Hva er næringens behov (og hva kan gjøres for å rette på ubalansen)? MKS Maritime Konferanse, september 2014

4 Strategi og hovedmål (2009-2015):
Sikre at eierskap og drift fra Norge er attraktivt og konkurransedyktig for medlemmene. Sikre nasjonale og internasjonale rammeverk som fremmer medlemmenes lønnsomhet og konkurranseevne. Sikre gode og konkurransedyktige vilkår for våre sjøfolk. Sikre medlemmene et tilstrekkelig antall høyt kompetente medarbeidere til sjøs og på land. Bidra til at medlemmene er internasjonalt ledende teknologisk og miljømessig. Rekrutteringskampanjer: Ikke for alle / Noe for alle (Stø kurs – «en utdanning du kommer langt med») Ocean Talent Camp Ocean Industry Talents Global Maritime Knowledge Hub (professor og doktorgrad) MKS Maritime Konferanse, september 2014

5 Ny maritim strategi MKS Maritime Konferanse, september 2014
Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland varslet ny maritim strategi For å sikre at Norge også i framtiden skal være en verdensledende maritim nasjon, må vi sørge for at næringen er konkurransedyktig og har evne til å omstille seg. Vi håper strategien vil gi noen svar på hvordan vi kan opprettholde og utvikle den maritime næringen, sier næringsminister Monica Mæland. Regjeringen jobber med en ny maritim strategi. Den skal etter planen legges frem våren 2015. Tanken er at vi må se den maritime næringen i en større sammenheng: På mulighetene som ligger i, på og under havet. Internasjonale rammevilkår, blå vekst (samspillet mellom marin, maritim og offshore) og kompetanse og utdanning er noen av temaene regjeringen vil se nærmere på i strategien. For å få innspill til den nye strategien, inviterer næringsminister Monica Mæland representanter fra næringen til fem forskjellige høringsmøter i løpet av høsten. Møtene arrangeres i tett samarbeid med Maritimt Forum. Møtene vil ta for seg sentrale tema for strategien: blå vekst, nærskipsfart, miljø, kompetanse og utdanning, forskning, utvikling og innovasjon og nordområdene. MKS Maritime Konferanse, september 2014

6 Tall og fakta (hentet fra SNMK)
MKS Maritime Konferanse, september 2014

7 Tall og fakta (hentet fra SNMK)
MKS Maritime Konferanse, september 2014

8 Tall og fakta (hentet fra SNMK)
MKS Maritime Konferanse, september 2014

9 Tall og fakta Hvorfor så attraktivt yrke? - arbeidstid (1:1) - lønn
Lønnsstatistikk 2013 NOR Kaptein Maskinsjef Kadett Lærling 74' 66' 25' 19' Lønnsstatistikk NIS 76' 67' 23' 20' Tall og fakta Hvorfor så attraktivt yrke? - arbeidstid (1:1) - lønn - teknologi - muligheter land/sjø MKS Maritime Konferanse, september 2014

10 Er det mangel på sjøfolk?
NORGE ● Nei ● God rekruttering ● Flåte- og riggutvidelse ● FAFO-rapport fra 2013 VERDEN ● Mangel på mannskap? MKS Maritime Konferanse, september 2014

11 Hva kreves av kvalifikasjoner?
Ledelse - Krisehåndtering - Samhandling ombord Språk Teknologi - Linjefart - Spesielle operasjoner Holdninger MKS Maritime Konferanse, september 2014

12 Hvorfor velge norske sjøfolk
FLAGGET: HELT OG HOLDENT EN KOMMERSIELL BESLUTNING Pluss Tradisjon Tilgjengelighet Befrakter og reders krav og preferanser Norsk pass gir WW-adgang Rekrutteringsbase for landposisjoner Minus Flagget og dets administrasjon Byråkrati Kostnad MKS Maritime Konferanse, september 2014

13 Hva er næringens behov? Internasjonal virksomhet og tilstedeværelse
Behov i næringssegmenter - Deep sea - Short sea - Offshore - Cruise/fergefart Norske sjøfolk kontra utenlandsk - Ikke bedre enn andre nasjoners sjøfolk - Rederier ønsker å bygge i fra bunnen (kadett til kaptein) - Holdninger verdsettes mer enn kunnskap - Lekkasje til offshore og rigg MKS Maritime Konferanse, september 2014

14 Hva kan gjøres med ubalansen?
Ekstrem syklisk næring Sladrespeil logikken Kobling mellom skole- og opplæringsplass Inntak i forhold til opplæringsplasser Krav om opplæringsplasser ved konsesjonsutdeling Lønn gjennom opplæringstiden? Ny maritim strategi – er dette løsningen? MKS Maritime Konferanse, september 2014

15 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
MKS Maritime Konferanse, september 2014


Laste ned ppt "maritim rekruttering og næringens behov"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google