Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drivkreftene bak nærings og samfunnsutviklingen i Nordland Nordlandskonferansen 2007 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drivkreftene bak nærings og samfunnsutviklingen i Nordland Nordlandskonferansen 2007 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drivkreftene bak nærings og samfunnsutviklingen i Nordland Nordlandskonferansen 2007 1

2 Velkommen til fjerde utgave av Indeks Nordland Partnerskapet Indeks Nordland overvåker og kommenterer Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Bak Indeks Nordland står Nordland Fylkeskommune, Nordlandsbanken ASA, Innovasjon Norge, NHO Nordland, og Kunnskapsparken Bodø AS. Indeks Nordland fokuser på problemstillinger som angår ALLE i regionen og UTFORDRINGER vi må løse selv. 2

3 Fortsatt fremgang Næringsliv: Omsetning i næringslivet doblet på 8 år Industri og marin sektor utvikler seg best Metall og fisk dominerer eksport Samfunnsliv: Bedriftenes vekst reflekteres ikke i samfunnsutviklingen –Inntektsutvikling –Mangel på arbeidskraft. –Skaper vi de riktige jobbene? –Flere eldre –Godt arbeidsmarked, men kan vi oppfylle forventningene til velstand og livskvalitet slik at vi tiltrekker oss talent? Utsiktene for 2007 3

4 Omsetningen doblet på 8 år Omsetning I 1997=100. 2005 indeks = 202, 2005 =84,5 milliarder 4

5 Hva er våre sterkeste bransjer Omsetning nominelle verdier – tall i tusen. 5

6 Hvordan er utviklingen i Nord Norge Indeks 1999 - 2005 6 Obs. Indeks starter i 1999

7 Bedriftenes utvikling Helgeland 7

8 Hvilke resultater oppnås? Driftsresultat i forhold til driftsinntekter 8

9 Er det forskjeller i sektorenes resultater 9

10 Eksportrekord. 14,5 milliarder 10 40 millioner i døgnet

11 Sysselsattes alderssammensetning. Stabil sysselsetting på 107000. Stabil sysselsettingsutvikling -311, tross vekst både i bedriftene og i det offentlige 12

12 Jobbene våre endres Indeks 1997 = 100 11

13 Hvor får vi nye jobber? Endring 2000 - 2005 13

14 Kompetanse driver utviklingen 14

15 Utdanningsgapet, tetter vi det? Avgjør vår diversitet, omstillingsevne og konkurranseevnen på sikt Vi mangler 5600 med høy utdanning for å nå landsgjennomsnittet 15

16 Hvordan henger vi med i velstandsutviklingen? 16 Norge Nordland

17 Hvordan er inntekten til nordlendingen? 2005 17

18 Er det forskjeller i hva vi tjener rundt i Nordland? Forskjell i brutto lønnsnivå innad i Nordland

19 Inntekstnivå etter kommune

20 Sysselsattes aldersmix 18

21 Hvor vil vi bo? Paradoks at kommunen i Nordland er så lite opptatt av samkvem med Bodø 19

22 Kommer eldrebølgen? 20

23 Utfordringer Jubelår i Næringslivet! Eksportrekord, og rekord i produktivitet. Råvarepreget øker. Positiv utvikling i tjenestesektoren, men ikke i stort nok omfang. Økte investeringer i industrien. Bedriftene sender gjennom sin rekruttering et sterkt signal om betydningen av kompetanse for konkurranseevne. Speiles ikke i samfunnsutviklingen. ”Huti heita” syndromet, eldrebølgen og råvarekulturen forsterkes Jobbskaping drives nå av tjenestesektoren og kompetansejobber Flere bor i byene. Diversiteten i arbeidsstyrken blir viktigere og viktigere for å utvikle regionen. Nå går diversiteten ned! Sysselsettingen vokser ikke. Ikke pga mangel på arbeidskraft, men mangel på interesse for/fra den skapende arbeidskraften. Talent, toleranse og tålmodighet er fremtiden. Hva gjør vi for 25 til 40 åringene, hva gjør vi for a få ut potensialet i de de beste og flinkeste 21

24 Klager på denne presentasjon sendes til: Erlend.bullvaag@hibo.no Rapporten finnes på: www.KPB.no www.NFK.no Takk for oppmerksomheten! 22


Laste ned ppt "Drivkreftene bak nærings og samfunnsutviklingen i Nordland Nordlandskonferansen 2007 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google