Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maritim strategi - ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter maritim kompetanse 17. September 2014 Ove Trellevik. Maritimpolitisk talsmann. Næringskomiteen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maritim strategi - ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter maritim kompetanse 17. September 2014 Ove Trellevik. Maritimpolitisk talsmann. Næringskomiteen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Maritim strategi - ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter maritim kompetanse 17. September 2014 Ove Trellevik. Maritimpolitisk talsmann. Næringskomiteen.

2 Utfordring Etterspørsel etter lærlingeplass øker grunnet økte elevkull Rederi har utfordringer med å tilby praksis plasser Dette viser en ubalanse mellom næringene sitt behov og skolepolitiske ambisjoner Sundvollen – erklæringen: Styrke den maritime utdanningen!

3 Ny maritim strategi 1.Blå vekst 2. Internasjonale rammevilkår 3. Kompetanse og utdanning 4.Forsking, utvikling og innovasjon 5.Miljø 6.Sjøfartsadministrasjon og forenkling 7.Fartsområdeutvalget 8.Nordområdene

4 3. Kompetanse og utdanning Rapport: Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritimt Forum - rapport mai 2014. Punktene blir vurdert i strategien MARKOM 2020 19 tiltak i universitet- og høyskolesektoren 22 tiltak i fagskolesektoren Sikrer bedre kvalitet på forsking og utdanning i de maritime profesjonsutdanningene.

5 Videreutvikling av høyere maritim utdanning Sees i lys av: Ny maritim strategi Langtidsplanen for forsking og utdanning (høst 2014) Nytt finansieringssystem (rapport 2014/2015) Strukturmelding for høyere utdanning Horisont2020

6 Videreutvikling av maritime fagskoler Utdanner 70% av de norske dekks- og maskinoffiserene. 14 fagskoler gir denne utdanningen. MARKOM 2020 omfatter også fagskoler. Det er en målsetting å utvikle nærmere samarbeid mellom høyere utdanning og fagskoler. NOU om fagskoler er under utarbeiding – Ny finansieringsmodell (ultimo 2014)

7 Videreutvikling av maritim grunnutdanning 21 gir undervisning i maritime fag. Maritimt forum har i sin rapport påpekt utfordringer: Oppdaterte lærebøker Tilgang til lærerkrefter Praksis og læreplasser FAFO rapport 2012 Personer med praktisk og operasjonell erfaring fra sjøen har stor betydning for å dekke behovet for kompetanse og arbeidskraft frem mot 2020, og at ansatte med erfaring fra sjø har en kompetanse som landbasert maritime bedrifter er avhengig av for å drive/utvikle bedriften. Maritim næring gir over 100000 arbeidsplasser og over 160 milliarder i verdiskaping.

8 Ny maritim strategi 1.Blå vekst 2. Internasjonale rammevilkår 3. Kompetanse og utdanning 4.Forsking, utvikling og innovasjon 5.Miljø 6.Sjøfartsadministrasjon og forenkling 7.Fartsområdeutvalget 8.Nordområdene

9 Fartsområdeutvalget Kystfart Oppmyking NIS-skip som driver hovedsakelig internasjonalt men som går mellom norske havner -> Dagens begrensede refusjonsordning Taket for NOR skip i kystfart avvikles.

10 Forts. Fartsområdeutvalget Offshore Åpne for spesialiserte konstruksjonsskip i NIS -> lik dagens ordning for nettolønn i NOR. Krav 12 norske stillinger om bord, hvorav minimum 4 er opplæringsstillinger.

11 Forts. fartsområdeutvalget Utenriksferger (Ett rederi igjen i NOR-> utflagging ville vært løsningen) Tilgang til NIS for fartøy som anløper havner utenfor Norden. -> nettolønn minst lik dagens nettolønn i NIS. NOR registrerte passasjerferger -> taket i NOR fjernes.

12 Fiskeri Innføring av lærlingekvoter Videreføring av rekrutteringskvoter Sertifikat givende fartstid på de minste fartøyene?

13 Konklusjon Ny maritim strategi: Skal bidra til vekst og utvikling i den maritime næringen! 3.Kompetanse og Utdanning Optimalisere utdanning «rett utdanning på rett plass i rett omfang» 7.Fartsområde utvalget Hindre utflagging Legge til rette for hjemflagging og flere opplæringstillinger Fiskeri satsing Lærlingekvote, Rekrutteringskvoter. -> Styrker norske arbeidsplasser og gir rom for flere opplæringsplasser


Laste ned ppt "Maritim strategi - ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter maritim kompetanse 17. September 2014 Ove Trellevik. Maritimpolitisk talsmann. Næringskomiteen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google