Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskoleorientering Erlend Fjose Bodø 08.4.15 Foto: Peter Hamlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskoleorientering Erlend Fjose Bodø 08.4.15 Foto: Peter Hamlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskoleorientering Erlend Fjose Bodø 08.4.15 Foto: Peter Hamlin

2 Fagskoleutvalget I Fagskolen – Et attraktivt utdanningsvalg –Utredning fra utvalg, overlevert til Kunnskapsdepartementet 15.desember 2014 Litt frå mandatet –Utredningen skal gi et solid grunnlag for det videre arbeidet med fagskoler og et bedre grunnlag for å vurdere hvordan fagskolene kan videreutvikles. Staten si rolle –Utvalgets tanker om statens rolle ligger som et bærende prinsipp for utvalgets samlede forslag. Det betyr igjen at utvalgets rapport og foreslåtte tiltak ikke kan ses på som en liste hvor en kan velge ut og følge opp enkelttiltak, mens resten blir lagt vekk.

3 Fagskoleutvalget II Utvalget fremmer til sammen 49 tiltaksforslag, som først og fremst retter seg mot staten, men noen tiltak retter seg også mot fagskolene og arbeidslivet.

4 Staten bør…(Et utvalg av tiltak) Gi akkrediterte fagskoler myndighet….. Igangsette en prosess med det formål å overføre eierskapet av de offentlige fagskolene til staten. Fagskolene bør organiseres som statlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Igangsette en prosess som skal lede til å redusere antall fagskoler for å skape robuste fagmiljøer og styrke kvaliteten. Tallet på offentlige fagskoler bør anslagsvis reduseres til mellom 5 og 9 Stille nasjonale og lovfestede krav til at alle offentlige fagskoler skal ha flertall av ekstern representasjon i styrene og ekstern styreleder Avdelingsmøte Mar fag/Tip/Fagskolen 07.01.2015

5 Fagskolene bør. Stort sett det vi gjør i dag….? Synliggjøre fagskolen som attraktiv karrierevei Bidra aktivt i strukturprosess Stille kvalifisert fagpersonell til rådighet for deltakelse i de foreslåtte nasjonale fagrådene. Utforme system for hospitering slik at fagskolelærere kan få tilflyt av kompetanse og erfaring med relevant arbeidsliv. Legge til rette for at undervisningspersonell får anledning til å delta på yrkespedagogisk utdanning ved behov Avdelingsmøte Mar fag/Tip/Fagskolen 07.01.2015

6 Organisasjonsmodeller Sjølvstendige fagskoler med eigne styrer Sjølvstendige fagskoler med felles styre og administrasjon Ein fagskole med felles styre og administrasjon

7


Laste ned ppt "Fagskoleorientering Erlend Fjose Bodø 08.4.15 Foto: Peter Hamlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google