Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kvartal 2004. | 28. oktober 20042 Bjergsted Terrasse 1Finanskalenderen: Postboks 218 4. kvartal 0403.februar 4001 Stavanger1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kvartal 2004. | 28. oktober 20042 Bjergsted Terrasse 1Finanskalenderen: Postboks 218 4. kvartal 0403.februar 4001 Stavanger1."— Utskrift av presentasjonen:

1 SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kvartal 2004

2 | 28. oktober 20042 Bjergsted Terrasse 1Finanskalenderen: Postboks 218 4. kvartal 0403.februar 4001 Stavanger1. kvartal 0528.april 2. kvartal 0511.august Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Sveinung Hestnes, Viseadm. direktørTelefon: 51 50 95 58 Tor Dahle, Økonomidirektør Telefon: 51 50 95 56 Seri B. Bækkelund Telefon: 51 50 95 50 SentralbordTelefon: 02002 Internett adresser: SR-Banks hjemmeside og nettbank:www.sr-bank.no Hugin-Online: www.huginonline.no

3 | 28. oktober 20043 Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 50 kontorer på Sørvestlandet Over 200 000 kunder Styreformann: Geir Worum Administrerende direktør: Terje Vareberg Formann Representantskapet: Einar Risa Formann Kontrollkomiteen: Odd Rune Torstrup Revisor: PricewaterhouseCoopers SpareBank 1 SR-Bank

4 | 28. oktober 20044 EM 1 Rogaland AS 100 % Westbroker Finans AS 100 % SpareBank 1 Gruppen AS 15,5 % 3 Boligmegling 3 Næringsmegling 3 Prosjektmegling 3 Markedsleder i Rogaland 3 Leasing 3 Spesialfinansiering 3 ODIN Forvaltning AS 3 SpareBank 1 Livsforsikring AS 3 SpareBank 1 Skadeforsikring AS 3 SpareBank 1 Fondsforsikring AS 3 First Securities ASA 3 Bank 1 Oslo AS 3 SpareBank 1 Bilplan AS SR-Forvaltning ASA 67 % 3 Aktiv forvaltning

5 | 28. oktober 20045 Mot til å meina, styrke til å skapa Langsiktig Åpen og ærlig Ansvar og respekt Vilje og evne til forbedring Vilje og evne til forbedring gjennom å være og gjennom å vise Bankens verdigrunnlag Bankens visjon: SpareBank 1 SR-Bank – Den anbefalte bank

6 | 28. oktober 20046 SpareBank 1 SR-Bank  Kunder - SpareBank 1 SR-Bank skal være den anbefalte og den foretrukne samarbeidspartner for privatpersoner, bedrifter, primærnæringer, organisasjoner og det offentlige.  Produkter - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester som dekker kundenes behov.  Distribusjon - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby produktene gjennom moderne, tilgjengelige og nære distribusjonskanaler, som sikrer kunden god kvalitet og service.  Ansatte - SpareBank 1 SR-Bank skal gjennom kundeorienterte og kompetente medarbeidere sikre bankens posisjon og stilling som den anbefalte og ledende bank.  Samfunn - SpareBank 1 SR-Bank skal delta aktivt i arbeidet for å styrke vekst og utvikling i sitt område.  Banken - SpareBank 1 SR-Bank skal være en lokalt forankret, lønnsom, selvstendig bank og skal gjennom SpareBank 1-alliansen være et regionalt alternativ til de konkurrerende finanskonsern. Visjon: Visjon: SpareBank 1 SR-Bank, den anbefalte banken. Forretningsidé: Verdigrunnlag: Verdigrunnlag: ”Mot til å meina - styrke til å skapa”

7 | 28. oktober 20047 Strategi SpareBank 1 SR-Bank skal være en lønnsom og solid bank som er attraktiv for kunder, kapitalmarkedene, grunnfondsbeviseiere og medarbeidere. Gjennom:  Sparebankfilosofi med sterk merkevare og moderne bankdrift hvor verdier skapes lokalt og pløyes tilbake til lokalsamfunnet.  Klar prioritering basert på kundebehov og lønnsomhet.  Markedsområdet er primært Rogaland, Agder og Sunnhordland.  Tydelig posisjon i spare/pensjonsmarkedet.  Dyktige medarbeidere som er stolte av å jobbe i SR-Bank.

8 | 28. oktober 20048 Eiere 15,5%19,5%8,7%15,5% 10% SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Vest SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Samarbeidende Sparebanker AS LO og fagforbund LO og fagforbund Förenings- Sparbanken Förenings- Sparbanken SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Livsforsikring AS (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100%) Bank 1 Oslo AS (100%) SpareBank 1 Fondsforsikring AS (100%) First Securities ASA (33%) First Securities ASA (33%) SpareBank 1 Bilplan AS (67%) SpareBank 1 Bilplan AS (67%) ODIN Forvaltning AS (100%) ODIN Forvaltning AS (100%) Eiendoms- Megler 1 FSPA/ Swedbank Oslo FSPA/ Swedbank Oslo SpareBank 1-bankene 290 kontorer/møteplasser/distribusjonsenheter 8 Kundene

9 | 28. oktober 20049

10 10 Gode resultater gjennom økte driftsinntekter og reduserte tap  Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år: 17,6 % (14,6 %). Siste kvartal: 17,9 %  Konsernresultat: 547 mill kr (413 mill kr) før skatt.  Rentemargin: 2,03 % (2,15 %).  Netto andre driftsinntekter: 505 mill kr (451 mill kr).  Driftskostnader: 715 mill kr (674 mill kr).  Netto tap: 81 mill kr (195 mill kr).  Brutto mislighold: 284 mill kr (439 mill kr).  Utlånsvekst siste 12 mnd: 9,5 % (5,5 %).  Innskuddsvekst siste 12 mnd: 17,4 % (-0,8 %).  Innskuddsdekning: 59,5 % (55,5 %).  Resultat pr. grunnfondsbevis etter skatt: 25,60 kr (19,80 kr) (Tall pr. 3. kvartal 2003 i parentes) Hovedtrekk

11 | 28. oktober 200411 Utviklingstrekk Personmarkedet  Markedsundersøkelse i regi av Norsk Gallup viser økt kundetilfredshet.  Økende tilgang på nye kunder med stort forretningsvolum.  Sparepakker som kombinerer fond og renteprodukter er blitt godt mottatt i markedet.  Bank ID - chip er fremtiden og gir muligheter for lagring av mye informasjon. SR- Bank har i dag 300 pilotkunder som bruker Bank ID. Bedriftsmarkedet  Økt investeringsetterspørsel i næringslivet.  Posisjonen innen offentlig sektor ytterligere styrket. Hovedbankforbindelse for 19 kommuner. Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune har fornyet avtalene. Hå Kommune er ny kunde.  Styrket posisjon som nettverksbygger i regionen. Arenasamlinger med deltakelse fra over 300 næringsdrivende gjennomført i kvartalet.

12 | 28. oktober 200412 Nøkkeltall

13 | 28. oktober 200413 Underliggende drift

14 | 28. oktober 200414 Endringer i netto renteinntekter

15 | 28. oktober 200415 Sum marginer Innskudds margin Utlåns margin Utvikling i marginer

16 | 28. oktober 200416 Utlånsvekst, SR-Bank Konsern

17 | 28. oktober 200417 3. kvartal 2003 3. kvartal 2004 Fordeling utlån, SR-Bank Konsern MNOK 32.132 MNOK 16.143 MNOK 36.206 MNOK 15.693

18 | 28. oktober 200418 Innskuddsvekst, SR-Bank Konsern

19 | 28. oktober 200419 3. kvartal 2004 3. kvartal 2003 Fordeling innskudd, SR-Bank konsern MNOK 16.702 MNOK 15.738 MNOK 14.461 MNOK 10.817

20 | 28. oktober 200420 Utlån pr næring SR-Bank Morbank, andel av totale utlån

21 | 28. oktober 200421 Endringer i netto andre driftsinntekter

22 | 28. oktober 200422 Utvikling andre driftsinntekter 112 107 99 98

23 | 28. oktober 200423 Andre inntekter i % av sum inntekter *Ekskl. utbytte og kursgev, inkl. kursgev. valuta

24 | 28. oktober 200424 Resultat datterselskap

25 | 28. oktober 200425 Endringer i driftskostnader

26 | 28. oktober 200426 Utvikling i driftskostnader

27 | 28. oktober 200427 Kostnadsprosent - morbank Ekskl. kursgevinster v.p.

28 | 28. oktober 200428 Netto tap på utlån og garantier

29 | 28. oktober 200429 Brutto misligholdte engasjementer

30 | 28. oktober 200430 Grunnfondsbeviset - ROGG  Omsetning 3. kvartal: 6,7% (6,7%)  Antall ROGG eiere: 7.921 (7.840)  Andel eiere fra Rogaland: 46,6% (47,2%)  Andel eiere fra utlandet: 15,2% (14,8%)  Andel 10 største grunnfondsbeviseiere: 25,4% (25,9%)  Andel 20 største grunnfondsbeviseiere: 31,6% (32,5%) (Tall pr. 3. kvartal 2003 i parentes)

31 | 28. oktober 200431 Resultat

32 | 28. oktober 200432 Balanse

33 | 28. oktober 200433 Kapitaldekning

34 | 28. oktober 200434 Nøkkeltall grunnfondsbevis

35 | 28. oktober 200435 VEDLEGG

36 | 28. oktober 200436 ROGG er korrigert for utbytte Kursutvikling - Rogg/OSEBX

37 | 28. oktober 200437 Eierandeler pr 30.09.04

38 | 28. oktober 200438 Rating


Laste ned ppt "SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kvartal 2004. | 28. oktober 20042 Bjergsted Terrasse 1Finanskalenderen: Postboks 218 4. kvartal 0403.februar 4001 Stavanger1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google