Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransjeseminar om grunnfondsbevis SpareBank 1 Gruppens betydning for SB1-bankenes resultatutvikling og strukturelle endringer Eldar Mathisen SpareBank.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransjeseminar om grunnfondsbevis SpareBank 1 Gruppens betydning for SB1-bankenes resultatutvikling og strukturelle endringer Eldar Mathisen SpareBank."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransjeseminar om grunnfondsbevis SpareBank 1 Gruppens betydning for SB1-bankenes resultatutvikling og strukturelle endringer Eldar Mathisen SpareBank 1 Gruppen AS

2 2 Oversikt •SpareBank 1 Gruppens betydning for bankenes resultatutvikling •Tanker om strukturelle endringer i sparebanksektoren

3 3 Større markedskraft gjennom å være nær, lokal og regional Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordriftsfordeler som de store aktørene Hvordan Hvorfor Alliansens idégrunnlag

4 4 Alliansens oppbygging Bank 1 Oslo (100%) SpareBank 1 Gruppen Alliansesamarbeidet - Bredt samarbeid - Merkevare - Teknologi - Kompetanse - Felles prosesser og beste praksis - Innkjøp - Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%) Sparebanken Hedmark (12%) Samarbeid. Sparebanker (19,5%) LO (10%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Oslo (100%) SpareBank 1 Skadeforsik. (100%) SpareBank 1 Livsforsik. (100%) ODIN Forvaltning (100%) Actor Fordrings- forvaltning (90%) First Securities (24,5%) Eiendoms- Megler 1 (Kjede)

5 5 Styrke lokal markedskraft •Lokal markedsinnovasjon i kontakt med kundene •Nummer 2 i nasjonal ”Top of Mind” gir kredibilitet –kombinert med sterkest lokal tilhørighet. •Intern konkurranse i alliansen stimulerer –Aktiv benchmarking –OTP, Liv/Lån, Spareavtaler •Alliansebankenes vilje og evne til å lære av hverandre –Prosessorganisering –Samarbeidsutvalg –Uformelle nettverk.. Overlegen markedskraft gjennom å være lokal Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordriftsfordeler som de store aktørene

6 6 En sterk merkevare Sterk økning for SpareBank 1 etter omprofileringen i april 2008! Hvilke banker kjenner du til eller har du hørt om?

7 7 Finansielle effekter •Betydning for finansiell utvikling –Eierskap i SpareBank 1 Gruppen •Direkte finansielle effekter – Konsolidering av resultater •Indirekte finansielle effekter - Provisjonsinntekter –Alliansearenaen •Dele utviklingskostnader •Oppnå kritisk kompetanse •Øvrige stordriftsfordeler.. Overlegen markedskraft gjennom å være lokal Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordrifts- fordeler som de store aktørene

8 8 Historisk resultatutvikling - resultat før skatt Direkte resultatbidrag 1)

9 9 Diversifisert selskaps- og produktportefølje Resultat før skatt datterselskaper

10 10 Resultatbidrag i bankene fra Gruppen

11 11 Indirekte effekter

12 12 Netto provisjonsinnt. i % av netto renteinnt.

13 13 Alliansesamarbeidet - dele utviklingskostnader •Betydelige utviklingsprosjekter –Nettbank og portal –Avanserte kredittløsninger –Rådgivningsverktøy og salgsklienter –Telebank og mobilbank •Understøttet IRB-god- kjenning av 3 regionbanker •Læringshuset –SpareBank 1 Rådgiver –FNH godkjenning av rådgivere •Felles produktutvikling •Merkevarestrategi og markedsmateriell.. Overlegen markedskraft gjennom å være lokal Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordrifts- fordeler som de store aktørene

14 14 Alliansesamarbeidet - Oppnå kritisk kompetanse •Bruk av læringshuset –32.000 tester gjennomført •Sentrale kompetansemiljø –Kompetansesenter betaling –Kompetansesenter for kredittmodeller –Kompetansesenter for læring –Fagmiljøer i Gruppen •Strategi •Juridisk •Marked •Informasjon •IT •Gjenbruk av kompetanse og erfaringsbredde i alliansen –Prosessteam –Samarbeidsutvalg –Prosjekter.. Overlegen markedskraft gjennom å være lokal Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordrifts- fordeler som de store aktørene

15 15 Alliansesamarbeidet - Oppnå stordriftsfordeler •Betydelig forhandlingstyngde –IT –Innkjøp –Verdihåndtering –Kortleverandør –EnterCard –Totalt ca MNOK 200 i årlige besparelser •Nasjonal merkevarebygging •Etablering av Boligkreditt •Felles drift av IT-løsninger –TeleBank –Datavarehus –Infrastruktur (nettverk, brannmur; Internett) •Forvaltning av felles infrastruktur på betalingsområdet... Overlegen markedskraft gjennom å være lokal Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere Stordrifts- fordeler som de store aktørene

16 16 Strukturelle endringer i sparebanksektoren •Drivkrefter for konsolidering i sparebanknæringen –Kompetanse –Stordriftsfordelene kostnadsmessig –Funding –Konkurranseforutsetning i bedriftsmarkedet •Sammenslåinger innenfor SpareBank 1 Alliansen –SpareBank 1 Telemark –SpareBank 1 Buskerud-Vestfold •Ny finanslovgivning for banksektoren –Forslag forenkler konsolidering slik at den kan skje når aktørene finner det riktig •SpareBank 1 Gruppens rolle – ingen, utover at alliansesamarbeidet fremmer kompetansebygging og strategisk bevisstgjøring...

17 17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Bransjeseminar om grunnfondsbevis SpareBank 1 Gruppens betydning for SB1-bankenes resultatutvikling og strukturelle endringer Eldar Mathisen SpareBank."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google