Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vårt samfunnsengasjement Banksjef Torgeir Larsen Talentkonferansen Narvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vårt samfunnsengasjement Banksjef Torgeir Larsen Talentkonferansen Narvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vårt samfunnsengasjement Banksjef Torgeir Larsen Talentkonferansen Narvik

2 Overordnet målsetting Fra bankens strategi For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge skal være en samfunnsengasjert bank – en samarbeidspartner for et aktivt næringsliv, et levende lokalsamfunn og for det kulturelle mangfoldet omkring oss. Vi lykkes når • Vårt samfunnsengasjement og rollen som kunnskapspartner blir verdsatt • Samfunnet rundt oss opplever oss som en nyttig, aktiv og konstruktiv partner for landsdelens næringsliv, kulturliv, forsknings- og utdanningsmiljø • Samfunnet rundt oss opplever at vi står for engasjement og verdier som gir mening i deres tilværelse • Vi internt med stolthet formidler bankens samfunnsrolle

3 •SNN Fondet •Sponsing •Kunnskapsrollen •Stiftelser Vårt Samfunnsengasjement Corporate Responsibility SpareBank 1 Nord-Norge Fondet, sponsorvirksomheten, vår kunnskapsrolle, samt våre stiftelser er fire av elementene i bankens CR policy. De fire elementene utgjør deler av bankens samfunnsfortelling og danner grunnlaget for bankens samfunnsregnskap

4 •Kunnskapsrollen Bunn Til Begeistring •Prosess •Erfaring •Innsikt •Samhandling Vårt Samfunnsengasjement

5 Vi støtter regionens talentutvikling i Fotballakademiene.

6 Et rikt kulturliv = Attraktive lokalsamfunn!

7 20062007200820092010 Sum Kunnskap og forskning 27.81421.95821.85134.68528.434134.742 Kultur 12.96222.64526.56412.56219.219 93.952 Idrett 15.91020.30316.08017.31016.840 86.443 315 millioner kroner til samfunnsnyttige formål Vår samfunnsrolle SpareBank 1 Nord-Norge skaper gjennom sin virksomhet store verdier som tilbakeføres tilbake til lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Som Sparebank kan vi disponere overskuddet vårt på en annen måte enn andre banker. Utover avkastningen til våre eiere, kan vi sette av en betydelig del av overskuddet til samfunnsnyttige formål innen kompetanse og forskning, kultur og tiltak rettet mot barn og ungdom. De samfunnsnyttige formål er definert av bankens hovedstyre og representantskapet i banken vedtar den årlige rammen for årets avsatte midler. Avsetning til og utbetaling av gaver til allmennyttige formål er en disponering av bankens overskudd og ikke en driftskostnad. Dette er SpareBank 1 Nord-Norge Fondet.

8 SNN fondet Hålogaland 2006-11 TILDELING REGIONALT Kr. 34.500.000 Fordelt til: • lag og foreninger i bankens markedsområder i Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Andøy, Harstad og Narvik. • initiativ i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten. • initiativ for fremme av Hålogaland • Bunn Til Begeistring i Hålogland • Næringssamarbeidet i Hålogland • Høyskolene i Hålogland (i tillegg kr. 13 mill,) Tall i 1 000 kroner

9


Laste ned ppt "Vårt samfunnsengasjement Banksjef Torgeir Larsen Talentkonferansen Narvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google