Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det fortsatt grunnlag for sterk vekst i REGIONSPAREBANKENE? Terje Vareberg Adm.dir. SpareBank 1 SR Bank Grunnfondsbeviskonferansen 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det fortsatt grunnlag for sterk vekst i REGIONSPAREBANKENE? Terje Vareberg Adm.dir. SpareBank 1 SR Bank Grunnfondsbeviskonferansen 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er det fortsatt grunnlag for sterk vekst i REGIONSPAREBANKENE? Terje Vareberg Adm.dir. SpareBank 1 SR Bank Grunnfondsbeviskonferansen 2007

2 Side 2 Hvem er regionssparebankene? •De største…. •De børsnorterte…. •Er begrepet viktig??

3 Side 3 Bankenes vekst…… •I hvilken dimensjon? produkt- bredde volum geografi

4 Side 4 Drivkrefter i finansnæringen •Sterk konkurranse og marginpress •Vekstutfordringen •Regulatoriske forhold •Kompetansekrav

5 Side 5 Tradisjonell utlånsvekst 12 mnd vekst

6 Side 6 Vekstpotensialet •Geografi –Attraktivt for hvem? •Produktbredde –Kundeperspektivet –Inntjeningspotensialet

7 Side 7 Forutsetninger for å lykkes med en vekststrategi •Risikostyring •Kompetansebygging •Bedriftskultur og relasjonelle ferdigheter •Organisasjons – og lederutvikling Utlån Geografi Kryssalg

8 Side 8 Kompetansetrekanten

9 Side 9 Når avtar presset på rentemarginen? Kilde: First Securities

10 Side 10 Bankstruktur 2006 Kilde: Sparebankforeningen

11 Side 11 Hva tror vi om fremtidig bankstruktur •Bankdrift i fremtiden vil bli mer kompleks, risikofylt og utsatt for kontinuerlig marginpress. •Produktenes livssyklus kan bli kortere, modningen kan skje raskere og brå skift i preferanser eller rammevilkår stiller store krav til omstillingsevne. •I dette perspektivet er ikke 123 sparebanker nødvendigvis den ideelle struktur for fremtiden. •Det er ønskelig med et rammeverk som gjør det mulig for bransjen både å forberede seg på en ny fremtid og å sikre formuen som en lokal sparebank har opparbeidet gjennom generasjoner, for eksempel gjennom bruk av Tingvollmodellen.

12 Side 12 Forvaltningskapital 1438

13 Side 13 EK- avkastning Nordiske banker

14 Side 14 Egenkapitalavkastning Norske banker Fokus bank basert på estimert EK pr. Q2 SamSpar inkl. SB1G)

15 Side 15 Utvikling i SpareBank 1 SR–Bank •Inntjening og lønnsomhetsbildet er blitt vesentlig endret på syv år. •SpareBank 1 har en egenkapitalavkastning på samme nivå, men sammensetningen er fundamentalt forskjellig. •En rentemargin på 2,63 % i 2006 ville gitt SR-Bank en økt inntjening på 825 mill kr i 2006.

16 Side 16 Vårt hovedfokus er å bredde vår inntektsbase…. •Omfattende satsing på kompetanseheving innenfor risikostyring •Godkjent som IRB Bank i 2007 •Geografisk ekspansjon •Sterk satsing på sparing og plassering •Betydelig satsing på bedriftsmarkedssegmentet •Satsing på valuta og renteprodukter •Etablering av SpareBank 1 Boligkreditt AS •Kontinuerlig konseptutvikling og produktutvikling •Prokonsept for småbedriftssegmentet •Kolumbuskort, Chesskort etc. •Etablering av SpareBank 1 SR-Forretningsservice AS •Etablering av Corporate Finance avdeling •Økte satsing i våre datterselskaper •Finansieringselskap •Aktiv forvaltnings selskap •Eiendomsmegling FellesnevnerVerdikjedetenking

17 Side 17 Andre inntekter i % av totale inntekter SamSpar inkl. SB1G)

18 Side 18 Grunnlag for sterk vekst? •Grunnlaget er tilstede men bare som ledd i en vel gjennomtenkt strategi hvor det er like stor bevissthet rundt de nødvendige forutsetninger som må være tilstede for å lykkes som ambisjonene om å lykkes. •Hos oss er ambisjonen om vekst underordnet SpareBank 1 SR-Banks hensikt om å skape verdier for den regionen vi er en del av. •Lønnsomhetsaspektet er styrende i all vår virksomhet…..


Laste ned ppt "Er det fortsatt grunnlag for sterk vekst i REGIONSPAREBANKENE? Terje Vareberg Adm.dir. SpareBank 1 SR Bank Grunnfondsbeviskonferansen 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google