Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det fortsatt grunnlag for sterk vekst i REGIONSPAREBANKENE?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det fortsatt grunnlag for sterk vekst i REGIONSPAREBANKENE?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er det fortsatt grunnlag for sterk vekst i REGIONSPAREBANKENE?
Terje Vareberg Adm.dir. SpareBank 1 SR Bank Grunnfondsbeviskonferansen 2007

2 Hvem er regionssparebankene?
De største…. De børsnorterte…. Er begrepet viktig??

3 Bankenes vekst…… I hvilken dimensjon? geografi produkt- bredde volum

4 Drivkrefter i finansnæringen
Sterk konkurranse og marginpress Vekstutfordringen Regulatoriske forhold Kompetansekrav

5 Tradisjonell utlånsvekst
12 mnd vekst

6 Vekstpotensialet Geografi Produktbredde Attraktivt for hvem?
Kundeperspektivet Inntjeningspotensialet

7 Forutsetninger for å lykkes med en vekststrategi
Utlån Geografi Kryssalg Risikostyring Kompetansebygging Bedriftskultur og relasjonelle ferdigheter Organisasjons – og lederutvikling

8 Kompetansetrekanten

9 Når avtar presset på rentemarginen?
Kilde: First Securities

10 Kilde: Sparebankforeningen
Bankstruktur 2006 Kilde: Sparebankforeningen

11 Hva tror vi om fremtidig bankstruktur
Bankdrift i fremtiden vil bli mer kompleks, risikofylt og utsatt for kontinuerlig marginpress. Produktenes livssyklus kan bli kortere, modningen kan skje raskere og brå skift i preferanser eller rammevilkår stiller store krav til omstillingsevne. I dette perspektivet er ikke 123 sparebanker nødvendigvis den ideelle struktur for fremtiden. Det er ønskelig med et rammeverk som gjør det mulig for bransjen både å forberede seg på en ny fremtid og å sikre formuen som en lokal sparebank har opparbeidet gjennom generasjoner, for eksempel gjennom bruk av Tingvollmodellen.

12 Forvaltningskapital 1438

13 EK- avkastning Nordiske banker

14 Egenkapitalavkastning Norske banker
SamSpar inkl. SB1G) Fokus bank basert på estimert EK pr. Q2

15 Utvikling i SpareBank 1 SR–Bank
Inntjening og lønnsomhetsbildet er blitt vesentlig endret på syv år. SpareBank 1 har en egenkapitalavkastning på samme nivå, men sammensetningen er fundamentalt forskjellig. En rentemargin på 2,63 % i 2006 ville gitt SR-Bank en økt inntjening på 825 mill kr i 2006.

16 Vårt hovedfokus er å bredde vår inntektsbase….
Omfattende satsing på kompetanseheving innenfor risikostyring Godkjent som IRB Bank i 2007 Geografisk ekspansjon Sterk satsing på sparing og plassering Betydelig satsing på bedriftsmarkedssegmentet Satsing på valuta og renteprodukter Etablering av SpareBank 1 Boligkreditt AS Kontinuerlig konseptutvikling og produktutvikling Prokonsept for småbedriftssegmentet Kolumbuskort, Chesskort etc. Etablering av SpareBank 1 SR-Forretningsservice AS Etablering av Corporate Finance avdeling Økte satsing i våre datterselskaper Finansieringselskap Aktiv forvaltnings selskap Eiendomsmegling Fellesnevner Verdikjedetenking

17 Andre inntekter i % av totale inntekter
SamSpar inkl. SB1G)

18 Grunnlag for sterk vekst?
Grunnlaget er tilstede men bare som ledd i en vel gjennomtenkt strategi hvor det er like stor bevissthet rundt de nødvendige forutsetninger som må være tilstede for å lykkes som ambisjonene om å lykkes. Hos oss er ambisjonen om vekst underordnet SpareBank 1 SR-Banks hensikt om å skape verdier for den regionen vi er en del av. Lønnsomhetsaspektet er styrende i all vår virksomhet…..


Laste ned ppt "Er det fortsatt grunnlag for sterk vekst i REGIONSPAREBANKENE?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google