Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskap 2010 SpareBank 1 SMN Februar 2011. Regnskap 2010 – kort fortalt Historisk godt resultat –Resultat før skatt på 1282 millioner kroner, en økning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskap 2010 SpareBank 1 SMN Februar 2011. Regnskap 2010 – kort fortalt Historisk godt resultat –Resultat før skatt på 1282 millioner kroner, en økning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap 2010 SpareBank 1 SMN Februar 2011

2 Regnskap 2010 – kort fortalt Historisk godt resultat –Resultat før skatt på 1282 millioner kroner, en økning på 135 millioner fra 2009 –Overskudd (etter skatt) for første gang over én milliard kroner (1,022 mrd.) –Takket være solid bankdrift med lavere tap på utlån og god kostnadsstyring, betydelig resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen samt engangseffekter i forbindelse med oppløsning av forpliktelse i konsernets AFP-ordning SpareBank 1 SMN vekstvinneren under og etter finanskrisen –Utlånsvekst siden høsten 2008 på 24 prosent (per tredje kvartal 2008) •Størst vekst av alle norske banker •Strategisk valg høsten 2008 har vært vellykket Sterk kundetilgang i 2010 Privatmarked: 5500 nye kunder, utlånsvekst på 9,9 prosent mot generell vekst (ifølge SSB) på 6,5 prosent –Godt rustet til å møte en tiltagende konkurranse med 300 rådgivere fordelt på 54 kontor Bedriftsmarked: 1000 nye kunder, utlånsvekst på 17,9 prosent mot generell vekst (ifølge SSB) på 3,7 prosent – Vel halvparten av veksten skyldes overføring av lån fra BN Bank i Ålesund Q4 2010

3 … forts. • Lave tap • Kun 0,16 prosent av totale utlån, en halvering fra 2009 • Økte inntekter fra eiendomsmegling og forsikring • God kostnadsstyring • Kostnadsprogrammet 170 mill. kr i 2012 virker godt, så langt gjennomført tiltak tilsvarende 140 mill. •Styrket soliditet –Vellykket fortrinnsrettemisjon i mars 2010 •Tilfredsstillende egenfinansiering –Innskuddsdekning økt fra 60 til 61 prosent •Styrking av egenfinansieringen i tråd med varslede endringer i rammevilkårene for finansbransjen Q4 2010

4 Hovedtall •Resultat før skatt: 1282 mill. kr (1147 mill. per fjerde kvartal 2009) •Resultat etter skatt: 1022 mill. kr (937 mill.) •Egenkapitalavkastning: 14,6% (16,2%) •Vekst i utlån: 13,2% (8,6%) •Tap på utlån: 132 mill. kr (277 mill.) •Vekst i innskudd: 14,9% (5,5%) •Kjernekapitaldekning: 10,9% (10,5%) •Resultat per egenkapitalbevis: 6,43 kr (6,73 kr) Q4 2010

5 Historisk godt resultat i 2010 Resultat før skatt 2008 – 2010Resultat kjernevirksomhet før tap • Positiv resultatutvikling sammenlignet med 2008 og 2009 • Økte driftsinntekter, god kostnadsstyring • Reduserte tap • Egenkapitalavkastning på 14,6 % på en høy egenkapitalbase Eksklusive effekt av AFP-endring

6 Vellykket strategivalg høsten 2008 Vekstvinneren under og etter finanskrisen SpareBank 1 SMN har den sterkeste utlånsveksten fra Q3-08 til Q3-10 SMN tok ved inngangen til finanskrisen et strategisk valg som vi kalte is i magen Over 2000 nye bedriftskunder i denne perioden Veksttakten opprettholdt i fjerde kvartal 2010 Historisk styrevedtak i Steinkjer i september 2008. Mens andre banker trakk til seg tilbake og ventet på at finanskrisen skulle gå over, sto vi på for gamle og nye kunder – med is i magen. I dag ser vi at dette har vært en meget vellykket strategi. Brutto utlånsvekst i perioden Q3-08 til Q3-10, inkl boligkreditt Kilde: Kvartalsregnskap

7 ”Is i magen”- strategien •Vedtatt av styret i banken i september 2008 •Som desidert markedsleder i Midt-Norge har vi et ansvar for å ha is i magen i en ellers krevende tid •Vi ønsker å opprettholde en tilnærmet normal aktivitet –Våre gode kunder skal kunne stole på oss –Hvis SpareBank 1 SMN stopper utlånsaktiviteten slik en del av våre konkurrenter nå annonserer (høsten 2008) vil det ha store negative konsekvenser for næringsliv og folk flest •Bedrifter med langsiktig overlevelsesevne og som gjennomfører tiltak for å møte konjunkturutfordringene får aktiv bistand fra banken •SpareBank 1 SMN har vært her siden 1823 og har tenkt å forbli regional, ansvarlig og langsiktig Q4 2010

8 SpareBank 1 SMN tar markedsandeler og styrker posisjonen som regionens ledende finanshus Tydelig posisjon som markedsleder • SMN er klar markedsleder i sitt geografiske markedsområde • Et fullverdig finanstilbud for husholdninger og bedrifter • SMN styrker posisjonen som regionens ledende finanshus Sterk veksttakt • Vekst i antall kunder og godt breddesalg • God diversifisering og vekst i andre inntekter og provisjoner • Volumøkning for utlån og innskudd over markedsvekst Offensivt konsern • Nytt HK i Trondheim, nytt finanshus i Ålesund sentrum • Kontinuerlig utvikling av drift, teknologi og konsepter • 40 nye talenter er rekruttert, 1.000 søkere på stillingene

9 • Resultat før skatt på 2 mill. kroner (21 mill.) • Allokeringsporteføljene har slått indeksene hvert år • Positiv netto tegning i et turbulent marked Allegro Finans Gode resultater i datterselskapene • Resultat før skatt på 11 mill. kroner (3 mill.) • Inntektsvekst og god tilgang av nye kunder • Tar strukturelle grep i regnskapsbransjen • Resultat før skatt på 35 mill. kroner (43 mill.) • Forvalter 3,0 mrd. kroner, der leasing utgjør 2,1 mrd. kroner • SpareBank 1 Bilplan administrerer 3200 biler • Norges mest lønnsomme megler i resultatgrad • Sterkt resultat før skatt på 51 mill. kroner (46 mill.) • Markedsandel i Trøndelag og Møre og Romsdal 40% Eiendoms- Megler 1 Midt- Norge SpareBank 1 SMN Finans SpareBank 1 SMN Regnskap

10 Utviklingen lokalt i 2010 Q4 2010

11 Dette er SpareBank 1 SMN •Ledende bank i hele Midt-Norge –Nr 1) i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Romsdal •Forvaltningskapital 116 milliarder kroner per 31.12.09 –Inkludert boliglån på 18 milliarder kroner overført til Sparebank 1 Boligkreditt •Ca 1100 ansatte •180 000 aktive privatkunder og 14 500 bedriftskunder •En del av SpareBank 1-alliansen –Landets nest største finansgruppering med over 350 kontor og ca 5500 ansatte –Etablert i 1996 –Holdingselskap eid av SpareBank 1 SMN, Nord-Norge, Hedmark, SamSpar og LO –Datterselskaper innen livsforsikring, skadeforsikring, fondsforsikring m.v. –Hovedaksjonær i Argo Securities –Medeier i Odin Forvaltning –Også EiendomsMegler 1 inngår i alliansen –SpareBank 1-bankene eier BN Bank og Bank 1 Oslo


Laste ned ppt "Regnskap 2010 SpareBank 1 SMN Februar 2011. Regnskap 2010 – kort fortalt Historisk godt resultat –Resultat før skatt på 1282 millioner kroner, en økning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google