Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene?
’Pengepolitikk og bankvirksomhet under lavinflasjon’ Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene? Monica Salthella Viseadm. direktør

2 Sentralt Hva er viktig for kundene?
Finansiell stabilitet, og bankenes rolle Hovedutfordringer til regionale sparebanker? Hvordan møte disse utfordringene/tiltak?

3 1. Hva er viktig for kundene?
To dimensjoner : A) Hva er viktig for kunden uavhengig av markedsbilde? B) Hva må bankene være oppmerksomme på? Kundene sier: Lokal tilhørighet Tilstede i distriktet, fysisk nærhet Kjente ansikter, komme til når du trenger det Forholde seg direkte til en fast person/rådgiver Menneskerelasjonen og forståelse for kunden og prosjektet/bransjen At banken er solid og pålitelig At banken har et samfunnsengasjement At banken er i utvikling, attraktiv Tilgjengelig, nær personlig kontakt Tekniske tjenester som fungerer, god service Forskjellig tilbud til ulike aldersgrupper.

4 2. Finansiell stabilitet og bankenes rolle
Finansiell stabilitet /Hvorfor viktig? Hva må bankene være oppmerksomme på? Diversifisering av egen portefølje samt finansiere banken hos flere Utlandet kan eksempelvis være kilde til diversifisering og derav risikoreduksjon Norske sparebanker er internasjonalt sett små i størrelse, men kan ved skjerpet risikoprofil kompensere for omfattende systemer. Det kan være kostbart å skifte finansieringskilde dersom en kilde skulle falle fra Følge tett bankens rating. Den er ofte sentral for å oppnå god og konkurransedyktig funding

5 ... kredittveksten har vært sterk!
Kommuner og husholdninger leder ann, men foretakene kommer etter Totalen ikke faretruende høy, men på god vei… Kilde:Pareto Securities Fortsetter den høye kredittveksten kan den finansielle stabiliteten i Norge bli truet..

6 3. Hovedutfordringer til regionale sparebanker?
Gode tider med lav inflasjon og lav rente - Økt kredittvekst - Bedre marked, færre konkurser - Bedriftene går bedre, økte investeringer, økte låneopptak - Høy verdivurdering av prosjekter? - Økt privat konsum - Sterk vekst i gitte bransjer (kan medføre at bankene blir for tung i enkelte bransjer) - Den ’eneste’ banken i regionen Regionale sparebanker har ofte hovedvekt av porteføljen sin i personkundemarkedet. På bedriftsiden har regionale banker ofte en mix av hjørnesteinsbedrifter, og mindre næringsliv aktører. NB! Disse faktorer speiler seg motsatt vei, ved eventuell lavkonjunktur

7 Konsekvenser når det snur!
Hva så hvis? : boligboble, nedleggelser av hjørnesteinsbedrifter, økning i antall konkurser i regionene osv… Spiralen er da i gang: vi får økt arbeidsledighet, dårligere gjeldsbetjening, økte tap for bankene, nedskriving av verdier på porteføljene, og lavere rating som følge av høyere risiko i portefølje Medfører igjen at det kan bli vanskeligere å funde banken Så var det denne lærdommen da…..

8 4. Hvordan ivareta disse utfordringene/tiltak?
Vi kan konstantere at konsekvensene og kostnadene ved finansiell ustabilitet kan bli store for bankene: Finansielle sykler må dempes Bankene kan bidra med strekt fokus på kjernekapitaldekning/funding Følge tett kredittveksten, både i egen bank og ute (ha egne vekstgrenser) Følge husholdningenes gjeldsbetjeningsevne Bankene må ha bevisst risikostyring av porteføljer (segment/bransjer) Ha gode sikkerhetsmarginer/påslag ved beregning av kundens gjeldsbetjeningevne. Ha kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedre kredittvurderingsprosess og innvilgelse)

9 4. Tiltak….(inkl.reguleringer)
det er innført innskuddssikringsordninger, kapitaldekningskrav og andre reguleringer av den risikoen finansinstitusjonene kan ta. organiseringen av betalings- og oppgjørssystemene er endret slik at risikoen ved å delta i disse systemene er betydelig redusert. Det pågår et løpende arbeid både nasjonalt og internasjonalt med sikte på å gjøre institusjoner og markeder mer robuste overfor uventede/plutselige hendelser (krakk o.l).

10 Sparebankenes posisjon!
Sparebankene har en unik markedstilnærming mot kundene og fyller et viktig geografisk, samfunnsmessig og regionalt behov Ved å forvalte denne muligheten og oppgaven optimalt, sikrer vi økt verdiskaping for kunde, samfunn og bank fremover!


Laste ned ppt "Hva er hovedutfordringene for de regionale sparebankene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google