Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 REGNSKAP 1. HALVÅR 2000 PRESENTERT AV ADM.DIR. ARE SKINDLO 16. August 2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 REGNSKAP 1. HALVÅR 2000 PRESENTERT AV ADM.DIR. ARE SKINDLO 16. August 2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 REGNSKAP 1. HALVÅR 2000 PRESENTERT AV ADM.DIR. ARE SKINDLO 16. August 2000

2 2 Strategi Utvikling og drift av kjøpesentre er Steen & Strøm’s kjernevirksomhet og viktigste satsningsområde. Eiendeler som ikke knytter seg til selskapets kjernevirksomhet planlegges utfisjonert eller avhendet. Skandinavia som vårt hjemmemarked. Vår målsetting er å videreutvikle Steen & Strøm som Skandinavias ledende kjøpesenterselskap. Steen & Strøm skal oppnå en størrelse som gir oss ytterligere stordriftsfordeler og økt markedsmakt. Vår skal videreutvikle vår virksomhet i utvalgte deler av Øst-Europa basert på lav risikoprofil.

3 3 Fokusområder Forbedret drift Rendyrking Lønnsom vekst Produkt- utvikling

4 4 Resultatregnskap pr. 1. Halvår 2000

5 5 Sammenlignbart resultat : 2000 Salg av entreprenørvirksomheten NOK 65 mill. Utbytte Storebrand NOK 17,5 mill. ------ Utvidelse av Vinterbro (jan.) 1999 Salg av Hakon Eiendom AS NOK 67 mill. Salg av Lille Eiendom AS NOK 16,8 mill. Salg av Bekkestua Handelshus NOK 2,0 mill. Salg av kjøpesenteret Reduta NOK 30,0 mill. Bidrag entreprenørvirksomheten NOK 27,6 mill. ------- Åpning av Narvik Storsenter (nov) NOK 82,5 mill.NOK 143,4 mill. NOK 60,9 mill. Forbedring av sammenlignbart resultat før skatt: NOK 125,6 mill. (2000) - NOK 150,3 mill. (1999) + NOK 60,9 mill. = NOK 36,2 mill.

6 6 Viktige hendelser 2. Kvartal •Leieinntektene har økt med 3,5% i forhold til 1999 (på sammenlignbart senter og areal). •Administrasjonskostnader er redusert - besparelse på NOK 12 mill. på årsbasis •Lokalplanen for Ørestaden godkjent •Ostrava Kjøpesenter (Tsjekkia) ferdigstillt. •Byggestart for Targowek II (Polen) i juli. •Bygging av Vestre Torp igangsatt. •Mango solgt.

7 7 Resultat pr. virksomhetsområde

8 8 Resultatutvikling

9 9 Balanse pr. 30.06.00 Bokført egenkapitalandel 27,0%. Netto rentebærende gjeld NOK 3.510 mill.

10 10 Steen & Strøm Ledende kjøpesenterselskap i Skandinavia 77 kjøpesentre under eie og forvatning 17 egeneide kjøpesentre Utviklingsprosjekter i Norge, Sverige, Danmark, Polen og Tsjekkia

11 11 Større utviklingsprosjekter

12 12 Steen & Strøm Kjøpesenter bransjen Steen & Strøms strategiske posisjon • Steen & Strøm ASA er Skandinavias største kjøpesenterselskap • Solid plattform for videre vekst i utvalgte europeiske markeder • Dyktige medarbeidere • Høy kompetanse på markedsføring av kjøpesentre • Gode relasjoner til de største detaljhandelskjedene • Rask konsolidering og restrukturering • Konsolidering og internasjonalisering innen detaljhandelen • Fortsatt sterk etterspørsel og økende omsetning i detaljhandelen • Detaljhandelskjedene konkurrerer om å tilegne seg gode butikklokaler. Steen & Strøm er godt posisjonert for å ha en aktiv rolle i restruktureringen av det skandinaviske kjøpesentermarkedet.


Laste ned ppt "1 REGNSKAP 1. HALVÅR 2000 PRESENTERT AV ADM.DIR. ARE SKINDLO 16. August 2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google