Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransjeseminar om grunnfondsbevis Presentasjon av SpareBank 1 SR-Bank Adm.direktør Terje Vareberg Onsdag 8. september 2004 kl 1000 i Vika Atrium, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransjeseminar om grunnfondsbevis Presentasjon av SpareBank 1 SR-Bank Adm.direktør Terje Vareberg Onsdag 8. september 2004 kl 1000 i Vika Atrium, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransjeseminar om grunnfondsbevis Presentasjon av SpareBank 1 SR-Bank Adm.direktør Terje Vareberg Onsdag 8. september 2004 kl 1000 i Vika Atrium, Oslo

2 2 Godt resultat etter positiv utvikling i alle forretningsområder  Egenkapitalavkastning etter skatt: 17,4 % (15,1 %).  Konsernresultat: 352 mill kr (277 mill kr) før skatt.  Konsernresultat: 257 mill kr (200 mill kr) etter skatt.  Resultat fra underliggende drift: 369 mill kr (325 mill kr) før tap.  Rentemargin: 2,04 % (2,12 %).  Netto andre driftsinntekter: 348 mill kr (289 mill kr).  Netto tap: 62 mill kr (105 mill kr), 0,2 % av brutto utlån på årsbasis  Brutto mislighold: Redusert med 33 % siste 12 mnd.  Utlånsvekst siste 12 mnd: 8 % (6 %).  Innskuddsvekst siste 12 mnd: 11 % (3 %)  Innskuddsdekning: 61,4 % (60,2 %).  Resultat pr. grunnfondsbevis etter skatt: 16,5 kr (13,5 kr) Hovedtrekk – 2.kvartal 2004

3 3 Hovedtall – 2.kvartal 2004

4 4 Netto renteinntekter siste 10 år

5 5 Andre inntekter i % av sum inntekter *Ekskl. utbytte og kursgev, inkl. valuta/renter.

6 6 Nye utfordringer  Basel 2  Bygge opp systemer, rutiner og kompetanse  Økt fokus på korrekt risikoprising  Gir tilgang til mer informasjon om risikoeksponering  IFRS  Nye regnskapsregler fra 2005  Mer svingende resultater  Tilpasning pensjon belaster EK  Funding  Kompetanse

7 7 Spredning av fundingkilder

8 8 Ingredients For Being a Strong Player Kilde: Merill Lynch  Strong domestic market position in retail financial services  Franchise value and earning power in wholesale uncertain if not supported by well-established retail strength  Retail encompasses both banking and non-banking (funds, bank- assurance, pensions, private banking, mortgages, consumer finance, retail trading)  Visible and valued brand  First-tier franchise position – nationally or locally  High and sustainable recurring earning power  Reliable risk management and control  Good efficiency  Capacity to attract and retain top talent  Dynamic strategies and quick-reaction management capacity

9 9 Mot til å meina, styrke til å skapa Langsiktig Åpen og ærlig Ansvar og respekt Vilje og evne til forbedring Vilje og evne til forbedring gjennom å være og gjennom å vise Bankens verdigrunnlag Visjon: SpareBank1 SR-Bank – Den anbefalte banken

10 10 Målbilder: En omfattende drøfting av hvilken bank vi skal være har ledet til følgende utsagn som skal kjennetegne banken innen 2006. Handlingsplanene i perioden 2004 – 2006 vil fokusere på aktiviteter og mål for å gjøre målbildene utsagnsgivende ved utgangen av perioden SpareBank 1 SR-Bank skal være en lønnsom og solid bank som er attraktiv for kunder, kapitalmarkedene, grunnfondsbeviseiere og medarbeidere. Gjennom:  en sparebankfilosofi med sterk merkevare og moderne bankdrift hvor verdier skapes lokalt og pløyes tilbake til lokalsamfunnet.  en klar prioritering basert på kundebehov og lønnsomhet.  et markedsområde som primært er Rogaland, Agder og Sunnhordland.  en tydelig posisjon i spare/pensjonsmarkedet.  dyktige medarbeidere som er stolte av å jobbe i SR-Bank.

11 11 Lønnsomhetsmålet er 15% egenkapitalavkastning etter skatt og slik at SpareBank1 SR-Bank til enhver tid skal være blant den beste tredjedel av sammenlignbare banker Lønnsomhet og soliditet Målet for kjernekapitaldekning og kapitaldekning skal være 8% og 12% av beregningsgrunnlaget

12 12 ROGG mot OSEBX siste 12 mndr.

13 13 ROGG mot OSEBX siste 24 mndr.


Laste ned ppt "Bransjeseminar om grunnfondsbevis Presentasjon av SpareBank 1 SR-Bank Adm.direktør Terje Vareberg Onsdag 8. september 2004 kl 1000 i Vika Atrium, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google