Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning Av Henrik Andersen og Tor Oddvar Berge Figurer til artikkel i Penger og Kreditt 2/2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning Av Henrik Andersen og Tor Oddvar Berge Figurer til artikkel i Penger og Kreditt 2/2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning Av Henrik Andersen og Tor Oddvar Berge Figurer til artikkel i Penger og Kreditt 2/2008

2 Figur 1 Norges Banks system for stresstesting MakroMikro Foretakenes konkurssann- synligheter Bankmodell Risikoutsatt gjeld husholdninger Risikoutsatt gjeld foretak Resultater, Kapitaldekning Liten makro- modell Husholdningenes marginer Makrovariable + Finansiell stabilitets- variable: Husholdningenes kredittvekst, Boligpriser, Boliginvesteringer, Problemlån, Bankenes utlånstap

3 Andre driftsinntekter, Lønnskostnader, Andre driftskostnader, Utlånstap Utlån, Innskudd, Andre balanseposter Resultatregnskap Netto renteinntekt beregning Balanse Kapitaldeknings- beregning Resultat etter skatt og utbytte Poster som inngår i ansvarlig kapital Utlånsmargin, Innskuddsmargin, Andre marginer, Rentenivå Beregningsgrunnlag som andel av totale aktiva Figur 2 Bankmodellen

4 Figur 3 Boligpriser. Årlig vekst. Prosent 1) 1) Fremskrivinger for 2008 – 2011 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry, Finn.no Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank Referansebane Stressalternativ

5 Figur 4 Bankenes utlånsrente 1) Referansebane Stressalternativ 1) Fremskrivinger for 2008 – 2011 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

6 Figur 5 Kreditt til husholdninger (K2). Årlig vekst 1). Prosent 2) Referansebane Stressalternativ 1) Endring i beholdning målt ved utgangen av året 2) Fremskrivinger for 2008 – 2011 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

7 Figur 6 BNP Fastlands-Norge. Årlig vekst. Prosent 1) Referansebane Stressalternativ 1) Fremskrivinger for 2008 – 2011 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

8 Figur 7 Bankenes tap. Prosent av brutto utlån. Årstall 1) Referansebane Stressalternativ 1) Fremskrivinger for 2008 – 2011 Kilde: Norges Bank

9 Figur 8 Resultat etter skatt for de fem største norske bankene 1). Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall 2) Referansebane Stressalternativ 1) DnB NOR Bank (ekskl. utenlandske filialer), SpareBank 1 SR Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN 2) Fremskrivinger for 2008 – 2011 Kilde: Norges Bank

10 Figur 9 Kapitaldekning for de fem største norske bankene 1). Prosent. Årstall 2) 1) DnB NOR Bank (ekskl. utenlandske filialer), SpareBank 1 SR Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN 2) Fremskrivinger for 2008 – 2011 Kilde: Norges Bank


Laste ned ppt "Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning Av Henrik Andersen og Tor Oddvar Berge Figurer til artikkel i Penger og Kreditt 2/2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google