Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN. Velferdsetaten - Husene Mestring, samarbeid og ressurser v/ Dalsbergstien hus & Marcus Thranes hus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN. Velferdsetaten - Husene Mestring, samarbeid og ressurser v/ Dalsbergstien hus & Marcus Thranes hus."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN

2 Velferdsetaten - Husene Mestring, samarbeid og ressurser v/ Dalsbergstien hus & Marcus Thranes hus

3 Skadereduksjon er nødvendig. Det er etisk uforsvarlig og ikke sette i verk skadereduserende tiltak…

4 …men det er også uetisk å stoppe der.

5 Hva vi ønsker oss -Gode spørsmål -Innspill -Dialog -Øyekontakt -Applaus

6 Dalsbergstien Hus & Marcus Thranes Hus 85 korttidsplasser, begge kjønn, par Utdeling av rent brukerutstyr/smittevern, feltpleie, frokost/matservering Miljøterapeuter, videreformidlere, psykisk helsearbeidere, lege med fokus på psykisk helse, ernæringsansvarlig

7 Målgruppe - Bostedsløse etablerte rusmisbrukere i aktiv rus - Over 18 år, foretrekker de som er litt eldre

8 Hva vi kan bistå med Tilby midlertidig overnatting Videreformidle til mer hensiktsmessig og varige tilbud Bistå og motivere beboere til endring Bidra til at beboerne har nødvendige ferdigheter til å mestre dagliglivet Økt ruskontroll

9 …fortsettelse - Primærkontakt - Kontakt med hjelpeapparatet - Innkalle til møter - Søknader - Følge til ulike formål - Oppfølging når folk flytter ut - Pådrivere til IP og Plan og Resultatmål

10 Møte folk der de er - Fokus på omsorg, verdighet og videreformidling - Legge til rette for en stabil hverdag - Jobbe for å redusere fysiske og psykiske skader - Ta ønsker på alvor

11 …fortsettelse - Ikke la oppholdet bli et oppbevaringssted - Jobbe med motivasjon - Fokus på boevne, sosial kompetanse, ivaretakelse av egen helse

12 Aktiviteter - Torsdagsklubben - Bingo - Båtturer - Kafébesøk - Lage middag sammen - Tusenfryd / Slalomturer

13 LASSO - Lavterskel Skadereduserende Substitusjonsbehandling i Oslo - Hadde oppstart høsten 2010 - Utdeling av Suboxone - Redusere risiko for helseskade forårsaket av injeksjon av opioider og overdoser

14 « Det räcker inte att vara snäll » Ulla Holm

15 - Mestring - Endring

16 « Jo mer ustabilt livet er, desto mindre liker man at de små tingene forandrer seg » G. Green

17 Aktiviteter i daglivet

18 Kommunikasjon

19 « De prater sammen, men ordene går hver sin vei » K. Falkeid

20 « Det virker alltid umulig før det er gjort » N. Mandela

21 « You need a little love in your life and some food in your stomach before you can hold still for some damn fool’s lecture about how to behave » Billie Holiday

22 Videreformidling - Dalsbergstien hus, Ila Hybelhus og Marcus Thranes hus Resultatmål 2013 Totalt 2013 Totalt 2012 Årsak til avreiseMKTotalt Fravær34114532 Oppsagt av sosialkontoret8210 Avsluttet etter eget ønske36155156 Ikke betalt egenandel3914050 Utskrevet pga. vold/trusler8617103 184 Øvrig brudd på husregler73881 Planlagt avslutning, behandling eller annet15527182185 Soning1711822 Sykdom psykisk/somatisk3564131 Utenbys tilhørende2023 Utenfor målgruppe3033 Død4042 Annet1331611 Totalt50591596589

23 Videreformidling - Dalsbergstien hus, Ila Hybelhus og Marcus Thranes hus Reist hvor:MKTotalt2012 Avrusning u/ videre plan26127 Lavterskel VEL712293 121 Prindsen Mottakssenter53659 Omsorg1041417 Rehabilitering41748 49 Rehabilitering rusfritt9110 Behandling2773424 Andre hybelhus el. l.1141534 Sykehus2722930 Psykiatrisk behandling74117 Leilighet med oppfølging101117 Egen leilighet841221 Fengsel2442819 Annet2162747 Ukjent16018178176 Totalt50591596589

24 Mestring Compassion fatigue Sekundær traumatisering Bære beboernes håp Arbeidsmiljøets betydning

25 Brukermedvirkning

26 Samarbeid  Identifisere og ta i bruk ressurser  Opplevd økt livskvalitet

27 Samarbeid Kollegialt Øvrige samarbeidspartnere Med beboerne

28 Samarbeid - kollegialt Menneskesyn Verdigrunnlag Tillitt og åpenhet Mangfold

29 Samarbeid - samarbeidspartnere Respekt og annerkjennelse for hverandres kompetanse og rammer Rolleavklaring Forventninger

30 Samarbeid – med beboerne Fleksibilitet Tilgjengelighet Tålmodighet

31 « Vanskelige ting tar lang tid, det umulige tar litt lenger tid » C. Weismann


Laste ned ppt "VELKOMMEN. Velferdsetaten - Husene Mestring, samarbeid og ressurser v/ Dalsbergstien hus & Marcus Thranes hus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google