Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Sykehjemsetaten FRA IDE TIL VIRKELIGHET. LITTERATURHUSET 11 JUNI 2010. Sølvi Karlstad – Områdedirektør, SYE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Sykehjemsetaten FRA IDE TIL VIRKELIGHET. LITTERATURHUSET 11 JUNI 2010. Sølvi Karlstad – Områdedirektør, SYE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Sykehjemsetaten FRA IDE TIL VIRKELIGHET. LITTERATURHUSET 11 JUNI 2010. Sølvi Karlstad – Områdedirektør, SYE.

2 Oslo kommune Sykehjemsetaten IKKE VÅR IDE! 2004: STANDARD FOR PALLIASJON 2007: RETNINGSLINJER FOR SYMPTOMLINDRENDE BEHANDLING 2010: NASJONALT HANDLINGS- PROGRAM MED RETNINGSLINJER FOR PALLIASJON.

3 Oslo kommune Sykehjemsetaten NOU 1999:2 Livshjelp Mye tyder på at døende pasienter lider unødig pga helsepersonells manglende kunnskaper i palliasjon, for dårlig kapasitet på smertelindrende intervensjoner, organisatoriske mangler og andre ressursmangler

4 Oslo kommune Sykehjemsetaten Konkurranse. Lindrende enheter med til sammen 16 plasser ved henholdsvis Akerselva sykehjem og Lillohjemmet Prosjekt. Tett samarbeid med Avdeling lindrende behandling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og med Hospice Lovisenberg ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

5 Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. -European Association for Palliative Care (EAPC ) / Verdens helseorganisasjon (WHO) Oslo kommune Sykehjemsetaten

6 Palliasjon har sitt utspring i hospicebevegelsen, og definisjonen bygger på hospicefilosofien. Dame Cicely Saunders Oslo kommune Sykehjemsetaten

7 Oslo kommune Sykehjemsetaten PLATON – 400 ÅR FØR KRISTUS Like lite som du bør forsøke helbrede øynene uten hodet, eller hodet uten kroppen, like lite nytter det å helbrede kroppen uten sjelen. For en del kan aldri bli helbredet uten at det hele er helbredet. Derfor hvis hodet og kroppen skal ha det godt. Må du begynne med sjelen.

8 Oslo kommune Sykehjemsetaten Helhetlig menneskesyn og tilnærming til pasient og pårørende Totalomsorg, fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt Kontinuitet og samarbeid, tverrfaglighet og koordinerte tjenester Symptomlindring og symptomforebygging, erfaring og kompetanse Forutseende planlegging og tilrettelegging Fagutvikling og forskning Ivaretagelse av personalet

9 Cicely Saunders: ”You matter because you are you, and you matter to the last moment of life and we will do all we can, not only to help you die peacefully but to live until you die.”

10 Cicely Saunders: ”How people die remains in the memories of those who live on, and for them and the patient we need to be aware of the nature of managment of terminal pain and distress.”


Laste ned ppt "Oslo kommune Sykehjemsetaten FRA IDE TIL VIRKELIGHET. LITTERATURHUSET 11 JUNI 2010. Sølvi Karlstad – Områdedirektør, SYE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google