Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv LANGTIDSPLAN FOR FORSKING OG HØYERE UTDANNING (MELD. ST. 7) Prodekan for forskning, Hilde I. Nebb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv LANGTIDSPLAN FOR FORSKING OG HØYERE UTDANNING (MELD. ST. 7) Prodekan for forskning, Hilde I. Nebb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv LANGTIDSPLAN FOR FORSKING OG HØYERE UTDANNING (MELD. ST. 7) Prodekan for forskning, Hilde I. Nebb

2 Tre overordnede mål for planen  Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne  Møte store samfunnsutfordringer  Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

3 Sentrale punkter i langtidsplanen  Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, forskningsinstituttene, næringslivet og det offentlige  God forskningsledelse  Utvikling av klynger  Samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon  Økt tverrfaglighet og internasjonalt arbeid  God utnyttelse av Horisont 2020 (målsetning om 2 %)  Digitalisering og bruk av ny teknologi

4 Statsbudsjett 2015  Over 660 mill. kroner, blant annet til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), Forny 2020 og verdensledende fagmiljøer i Norge  To prioriterte byggeprosjekter:  Nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved UiO  Oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim

5 Plan for opptrapping de neste fire år  Regjeringens langsiktige mål: Innen 2030 skal 3 % av BNP gå til forskning og utvikling  Økning i FoU-bevilgninger de neste fire årene: Målet er 1 % av BNP i 2019/2020  Styrking av viktige innsatsfaktorer i 2015-2018:  500 nye rekrutteringsstillinger, særlig realfag og teknologi  400 millioner mer til forskningsinfrastruktur  400 millioner til stimuleringsmidler for økt deltakelse i Horisont 2020

6 Seks hovedsatsingsområder:  Hav  Klima, miljø og miljøvennlig energi  Fornyelse i offentlig sektor og bedre velferds-, helse- og omsorgstjenester  Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv  Muliggjørende teknologier  Verdensledende fagmiljøer

7 Fornyelse i offentlig sektor og bedre velferds-, helse- og omsorgstjenester Regjeringen vil oppnå:  En mer kunnskapsbasert tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling, med særlig vekt på forskningssvake og tverrsektorielle områder av strategisk betydning  En offentlig sektor som er en pådriver for og en bruker av innovasjon  Et kunnskapssystem for bedre helse og omsorg

8 Muliggjørende teknologier Satsing rettet mot:  Bioteknologi og nanoteknologi  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)  Avanserte produksjonsprosesser

9 Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv Regjeringen vil oppnå:  Mer forskning og utvikling og høy kompetanse i bredden av norsk næringsliv  Mer nyskaping, nyetablering og kommersialisering basert på forskning  Næringsutvikling basert på samfunnsutfordringene

10 Verdensledende fagmiljøer  Utvikling av klynger  Kvalitetskultur, spisset innsats  Rekruttering  Internasjonalt samarbeid  Bygg og infrastruktur av topp kvalitet

11 Langtidsplanen for forskning for Medfak  Talentutvikling  Tverrfaglighet  Digitalisering, bruk av ny teknologi  Internasjonalisering, EU  Klynger, samarbeid med næringsliv, forskningsinstitutter og offentlig sektor  Innovasjon


Laste ned ppt "Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv LANGTIDSPLAN FOR FORSKING OG HØYERE UTDANNING (MELD. ST. 7) Prodekan for forskning, Hilde I. Nebb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google