Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Langtidsplan for forsking og høyere utdanninG (meld. St. 7)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Langtidsplan for forsking og høyere utdanninG (meld. St. 7)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Langtidsplan for forsking og høyere utdanninG (meld. St. 7)
Prodekan for forskning, Hilde I. Nebb Langtidsplan for forsking og høyere utdanninG (meld. St. 7)

2 Tre overordnede mål for planen
Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne Møte store samfunnsutfordringer Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

3 Sentrale punkter i langtidsplanen
Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, forskningsinstituttene, næringslivet og det offentlige God forskningsledelse Utvikling av klynger Samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon Økt tverrfaglighet og internasjonalt arbeid God utnyttelse av Horisont 2020 (målsetning om 2 %) Digitalisering og bruk av ny teknologi

4 Statsbudsjett 2015 Over 660 mill. kroner, blant annet til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), Forny 2020 og verdensledende fagmiljøer i Norge To prioriterte byggeprosjekter: Nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved UiO Oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim BIA er et av Forskningsrådets største programmer, og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. BIA lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist i oktober hvert år. FORNY2020 er Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet. Programmet gir støtte til nystartede bedrifter og kommersialiseringsaktører (TTO-er).

5 Plan for opptrapping de neste fire år
Regjeringens langsiktige mål: Innen 2030 skal 3 % av BNP gå til forskning og utvikling Økning i FoU-bevilgninger de neste fire årene: Målet er 1 % av BNP i 2019/2020 Styrking av viktige innsatsfaktorer i : 500 nye rekrutteringsstillinger, særlig realfag og teknologi 400 millioner mer til forskningsinfrastruktur 400 millioner til stimuleringsmidler for økt deltakelse i Horisont 2020 Til punkt 1 og 2: Av de 3 % kreves det en offentlig innsats til forskning og utvikling på minst 1 % av BNP

6 Seks hovedsatsingsområder:
Hav Klima, miljø og miljøvennlig energi Fornyelse i offentlig sektor og bedre velferds-, helse- og omsorgstjenester Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv Muliggjørende teknologier Verdensledende fagmiljøer

7 Fornyelse i offentlig sektor og bedre velferds-, helse- og omsorgstjenester
Regjeringen vil oppnå: En mer kunnskapsbasert tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling, med særlig vekt på forskningssvake og tverrsektorielle områder av strategisk betydning En offentlig sektor som er en pådriver for og en bruker av innovasjon Et kunnskapssystem for bedre helse og omsorg Utdanne nok fagfolk Høy kvalitet og relevans Offentlig sektor som pådriver for og bruker av innovasjon (kfr. HelseOmsorg21) Samarbeidsarenaer for brukermedvirkning (kfr. HelseOmsorg21) Bedre utnyttelse av eksisterende helsedata, og bedre data for helse- og omsorgstjenestene i kommunene

8 Muliggjørende teknologier
Satsing rettet mot: Bioteknologi og nanoteknologi Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Avanserte produksjonsprosesser Livsvitenskapsbygget Persontilpasset medisin Informasjonssikkerhet og personvern

9 Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
Regjeringen vil oppnå: Mer forskning og utvikling og høy kompetanse i bredden av norsk næringsliv Mer nyskaping, nyetablering og kommersialisering basert på forskning Næringsutvikling basert på samfunnsutfordringene Kombinere kunnskap og kompetanse – samspill og kunnskapsdeling mellom næringsliv, akademia og investormiljøer

10 Verdensledende fagmiljøer
Utvikling av klynger Kvalitetskultur, spisset innsats Rekruttering Internasjonalt samarbeid Bygg og infrastruktur av topp kvalitet Samarbeid mellom relaterte bedrifter og institusjoner Kfr. NTNUs stjerneprogram – systematisk satsing på unge eliteforskere Innstegsstillinger

11 Langtidsplanen for forskning for Medfak
Talentutvikling Tverrfaglighet Digitalisering, bruk av ny teknologi Internasjonalisering, EU Klynger, samarbeid med næringsliv, forskningsinstitutter og offentlig sektor Innovasjon Talentutvikling (f.eks. Scientia Fellows) Tverrfaglighet (f.eks. livsvitenskap) Digitalisering, bruk av ny teknologi (samarbeid med IFI?) Internasjonalisering, EU (f.eks. EEF) Klynger (f.eks. Oslo Cancer Cluster) Innovasjon


Laste ned ppt "Langtidsplan for forsking og høyere utdanninG (meld. St. 7)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google