Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En mal for forretningsfolk (du kan bruke denne PPT-filen og tilpasse den etter behov) Dato, forfatter, emne/tema osv. «Utfordringer og muligheter skapt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En mal for forretningsfolk (du kan bruke denne PPT-filen og tilpasse den etter behov) Dato, forfatter, emne/tema osv. «Utfordringer og muligheter skapt."— Utskrift av presentasjonen:

1 En mal for forretningsfolk (du kan bruke denne PPT-filen og tilpasse den etter behov) Dato, forfatter, emne/tema osv. «Utfordringer og muligheter skapt av klimaendring innen lokal og regional utvikling i Østersjøregionen» PLASS TIL DIN EGEN LOGO!

2 2 Struktur 1a.Hva er klimaendring? 1b.Hva er klimamodeller? 1c.Hva er klimascenarier? 2.Klimascenarier for spesifikke områder 3.Klimaendringer 4.Hva er virkningene og tiltakene i din region? 5.Organisering av en workshop som skal identifisere «utfordringer ogmuligheter» 6.Konstruksjon av en klima-SWOT 7.Et eksempel på en klima-SWOT Kobling til verktøykassen

3 3 Hva er klimaendring? «[…] en endring i klimaet som er direkte eller indirekte forårsaket av menneskelig aktivitet som endrer sammensetningen av den globale atmosfæren og som observeres over sammenlignbare tidsperioder i tillegg til den naturlige variasjonen.» (FNs rammekonvensjon om klimaendring) Kilde: IPCCs fjerde hovedrapport om klimaendring, 2007 Konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren de siste 10 000 år (stor figur) og siden 1750 (innsatt figur).

4 4  Klimamodeller brukes til å regne ut fremtidens klima og lage klimascenarier.  Disse modellene er tredimensjonale illustrasjoner av atmosfære, landområder, hav, sjøer og is. Hva er klimamodeller? Klikk www.toolkit.balticclimate.org/no/om-klimaendring#6 for ytterligere informasjon

5  Klimascenarier presenterer informasjon om hvordan klimaet kan utvikle seg over en bestemt tidsperiode i fremtiden.  De utarbeides av myndigheter som arbeider med meteorologi eller klimasaker og/eller forskningsinstitutter ved hjelp av globale klimamodeller.  Beregningene er basert på antakelser om fremtidige endringer i atmosfæren.  Resultatene, som er basert på beregningene med klimamodellene, kalles klimascenarier. 5 Hva er klimascenarier? Klikk www.toolkit.balticclimate.org/no/om-klimaendring#7 for ytterligere informasjon

6 6 Et eksempel på klimascenario for Østersjøregionen Klikk www.toolkit.balticclimate.org/no/klimaendringsscenarioer for ytterligere informasjon Endring i gjennomsnittstemperatur i perioden 2071-2100 sammenlignet med gjennomsnittet for 1961-1990 [°C]. Vinter (øverst t.v.), vår (øverst t.h.), sommer (nederst t.v.) og høst (nederst t.h.).

7 7 Klimascenarier for spesifikke områder  I klimamodeller deles atmosfæren inn i et rutenett horisontalt langs jordens overflate og vertikalt opp i luften.  For hvert punkt i rutenettet beregnes utviklingen av ulike meteorologiske, hydrologiske og klimatiske parametre over tid.  Regionale klimamodeller brukes til å lage regionale klimascenarier.  Regionale modeller av mindre områder av jorden modelleres f.eks. over Europe med ruter på 25-50 km. Klikk www.toolkit.balticclimate.org/no/arealplanleggere/oversiktsanalyse/data-relatert-til- klimaendring/framtidig-klima for ytterligere informasjon

8 8 Klimaendringer ParameterVirkninger Temperaturf.eks. tørke, økt fordampning Nedbørf.eks. økt antall flom- og ekstremnedbørhendelser om vinteren, redusert nedbør og tørke om sommeren, men med ekstreme nedbørshendelser av og til Snødekkef.eks. avlingstap grunnet kulde, redusert vanntilgjengelighet om våren Klikk www.toolkit.balticclimate.org/no/virkninger-fra-klimaendring for ytterligere informasjon

9 Hva er virkningene og tiltakene i din region?  Hva er virkningene på natur- og menneskesystemer?  Mulig virkning A …, virkning B … og virkning C … i din region  Hvilke tiltak vil ta for seg klimaendring?  Skadebegrensning: Unngå drivhusgasser og hindre kostbare tilpasningstiltak i regionen  Tilpasning: Tiltak som tar for seg virkninger fra klimaendring i regionen din  Hvilke skadebegrensnings- og tilpasningsstrategier finnes for utfordringene skapt av klimaendring?  Strategi A … i din region  Tiltak A, … tiltak B … og tiltak C … i din region 9 Klikk www.toolkit.balticclimate.org/no/virkninger-fra-klimaendring/virkningsscenarier-om-klimaendring for ytterligere informasjon

10 10 Organisering av en workshop som skal identifisere «utfordringer og muligheter» Klikk www.toolkit.balticclimate.org/no/forretningsfolk/utfordringer-og-muligheter-for-virksomheter for ytterligere informasjon Formålet: Å involvere forretningsvirksomheter og innovasjonssentra i regionen i diskusjoner og beslutninger om skadebegrensning og tilpasning. Idé: Å gi informasjon om klimaendringen og generere nye forretningsideer som kan støtte skadebegrensning og/eller tilpasning til klimaendring. Resultat: Informasjon om de største utfordringene og mulighetene for lokale virksomheter skapt av klimaendring.

11 11 Konstruksjon av en klima-SWOT  Identifiser trinnene i livssyklusen til produktene dine  Identifiser virkning A, B, C, … avhengig av trinnene i livssyklusen  Vurder virkningene:  Bruk SWOT-analyseverktøyet i verktøykassen Klikk www.toolkit.balticclimate.org/no/forretningsfolk/swot- analyseverktøy/hvordan-lages-en-klima-swot for ytterligere informasjon Innvirkning A Innvirkning C

12 12 Et eksempel på en klima-SWOT Om eksempelet: Hvert produkt har visse større klimarelaterte styrker og muligheter innen produksjon og transport av råvarer. Innen resirkulering og avfallshåndtering finnes det også betydelige styrker. Noen mindre svakheter er relatert til resirkulering og avfallshåndtering. Vi kan se enkelte betydelige trusler innen produksjon av råmaterialer. Klikk www.toolkit.balticclimate.org/no/forretningsfolk/swot-analyseverktøy/hvordan-lages-en-klima- swot/identifisering-av-klimavirkningene for ytterligere informasjon

13 13

14 14 Lenk til verktøykassen og flere eksempler som skal integreres i PPT-filen: www.toolkit.balticclimate.org


Laste ned ppt "En mal for forretningsfolk (du kan bruke denne PPT-filen og tilpasse den etter behov) Dato, forfatter, emne/tema osv. «Utfordringer og muligheter skapt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google