Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT – styring – systemeierskap – arkitektur Hvordan kan vi forene og avklare roller, oppgaver, ansvar og beslutningsprosesser? Erik M. Hansen, Helse Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT – styring – systemeierskap – arkitektur Hvordan kan vi forene og avklare roller, oppgaver, ansvar og beslutningsprosesser? Erik M. Hansen, Helse Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT – styring – systemeierskap – arkitektur Hvordan kan vi forene og avklare roller, oppgaver, ansvar og beslutningsprosesser? Erik M. Hansen, Helse Vest IKT Regional toppledersamling Clarion Bergen Airport Hotell, 30. august 2011

2 Samordning og integrasjon av systemer og løsninger slik at informasjon om pasienten følger pasienten gjennom pasientforløpene lokalt, regionalt og nasjonalt Understøtte felles administrative løsninger for foretaksgruppen Redusere kostnader til parallelt arbeid og øke servicenivå ved å samordne IT-funksjonene Oppdraget

3 Standardisering og samordning Ett regionalt ”LAN” Ett PC-oppsett, sentralisert distribusjon av programvare Ett AD domene og en brukerkatalog Felles drift av server, lagring, backup, antivirus, etc. Ett felles Kundesenter Standardisering av applikasjoner –Administrative systemer er felles regionale installasjoner. –Alle helseforetak bruker samme versjon av DIPS. Konsolidering til en felles regional database utredes. –Videre standardisering med utgangspunkt i Felles EPJ.

4 84,2% 15,8% Kundetilfredshet

5 De to sidene av Helse Vest IKT Produksjon av IKT-tjenester basert på tjenesteavtalen Bidrag/leveranser av prosjekt i tråd med prosjektporteføljen ITIL Stabil drift Kosteffektivitet Kundetilfredshet Gevinstrealisering Innovativ bruk av IKT Arkitektur

6 Hovedgrep TjenesteutviklingTjenesteproduksjon SluttbrukereSystemeiere/Prosjekteiere HF Helse Vest IKT 3. parts leverandører

7 Tjenesteutvikling – de ulike fasene UtfasingForvaltning Gevinst- realisering UtrullingUtvikling Behovs- beskrivelse Idé Porteføljekontor Arkitektur Samarbeidsforum Systemeierforum Strategisk forum for IKTPorteføljestyret? INFRASTRUKTUR

8

9 peckse [printed: July 10, 2008 1:30 PM] [saved: July 11, 2008 12:34 AM] \\ldnroot\data\IBD\SECTORS\PROJECTS\Project_Active\Media\Media Norge\Analyst presentation\Draft analyst presentation_v1_sap_10072008.ppt Prosesseiere og Systemeiere – roller Prosesseiere (70% prosess / 30% system) 1.Hovedoppgave: På vegne av fagområdet definere arbeidsprosesser og produkter og definere behov for IT-tjenester, samt bestille disse hos Systemeier (M:NO IT) 2.Sentralt forankret i etablerte fora (Redaktørforum, Markedsforum, etc) og i IT-rådet 3.Lokalt forankret i lokale prosesseiere (Produksjonsredaktører, Markedssjef og lignende) 4.Prosesseier bør være en som har detaljert kunnskap om verdikjeden og prosessene på tvers av alle mediehusene, samt god evne til å kommunisere med IT-kompetanse. Systemeiere (30% prosess / 70% system) 1.Hovedoppgave: Sørge for at Prosesseier får levert IT-tjenester som definert og bestilt. Som ”konsekvensleverandør” bidra til å velge og utvikle systemer og prosesser til beste for konsernet. 2.Sentralt forankret i M:NO IT ledelsen 3.Lokalt forankret til lokale prosesseiere (Produksjonsredaktører, Markedssjef og lignende) 4.Systemeier bør være en leder som har detaljert kunnskap om IT-systemenes muligheter innen verdikjeden, samt god evne til å kommunisere med fagkompetansen som skal benytte IT- løsningene. 9 Systemene påvirker prosessene Prosessene påvirker systemene Avhengig av godt samarbeid

10 Noen refleksjoner

11 Ulike betraktninger knyttet til forvaltning av IKT for kliniske formål Helseforetakene Ansvar Nærhet Helse Vest IKT Regional samordning og standardisering

12 Bedre oppfølging av brukerønsker Brukerne 3. parts leverandører, for eksempel

13 Regional styring og fordeling av ansvar Helse Vest RHF HelseforetakeneHelse Vest IKT HF

14 Fordeling av oppgaver Er det i dag for mange aktører involvert i utførelsen av oppgavene knyttet til ”forvaltningen”? Har vi en riktig fordeling av kompetanse og kapasitet i forhold til fordelingen av oppgaver? Det må være en felles forståelse knyttet til forskjellen mellom å ha ansvaret for og å bidra til / leveranse av !

15 Til drøfting

16 Har vi lik forståelse av fordelingen av ansvar innenfor IKT- området? Har vi hensiktsmessig regional styring av ”forvaltning”? Har vi hensiktsmessig lokal forankring av ”forvaltning”? Har vi en hensiktsmessig fordeling av utførelsen av ”forvaltningsoppgaver”?

17

18 Virksomhet og IKT Teknologi Applikasjon IKT-prosesser Virksomhet Aktiviteter Arbeidsflyt Entiteter/ dokmenter Forretningsaktører Informasjonsflyt Forretningsobjekter Brukere Meldinger/ operasjoner Interaksjonsdiagram Applikasjoner Brukergrensesnitt Applikasjonsservere Database Grensesnitt, integrasjonsserver, mellomvare Fysiske tjenere Disker Artbeidsstasjoner Nettverk Brannvegger IKT Helseforetak


Laste ned ppt "IKT – styring – systemeierskap – arkitektur Hvordan kan vi forene og avklare roller, oppgaver, ansvar og beslutningsprosesser? Erik M. Hansen, Helse Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google