Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MTU/IKT-integrasjon Nils Harald Børve Helse Vest IKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MTU/IKT-integrasjon Nils Harald Børve Helse Vest IKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 MTU/IKT-integrasjon Nils Harald Børve Helse Vest IKT
Seksjon for IKT-Utvikling

2 Om Helse Vest IKT Etablert 1. november 2004 av IT-avdelingene på sykehusene, og heleid av Helse Vest RHF. Leverer IKT-tjenester til hele Helse Vest gruppen. Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger, Apotekerne Vest. Og til andre helse aktører (legekontor, tannhelsetjeneste, private helseinstitusjoner). 140+ ansatte; Førde-Bergen-Haugesund-Stavanger. Brukere på i overkant av 200 lokasjoner. Flere enn brukere. Mellom og PC-er. Ca 400 Systemer 500+ Servere

3 Agenda Trender Samhandling Eksisterende standarder og deres problemer
Informasjonsflyt Innkjøp

4 Noen trender Integrasjon og prosessorientering Mobilitet
Fra fragmenterte systemer til integrerte løsninger eller virksomhetsomspennende systemer Fra informasjonsregistrering til støtte for arbeidsflyt og -prosesser. Mobilitet Fra stasjonære løsninger til mobile løsninger både internt og eksternt. Forutsetter digitalt informasjonsgrunnlag. Mobilitet krever mye mer enn ”dippeduttene”. Selvbetjenning I større grad utnytte det potensialet som ligger i mer selvbetjenning, det være seg datafangst utført av ansatte eller av brukere.

5 Økonomigrunnlag Journal- bestilling JBS, ECSoft
Lønnssystem, IBM, Arbeidstidsplansystem, Astrum Klinisk biokjemi, Netlab, Steria Mikrobiologi/immunologi Netlab, Steria Patologi, DocuLive PaIS, Siemens Hormon, Netlab, Steria Blodbank, Prosang Økonomistyrings- system, Oracle Fakturasystem Bluegarden POLK Avdelingsvise- medisinske systemer Inneliggende PiMS, iSOFT Poliklinikker PiMS, iSOFT PiMS database Operasjons- planleggings- system, Orbit, WM-data Røntgen- informasjonssystem Quadrat, Agfa PACS Agfa Elektronisk journalsystem DocuLive EPR, Siemens Journal- bestilling JBS, ECSoft EDI Denne overheadene kan du godt bruke noe tid på. Følgende punkter er viktige: Den sentrale rollen for PiMS; pasientinformasjon + kronologi Den tette koblingen mellom PiMS og JBS (Journalbestilling) Sammenhengen mellom PiMS / NETLAB og økonomisystemene (faktura + POLK) for å holde oversikt over alle inntektene. Det er en målsetting å integrere relevante avdelingsvise systemer inn mot PiMS på en enkel og effektiv måte (mer arbeid gjenstår). EDI benyttes både internt og eksternt. Grønne systemer er satt i drift, gule er under innføring og oransje er i anbudsfasen. Røde, fremtidige system. Når det gjelder avdelingsvise system finnes de av alle ”farger”. Journalsystem voksenpsykiatri CAPSY, DIPS Journalsystem Barne- og undgomspsykiatrii BUP-data, Hiadata

6 Hvordan kan vi unngå spagetti…
Monolittiske løsninger Mer integrasjon Masterkilde plan

7 Ulemper Sensitiv ifht Stor avhengig av integrasjonsløsningen
Konfidensialitet Tilgjengelighet Integritet (eller ?) Stor avhengig av integrasjonsløsningen Dette er et ”eget” system

8 Fordeler Integritet Lettere tilgjengelighet Lavere driftskostnader
Økt tilgangskontroll gjennom roller Enklere log-oppfølging Revisjon

9 Standarder Skal gjøre ting enklere ?
Løser ikke alt.. Ulike oppfattelse/tolking av standardene Standarder utvikler seg Understøtter mulighetene for samhandling Muliggjør å samle informasjon fra flere ulike kilder

10 Innkjøp Kravspesifikasjon Sluttbrukers krav Service Garanti
Informasjonsforvalting ? Nettverk Servere/OS Lagring

11 Innkjøp 2 Integrasjons strategi Åpne formater
Leverandøruavhengige standarder Integrasjonsmotor

12 Eksempel Regional innkjøp av EKG apparater og database i Helse Vest.
Vi kan bidra med kunnskap om: Informasjonsforvalting Innkjøp av IKT relaterte komponenter Driftkostnader knyttet til IKT delen Krav som bør stilles til standarder Krav fra myndlinger knyttet til informasjonssikkerhet

13 Oppsummering Vi har felles målgruppe som krever mer…
Fra enkle separate systemer til sammenslåtte systemer Større behov for et informasjonsflyt Flere fagfelt møtes på ”halv veien” eks: Vi kan mye IKT Dere kan mye MTU Vi har felles målgruppe som krever mer…


Laste ned ppt "MTU/IKT-integrasjon Nils Harald Børve Helse Vest IKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google