Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 IKT og integrering – hvordan kan nye løsninger fungere sammen med eksisterende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 IKT og integrering – hvordan kan nye løsninger fungere sammen med eksisterende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 IKT og integrering – hvordan kan nye løsninger fungere sammen med eksisterende programvare i sektoren? v/ Terje Bremnes & Jan Helge Norekval, Helse Vest IKT AS

2 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Agenda • Innledning • Virksomhetsarkitektur • Arkitekturarbeid • Et konkret eksempel • Oppsummering

3 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Integrasjoner forenklet bilde – HBE (2008)

4 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Logisk applikasjonsarkitektur med funksjonsområder

5 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Funksjonsområder med applikasjoner PiMS DocuLive Dips Bup Natus Orbit Amis Bergen Natus ProSang/InterInfo? Netlab – Klin.fys DocuLive - PAIS Netlab – Klin.fys Netlab – Mikrobio Dips Bup ProSang/InterInfo DocuLive Dips Bup? PiMS DocuLive Dips Bup Natus Orbit Amis Bergen Netlab – Klin.fys Netlab – Mikrobio DocuLive - PAIS ProSang/InterInfo? ProSang/InterInfo Agfa RIS Hjerte PACS Hjerte PACS IV Amis Bergen PiMS (PiMS) PiMS DocuLive Dips Bup Natus Orbit Amis Bergen Netlab – Klin.fys Netlab – Mikrobio DocuLive - PAIS ProSang/InterInfo Agfa PACS Hjerte PACS Hjerte PACS IV POS Agfa RIS PiMS DocuLive Bup Dips Orbit Amis Bergen Netlab – Klin.fys Netlab – Mikrobio DocuLive - PAIS ProSang/InterInfo Agfa RIS PiMS Dips Bup Orbit DocuLive Agfa RIS PiMS Dips Bup Orbit Agfa RIS PiMS Dips Bup Orbit Agfa RIS Merida Amis Bergen Merida PiMS Dips Bup Orbit ProSang/InterInfo Agfa RIS Merida DocuLive Dips Bup Natus Netlab – Klin.fys Orbit Amis Bergen Netlab – Mikrobio DocuLive – PAIS? ProSang/InterInfo Hjerte PACS Merida Hjerte PACS IV PiMS Dips Bup Natus Orbit Amis Bergen PiMS DocuLive Dips Bup Natus Orbit Amis Bergen ProSang/InterInfoAgfa RIS Alfaliste POS Natus Agfa RIS Medrec Shire

6 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Applikasjonsarkitektur Virksomhetsarkitektur? Pasient- demogr. Klinisk dokum. Timebok Klin. Planlegg. Lab. & Radiologi Kodeverk Resepter Legemidl er Teknologiarkitektur DesktopServerLagringNettverk Informasjonsarkitektur PasientDiagnose Kritisk info Kontakt Forretningsarkitektur Strategi Organis- asjon Prosesser Virksomhetsarkitektur er å se relasjonene mellom alt dette, samt en prosess for å omforme virksomhetens strategi til effektiv virksomhetsendring.

7 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Nasjonalt arkitekturarbeid • ”Den blå bibelen” (2008)

8 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 PAS/EPJ Tjenester Tjenestebuss (Tjenester,Sikkerhet,SSO,Overvåking,Infrastruktur) PAS/EPJ Tjenester Klinisk planl. T Kodeverk T Demografi T PAS, EPJ, fellestjenester og andre tjenester tilgj. på tjenestebuss Modulært/tjenestebasert oppbygget system landskap - målbildet PAS/EPJ PAS/EPJ-applikasjons- monolitt PAS/EPJ Tjenester PAS/EPJ-funksjonalitet tilbys som tjenester 2 2 3 3 4 4 Timebok T PAS/EPJ 1 1 Lab. tjeneste T Fagstøtte T Pasientmottak T Radiologi T Fellestjeneste T T

9 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Regionalt arkitekturarbeid • Støtter opp under den regional porteføljestyringen • Forsøk på modularisering og samordning gjennom strukturert applikasjonskartlegging • Fokus på tjenesteorientert arkitektur • Standardisering av grensesnitt • Benytte arkitekturmetodikk i prosjekter for å sikre at Forretningsarkitekturen er premissgiver for løsningene

10 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011

11 Prosjektets formål Bakgrunn Objectives Ikke pasient- bundne endose Legemiddelmeldingen ( St.meld.nr 18, 2005) • ”…feilmedisinering i 20 % av behandlingsforløp...” • ”…kostnader for feilmedisinering anslått til ca. 5 milliarder kr pr år i Norge” Meldesentralen (Oppsummeringsrapport 2001-2007) • 27 % av alle meldinger gjeld legemiddelbruk/-handtering Feilmedisinering hos pasienter innlagt i sykehus (Teigen et al, TDNLF 13/2009) • 610 rapporter om legemiddelfeil over en fireårsperiode på et sjukehus  redusere uønskede legemiddelhendelser  forbedre kvalitet og pasientsikkerhet  understøtte pasientbehandlingen Foto: Monica Bjermeland/NFT Riktigere legemiddel anamnese Elektronisk ordinering av legemiddel og klinisk beslutnings- støtte Strekkodekontroll ved utdeling av legemiddel til pasient Elektroniske legemiddelkabinett Økt farma- søytisk råd- giving 2010/11 Forprosjekt 2011/12 Anskaffelse 2012 -> Implementering Tiltak / delprosjekt: Elektronisk kurve og legemiddelmodul LOP – Legemiddel og pasientsikkerhet De fleste uheldige legemiddel- hendelser forekommer i forbindelse med ordinering og istandgjøring/ utdeling (

12 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Legemiddel og pasientsikkerhet - LOP

13 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Kurver

14 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011

15

16 Informasjon tilknyttet kurvebegrepet

17 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 En konseptuell skisse – Legemiddel til pasient

18 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Integrasjon arbeidsflater

19 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 Oppsummert • Fokus på tjenestebasert arkitektur • Standardisering – tjenester/informasjon/grensesnitt • Informere/samarbeide med leverandørene om utvikling av standardiserte tjenester. • Konsolidering av funksjonalitet • Økt fokus på sosio-teknisk samspill/integrasjon

20 Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 «I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.» - Thomas Edison «I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.» - Thomas Edison


Laste ned ppt "Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011 IKT og integrering – hvordan kan nye løsninger fungere sammen med eksisterende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google