Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-arkitektur for MTU i nettverk Morten Vågen MTF Landsmøte, 7. mai 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-arkitektur for MTU i nettverk Morten Vågen MTF Landsmøte, 7. mai 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-arkitektur for MTU i nettverk Morten Vågen MTF Landsmøte, 7. mai 2013

2 Agenda Hvem er jeg? •Sykehuspartner •Arkitektur •Helse Sør-Øst •Fellestjenester Teknologiutviklingen •MTU •IKT •Utfordringsbildet Veikart •Status •Visjon •Tiltak

3 Hvem er jeg? • Morten Vågen • Sykehuspartner IKT • Arkitektur • Ullevål, OUS • Østfold • MTU

4 Sykehuspartner • Etablert i 2003 – Helse Sør -> Helse Sør-Øst siden 2009 – Om lag 1000 ansatte • Ikke-medisinske fellestjenester – Innkjøp, IKT, Lønn/personal • Tjenesteleverandør til om lag 75.000 ansatte – Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland

5 Helse Sør-Øst • Spesialisthelsetjenester for 2,8 millioner mennesker • 10 helseforetak • 75.000 ansatte i foretaksgruppen • Budsjett på 68 milliarder kroner • Kjøper varer og tjenester for 20 mrd pr år • 400 forskningsprosjekter pr år • 150 doktorgrader pr år • Forvalter 900 bygg • 16.000 tonn avfall pr år • 50.000 PCer • 2.500 applikasjoner • 100.000 enheter BHM • 100.000 enheter MTU (Verdi: 6 mrd)

6 Helse Sør-Øst • Et av innsatsområdene til HSØ er – ”Organisering og utvikling av fellestjenester” • Standardisering – Organisering / Prosess / Støttetjenester • Vil standardisering gå på bekostning av skreddersøm? – Går det for langt? – Går det for fort? – En modningsprosess?

7 MTU - Utviklingen • Nye muligheter innen diagnostikk og behandling – Det pasientnære tilbudet i sykehus, i primærhelsetjenesten og i hjemmebasert behandling – Mulighet for poliklinisk- og dagbehandling som erstatning for døgnbehandling i sykehus – Medvirker til å nå behandlingsmål som ellers vanskelig kunne blitt nådd – Er i ferd med å bli ”Diamanten i pasientbehandlingen”

8 MTU - Utviklingen • Sikker og stabil drift – Brukervennlighet • Software får større betydning – Behov for IKT-støtte – Informasjon ønskes koblet til Journal, Fagsystem, Kvalitetsregistre, etc.

9 IKT - Utviklingen • Hovedfokus: – PAS/EPJ, Lab, RIS/PACS, Kurve, Føde, etc. – Koble labsvar til jornal – Informasjonssikkerhet • Småsystemer: – Spesialistsystemer, MedTek, etc. – Backup – Isolert infrastruktur

10 IKT - Utviklingen • Sikker og stabil drift – Brukervennlighet • Spesialistsystemer får større betydning – ”Diamanten i pasientbehandlingen”

11 Utfordringen • MTA har noen behov som IKT ikke dekker fullt ut – Servicenivå – Funksjonalitet – Informasjonsflyt – Infrastruktur

12 Utfordringen • IKT har sovet i timen… – Har ikke svart godt nok på utfordringene • Men vi er i ferd med å våkne… – Ser utfordringene – Det jobbes på flere fronter

13 • Heldigvis: – MTA har noen ildsjeler – IKT har noen ildsjeler – Sammen har vi noen visjoner – Målbildene begynner å bli tydelige Status

14 • 2011: Utredning: ”Medisinsk teknologi i Helse Sør-Øst” – Hvordan anskaffe, bruke og ta vare på utstyret og informasjonen som det genererer – Skillet mellom medisinskteknisk utstyr og IT er ikke distinkt • 2012: Langtidsplan IKT 2013-2016 – Økt grad av datainnsamling og integrasjon – Økt grad av standardisering av utstyrsparken • 2013: Foranalyse: ”Plug’n play: medisinsk teknologi og IT” – Standarder, organisering og tjenesteutvikling i grensesnittet mellom med.tek og IT • 2013: Innføring av kategoribasert innkjøp – MTU er en slik kategori • 2013: Innføring av infrastrukturbyggeklosser – Standardiserte tekniske løsningsdesign, ferdig risikovurdert – Forhåndsdefinerte tasks, changes, etc. – Forhåndsdefinerte tjenestebeskrivelser, ansvarsfordeling, support, etc.

15 Målbilde (kort) • Må gjøre det enklere – Standardiserte løsninger / Byggeklosser • Nye driftsmodeller? – Samarbeide MTA – IKT • Standardisert utstyr som resultat av standardiserte forløp • Standardisere prosesser ved anskaffelse av utstyr

16 Tiltak (overordnet) • Tjenestetyper – Prioritert respons • Funksjonsområder – Hvilke data skal tas vare på? • Byggeklosser – Integrasjon – Infrastruktur – Rettigheter

17 Tiltak (konkret) • Styrke samarbeidet – Behov, ansvar og roller • Multimedialt arkiv – Journalverdig informasjon • Integrasjon – Kommunikasjonsprotokoller og formater • Infrastruktur – Isolering/Nettverk – Administratortilgang – Leverandørtilgang – Backup av rådata

18 Tiltak • Planlegging • Finansiering • Gjennomføring

19 IKT-arkitektur for MTU i nettverk • SLA: Ansvarsavgrensinger MTA/IKT – Prioritert respons • Prinsipper: Lagringsverdige data – Master Data Management • Anskaffelser: Krav til grensesnitt – Protokoller og formater • Byggeklosser: Infrastruktur – Tilgangsrettigheter – Integrasjoner – Leverandørtilganger – Informasjonssikkerhet

20 Visjon (lang) • Mer standardisering • Mer konsolidering • Nasjonalisering, Felles journal, etc. • Selvbetjeningsløsninger, Min journal, etc.

21 Veikart 2013 #behov #analyse #tiltak 2015 #standarder #integrert #arkivtjeneste 2020 #nasjonalt #samhandling #selvbetjening

22 MTF Landsmøte, 7. mai 2013


Laste ned ppt "IKT-arkitektur for MTU i nettverk Morten Vågen MTF Landsmøte, 7. mai 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google