Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-arkitektur for MTU i nettverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-arkitektur for MTU i nettverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-arkitektur for MTU i nettverk
Morten Vågen MTF Landsmøte, 7. mai 2013

2 Agenda Hvem er jeg? Teknologiutviklingen Veikart Sykehuspartner
Arkitektur Helse Sør-Øst Fellestjenester Teknologiutviklingen MTU IKT Utfordringsbildet Veikart Status Visjon Tiltak

3 Hvem er jeg? Morten Vågen Sykehuspartner IKT Arkitektur Ullevål, OUS
Østfold MTU

4 Sykehuspartner Etablert i 2003 Ikke-medisinske fellestjenester
Helse Sør -> Helse Sør-Øst siden 2009 Om lag 1000 ansatte Ikke-medisinske fellestjenester Innkjøp, IKT, Lønn/personal Tjenesteleverandør til om lag ansatte Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland

5 Helse Sør-Øst Spesialisthelsetjenester for 2,8 millioner mennesker
10 helseforetak ansatte i foretaksgruppen Budsjett på 68 milliarder kroner Kjøper varer og tjenester for 20 mrd pr år 400 forskningsprosjekter pr år 150 doktorgrader pr år Forvalter 900 bygg tonn avfall pr år PCer 2.500 applikasjoner enheter BHM enheter MTU (Verdi: 6 mrd)

6 Helse Sør-Øst Et av innsatsområdene til HSØ er Standardisering
”Organisering og utvikling av fellestjenester” Standardisering Organisering / Prosess / Støttetjenester Vil standardisering gå på bekostning av skreddersøm? Går det for langt? Går det for fort? En modningsprosess?

7 MTU - Utviklingen Nye muligheter innen diagnostikk og behandling
Det pasientnære tilbudet i sykehus, i primærhelsetjenesten og i hjemmebasert behandling Mulighet for poliklinisk- og dagbehandling som erstatning for døgnbehandling i sykehus Medvirker til å nå behandlingsmål som ellers vanskelig kunne blitt nådd Er i ferd med å bli ”Diamanten i pasientbehandlingen”

8 MTU - Utviklingen Sikker og stabil drift Software får større betydning
Brukervennlighet Software får større betydning Behov for IKT-støtte Informasjon ønskes koblet til Journal, Fagsystem, Kvalitetsregistre, etc.

9 IKT - Utviklingen Hovedfokus: Småsystemer:
PAS/EPJ, Lab, RIS/PACS, Kurve, Føde, etc. Koble labsvar til jornal Informasjonssikkerhet Småsystemer: Spesialistsystemer, MedTek, etc. Backup Isolert infrastruktur

10 IKT - Utviklingen Sikker og stabil drift
Brukervennlighet Spesialistsystemer får større betydning ”Diamanten i pasientbehandlingen”

11 Utfordringen MTA har noen behov som IKT ikke dekker fullt ut
Servicenivå Funksjonalitet Informasjonsflyt Infrastruktur

12 Utfordringen IKT har sovet i timen… Men vi er i ferd med å våkne…
Har ikke svart godt nok på utfordringene Men vi er i ferd med å våkne… Ser utfordringene Det jobbes på flere fronter

13 Status Heldigvis: MTA har noen ildsjeler IKT har noen ildsjeler
Sammen har vi noen visjoner Målbildene begynner å bli tydelige

14 Status 2011: Utredning: ”Medisinsk teknologi i Helse Sør-Øst”
Hvordan anskaffe, bruke og ta vare på utstyret og informasjonen som det genererer Skillet mellom medisinskteknisk utstyr og IT er ikke distinkt 2012: Langtidsplan IKT Økt grad av datainnsamling og integrasjon Økt grad av standardisering av utstyrsparken 2013: Foranalyse: ”Plug’n play: medisinsk teknologi og IT” Standarder, organisering og tjenesteutvikling i grensesnittet mellom med.tek og IT 2013: Innføring av kategoribasert innkjøp MTU er en slik kategori 2013: Innføring av infrastrukturbyggeklosser Standardiserte tekniske løsningsdesign, ferdig risikovurdert Forhåndsdefinerte tasks, changes, etc. Forhåndsdefinerte tjenestebeskrivelser, ansvarsfordeling, support, etc.

15 Målbilde (kort) Må gjøre det enklere Nye driftsmodeller?
Standardiserte løsninger / Byggeklosser Nye driftsmodeller? Samarbeide MTA – IKT Standardisert utstyr som resultat av standardiserte forløp Standardisere prosesser ved anskaffelse av utstyr

16 Tiltak (overordnet) Tjenestetyper Funksjonsområder Byggeklosser
Prioritert respons Funksjonsområder Hvilke data skal tas vare på? Byggeklosser Integrasjon Infrastruktur Rettigheter

17 Tiltak (konkret) Styrke samarbeidet Multimedialt arkiv Integrasjon
Behov, ansvar og roller Multimedialt arkiv Journalverdig informasjon Integrasjon Kommunikasjonsprotokoller og formater Infrastruktur Isolering/Nettverk Administratortilgang Leverandørtilgang Backup av rådata

18 Tiltak Planlegging Finansiering Gjennomføring

19 IKT-arkitektur for MTU i nettverk
SLA: Ansvarsavgrensinger MTA/IKT Prioritert respons Prinsipper: Lagringsverdige data Master Data Management Anskaffelser: Krav til grensesnitt Protokoller og formater Byggeklosser: Infrastruktur Tilgangsrettigheter Integrasjoner Leverandørtilganger Informasjonssikkerhet

20 Visjon (lang) Mer standardisering Mer konsolidering
Nasjonalisering, Felles journal, etc. Selvbetjeningsløsninger, Min journal, etc.

21 Veikart 2013 #behov #analyse #tiltak
2015 #standarder #integrert #arkivtjeneste 2020 #nasjonalt #samhandling #selvbetjening

22 MTF Landsmøte, 7. mai 2013


Laste ned ppt "IKT-arkitektur for MTU i nettverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google