Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse i kommunene. Kommunene er pålagt å drive med helsefremmende arbeid Følger opp myndighetenes mål og arbeid for folkehelse gjennom tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse i kommunene. Kommunene er pålagt å drive med helsefremmende arbeid Følger opp myndighetenes mål og arbeid for folkehelse gjennom tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse i kommunene

2 Kommunene er pålagt å drive med helsefremmende arbeid Følger opp myndighetenes mål og arbeid for folkehelse gjennom tjenester som: –Miljørettet helsevern –Helsestasjoner –Helsetjeneste i skolen –Opplysningsarbeid –Arbeid for å fremme fysisk og psykisk helse

3 Miljørettet helsevern Helsefremmende arbeid som gjelder det fysiske og sosiale miljøet Eksempler oppgaver er: –Kontroll av drikkevann –Hindre utslipp av skadelige stoffer i luft, jord og vann –Kontroll av støy –Ulykkesforebygging –Kontroll av avfallsbehandling

4 Helsestasjoner Gjør et viktig arbeid for å forebygge sykdommer og skader og fremme barns fysiske og psykiske helse Informasjon til foreldre om betydningen av rus- og røykfrie hjem for barna Vaksinering og annen oppfølging av barn Svangerskapskontroller Mange helsestasjoner har eget tilbud til ungdom

5 Helsetjeneste i skolen Kalles også skolehelsetjenesten Alle barne- og ungdomsskoler har et fast samarbeid med helsesøster, som tar seg av helsekontroll, vaksinasjon og rådgivning Skolehelsetjenesten driver ikke behandling, men henviser videre til andre tilbud Helsesøster kan samarbeide med lærerne om enkeltelever eller har undervisning i temaer knyttet til helse

6 Opplysningsarbeid Opplysningsarbeid og informasjon knyttet til helse inngår ofte i den behandlingen f.eks. fastlegen gir hver enkelt bruker Informasjon og bevisstgjøring om risikofaktorer knyttet til livsstil

7 Arbeid for å fremme fysisk helse Myndighetene skal legge til rette for at befolkningen lett skal kunne drive med fysisk aktivitet der de bor Kommunene må følge opp dette med tilrettelegging lokalt, f.eks.: Legge til rette for en aktiv livsstil Mange ulike og lett tilgjengelige tilbud i nærmiljøet Lavterskeltilbud som skøytebaner, svømmehaller, skateramper, gå-grupper og skiløyper

8 Arbeid for å fremme psykisk helse Myndighetene vil styrke det psykiske tilbudet til befolkningen Dette skal gjøres i nærmiljøet og krever at kommunene følger opp arbeidet, bl.a. gjennom å: –Bygge flere boliger for personer med psykiske lidelser –Gi tilbud om aktiviteter og fellesskap til psykisk syke og deres familieer –Tilbud om støttekontakt –Opprette flere stillinger –Styrke behandlingstilbudet til mennesker med særlige behov, som rusmisbrukere, flyktninger og psykisk utviklingshemmede –Videreutdanne de ansatte i kommunene

9 Frivillige organisasjoner Viktig del av folkehelsearbeidet gjennom ulike aktiviteter og tilbud Arbeider gratis til beste for andre og gjør en stor samfunnsinnsats Eksempler på frivillige organisasjoner er Røde kors, Norsk folkehjelp, Kreftforeningen, Norges idrettsforbund og Redd barna

10


Laste ned ppt "Folkehelse i kommunene. Kommunene er pålagt å drive med helsefremmende arbeid Følger opp myndighetenes mål og arbeid for folkehelse gjennom tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google