Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vårt pedagogiske grunnsyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vårt pedagogiske grunnsyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vårt pedagogiske grunnsyn.
Sosiokulturell teori Vårt pedagogiske grunnsyn.

2 Det sosiokulturelle perspektiv på læring
Kommunikasjon/interaksjon mellom menneske er avgjerande i alle prosessar. Det er gjennom kommunikasjon at kunnskap blir skapt, og ført vidare.

3 Kva er sosiokulturellt grunnsyn?
Byggjer på eit konstruktivistisk læringssyn, men leggjer vekt på at kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og ikkje primært gjennom individuelle prosesser. Sosiokulturell teori legg vekt på sosialt samspel og kultur. Sosial aktivitet kjem først, frå det sosiale til det individuelle Språket som fundament for tenkning og kognitive funksjonar Læring gjennom å praktisere, eller aktivitetslæring(J. Dewey:learning by doing) Læraren som veiledar/stillasbyggjar

4 Vygotsky`s proksimale utviklingssone
Grense for hva eleven kan klare med hjelp Eleven Grense for hva eleven Kan klare alene Viser forholdet mellom den lærendes evnenivå alene og sammen med andre Rundingen i midten, det mørkeste området, viser den lærende Mellomblå felt viser det området den lærende opererer innen når han/hun arbeider alene Det lyseblå området viser området den lærende kan utvikle seg innen med hjelp og støtte fra andre

5 Kunnskap Samhandling Aktivitet

6 Sosiokulturelle læringsmodellar
Tilpassa opplæring Det dialogiske klasserommet Læringsorientert kultur Ta utgangspunkt i elevens røyndom og interesser. Lokalsamfunnsorientert undervisning


Laste ned ppt "Vårt pedagogiske grunnsyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google