Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Inkludering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Inkludering."— Utskrift av presentasjonen:

1 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Inkludering er et overordnet mål i vårt samfunn hvor intensjonen er å gi alle like muligheter til samfunnsdeltakelse

2 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Inkludering handler muligheten til å - - ha tilhørighet i fellesskapet - - delta i fellesskapets goder - - ha medansvar og forpliktelser

3 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Inkludering i skolen handler om elevens læring i et arbeidsfellesskap som er preget av aktiv deltakelse og medansvar som fører til utvikling

4 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Inkludering og sammenhengen med begrepene: Integrering og deltakelse Normalisering og annerledeshet Likeverd og mangfold Livskvalitet og tilhørighet

5 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Integrering og deltakelse Innlemme i en helhet – plassering/organisering (utenfor eller innenfor) Deltakelse i et fellesskapet – hva er fellesskap ?

6 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Normalisering og annerledeshet Utgangspunktet er at alle har rett til lik levestandard og valgfrihet til å planlegge sitt eget liv i den grad dette er mulig

7 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Likeverd og mangfold Oppfostring skal bygge på det syn at mennesker er likevedige, og menneskeverdet er ukrenkelig. Ethvert menneske er unikt og individuell egenart gjør samfunnet rikt og mangfoldig.

8 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Livskvalitet og tilhørighet Er aktiv Har samhørighet Har selvfølelse og Har en grunnstemning av glede Næss (1986)

9 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Mestring av samspill i et inkluderende miljø er påvirkningsfaktorer for læring og utvikling Miljøet har betydning for utvikling av selvforståelse

10 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 1 Samspill som er negativt for en selv 2 Samspill som er negativt for omgivelsene --------------------------------------------------------- 3 Samspill som er positivt for en selv 4 Samspill som er positivt for omgivelsene (Holmberg 1997)

11 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Menneskets atferd er knyttet til de to hovedfaktorene: personen og omgivelsene/miljøet, Lewins (1935) forenklede formel : Atferd = PO P står for faktorer knyttet til personen O står for faktorer knyttet til omgivelsene

12 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Læring foregår i et sosialt fellesskap Læring foregår når man er alene, men det er avgrenset læring Læringsfellesskap er en betydingsfullt for læring

13 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Læring handler om det å utvikle og tilegne seg kunnskaper som er nødvendig for å takle livets ulike oppgaver og utfordringer

14 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Læring har to dimensjoner: - kunnskap og - ferdigheter

15 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Læring foregår på alle utviklingsområder: - personlig - emosjonelt - sosialt - språklig - tankemessig - - motorisk

16 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Læring er knyttet til indre og ytre stimuleringsfaktorer - individets egne forutsetninger - systemets påvirkningsfaktorer

17 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Individets egne forutsetninger er grunnlaget for læring og utvikling Vi gjør våre erfaringer helt fra vi blir født som anvendes i læringsprosessen og det nye tilpasses til tidligere erfaringer (Piaget)

18 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Inkluderingens betydning for læring Å høre til i et samfunn innebærer at en lærer seg hvilke normer og verdier som gjelder der, og har de kunnskapene og ferdighetene som trengs i dette samfunnet.

19 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Ulike læringsarenaer: - innenfor familien - i fritiden - med venner - i skolen/ eller barnehagen/SFO -i media

20 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Tilpasset opplæring i skolen har to sider ↓ ↓ undervisning læring - formidling- indre styrt - veiledning- ytre styrt - tilrettelegging↓ Individuell tilpasning fører til utvikling

21 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Tilpasset opplæring har to dimensjoner: - Individuell tilpasning Fellesskapstilpasning

22 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Suksesskriterier for Tilpasset og Inkluderende Opplæring: - eleven er motivert for læring - eleven opplever mestring - eleven utvikler seg og setter realistiske mål - eleven deltar aktivt sin egen læringsprosess - eleven medvirker aktivt og tar medansvar - eleven bidrar aktivt i fellesskapet


Laste ned ppt "2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Inkludering og læring 1.aman Jorun Buli Holmberg 29.august 2005 Inkludering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google