Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ped-oppdrag: Barn og læring – alene eller sammen med andre?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ped-oppdrag: Barn og læring – alene eller sammen med andre?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ped-oppdrag: Barn og læring – alene eller sammen med andre?
Seminargruppe 4: LÆRING OG MEDELEVER Praksisgruppe 71, 1R, høst 2009 Amund, Anette, Karoline og Solfrid

2 Lærer medelevene av hverandre? I så fall på hvilken måte?
Problemstilling Lærer medelevene av hverandre? I så fall på hvilken måte?

3 Hva er læring? Mange ulike definisjoner og oppfatninger.
Definisjon i følge L06: ”Læring er noe som skjer med og i eleven. Undervisning er noe som blir gjort av en annen. God undervisning setter læring i gang – men den fullbyrdes ved elevens egen innsats. Den gode lærer stimulerer denne prosessen.” Tre dimensjoner: 1. Innhold 2. Prosess 3. Funksjon Læring er en integrert del av helheten.

4 Sosiokulturell læringsteori
Lev Vygotsky ( ) Læring er en sosial prosess. Språket er sentralt. Proksimale utviklingssonen.

5 Den proksimale utviklingssonen

6 Samarbeid Arbeide sammen for å nå felles mål.
Positiv gjensidig avhengighet. Forskning der samarbeidspregete, konkurransepregete og individuelle arbeidsmåter har blitt sammenlignet. Læreplan legger vekt på samarbeidslæring.

7 Elev opp til tavle for å løse oppgaven, samt å forklare sin tankemåte.
Observasjoner Elev opp til tavle for å løse oppgaven, samt å forklare sin tankemåte. Tre dimensjoner.

8

9 Forklare og hjelpe sidemannen med å løse en oppgave.
Observasjoner Forklare og hjelpe sidemannen med å løse en oppgave.

10 Avslutning Elevene lærer av hverandre.
Knytte observasjonene opp mot teorien og egne erfaringer. Forskjellige måter å lære av hverandre på: Formelle læringsgrupper Uformelle læringsgrupper Basisgrupper Dele erfaringer Forklare sin tankemåte Bli forklart

11 Kildehenvisninger Imsen, Gunn, Elevens verden, universitetsforlaget, 4.utgave 2005 Lyngsnes Kitt og Rismark Marit, Didaktisk arbeid, Gyldendal, 2.utgave 2007 Imsen, Gunn, Lærerens verden, Universitetsforlaget, 3.utgave 2006 Johnson David W. og Roger T, Haugaløkken Ove KR. Og Aakervik Aage Osv, Samarbeid i skolen, Pedagogisk psykologisk forlag AS, 4.reviderte utgave 2006 Bilder: 1.bilde: 2.bilde:


Laste ned ppt "Ped-oppdrag: Barn og læring – alene eller sammen med andre?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google