Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring i en inkluderende skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring i en inkluderende skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring i en inkluderende skole

2 Tilpasset opplæring God og variert opplæring som flest mulig elever får utbytte av Ikke kun individuell tilrettelegging av opplæring Hensynet til fellesskapet skal gå foran hensynet til individet Tilpasset opplæring er likeverdig opplæring dersom den enkelte lærer innenfor klassens rammer og så langt det er mulig og forsvarlig, tar hensyn til den enkelte elevs evner, sosiale bakgrunn og kulturelle forutsetninger.

3 Kari, Silje, Ingrid, Maren, Elisabeth
Skolen - en lærende organisasjon? Kari, Silje, Ingrid, Maren, Elisabeth

4 En lærende organisasjon
Tre beskrivende faktorer: Fremadrettet med fokus på muligheter Jobbe i fellesskap på en systematisk måte Skaper kunnskap på en utadrettet måte

5 Skolen som lærende organisasjon
En lærende skole innbærer ikke bare elevenes læring, men også lærernes og administrasjonens læring. En skole må lære gjennom læring. For at skolen skal være en lærende organisasjon som er preget av læring på alle plan, bør organiseringen av skolen ta hensyn til dette ved å inkludere alle i prosessen og arbeidet med målene.

6 Skolen som lærende organisasjon
Selvfornyende praksis Samarbeidsorientert kultur Kontinuerlig kompetanseutvikling Læring skal prege alle relasjoner Problemorientert utviklingstenkning Godt utviklet pedagogisk og faglig kommunikasjon

7 Utfordringer i skolen Organiseringsformen
Legge til rette for at lærerne skal få hverdagslæring Lavest utnytting av forskningsbasert kunnskap Tradisjonene står sterkest Undersøkelser viser at lærerne lærer hele tiden

8 Tilpasning og inkludering - i en lærende skole
En inkluderende skole; en inkluderende praksis Samarbeid henger sterkt sammen med inkludering Dialog, samarbeid og samhandling Skolen må vektlegge nøye planlegging, dialog og bedre koordinering Tilpasset opplæring; en stor utfordring Et større fokus på en skole som en lærende organisasjon kan gi lærerne større handlingsrom Læring foregår på mange måter; gjennom prøving og feiling, ved å imitere og kopiere, bevisst eller ubevisst, formelt eller uformelt. Læring er noe som skjer enten vi vil eller ikke. Det ligger mye i organiseringen av skolen som lærende organisasjon i forhold til om man kan basere læringen på en ønsket og planlagt pedagogikk.

9 Drøftingsspørsmål Legger norske skoler til rette for at det skal være mulig å gjennomføre tilpasset opplæring i praksis? Hva kan man gjøre på skolenivå for å bidra til at elevene får tilpasset opplæring?


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring i en inkluderende skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google