Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk
Oppgaveskriving pedagogikk H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

2 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk
Essayoppgaver Essayoppgave: I grunnskolen og den videregående skolen skal tilpasset opplæring være et overordnet prinsipp for elevenes læringsarbeid ( L 97, s. 68). ”Skolen skal ha rom for alle, og lærerne må derfor ha blikk for den enkelte”, står det å lese i L 97, s.29.  Ta utgangspunkt i pedagogisk teori og vurder tilpasset opplæring som pedagogisk grunnlag for elevenes læringsarbeid.  Vis deretter hvordan dette kan anvendes i undervisninga. Reformpedagogikk, det sosiokulturelle synet på læring og elevaktive arbeidsformer står sterkt i dagens pedagogikk. Gjør rede for reformpedagogiske idealer og vis gjerne til historie og teori. Drøft så fordeler og ulemper denne type pedagogikk kan ha for lærere og elever . H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

3 Hva er pedagogisk teori
Du kan møte formuleringen pedagogiske teori i oppgaveformulering: Hva betyr pedagogiske teori ? Svar: At du tar i bruk fagstoff fra litteratur, internett og andre steder i oppbygging av standpunkt og begrunnelser. Du står fritt til å velge hvilke perspektiv du ønsker. Det stilles krav om at det du bringer inn er teoribasert. H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

4 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk
Les oppgaveteksten nøye ! Svar på det oppgaveteksten spør om Ikke skriv en ”fri stil” der du begynner en plass og havner et helt annet sted Husk at det er forventninger til teori/ teoretikere/ kilder + eksempler Husk at besvarelsen skal ha en rød tråd Bruk overskrifter og avsnitt Vær saklig ! Disponer tiden H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

5 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk
Ulike faser Fase : hva skal svares på ? les gjennom oppgavetekstene hva er sentrale stikkord/føringer ? vurder valgmulighetene velg oppgavesett Brainstorming/assosier med teksten hva spør oppgaveteksten etter ? hvilke stikkord er sentrale ? H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

6 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk
Disposisjon:  Innledning Måten oppgaven er løst Tolking,avgrensing og begrunnelse påpeking av aktualitet definer sentrale begreper du bygger oppgaven rundt innledningen skal være kort (1/10 – 1/7 av oppgaven) H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

7 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk
2. Hoveddel: svar på oppgaveteksten gjør rede for aktuell teori begrunn hvorfor du gjør rede for akkurat disse teoriene reflekter over teorien referer til praksis/ bruke eksempler vurder/påpek sterke og svake sider ved teoriene/ulikher/likheter vær saklig og objektiv H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

8 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk
3. Avslutning: oppsummer kun de viktigste punktene vis den røde tråden gjennom oppgaven H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

9 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk
Formuleringer: Ikke bruk ”jeg mener”, Bruk heller formuleringer som f. eks. Det synes som om….. Etter det Piaget mener, så…… Vygotsky fokuserer på…. Behavorismen legger vekt på…… I følge…………….. I henhold til….. Piaget skriver at……….. Dette betyr at…………. H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

10 H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk
I L 97 kommer det frem at…. Er opptatt av…………. Kan betraktes som…………….. Opplyser at………….. Neste perspektivet……. handler om … …..bygger på forståelse om at…… i denne forbindelse kan det nevnes at…. Når vi skal se på konsekvensene, vil…. H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

11 Vanlige begreper i oppgavetekster:
Gjør rede for…..  Drøft…… Vurder……. Reflekter over ……. Problematiser….. Se….. i lys av……..  Vis…. Pek på……. H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk

12 Disponer følgende oppgavetekst:
” Gjør rede for ulike syn på læring og drøft hvilke konsekvenser disse vil ha for deg som lærer” H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk


Laste ned ppt "H.Høie/N.Dolve april 2005 Oppgaveløsning i pedagogikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google