Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østgård skole ”Så lenge du er i bevegelse, kan du nå så langt du vil!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østgård skole ”Så lenge du er i bevegelse, kan du nå så langt du vil!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Østgård skole ”Så lenge du er i bevegelse, kan du nå så langt du vil!
ØSTGÅRD SKOLE- MÅLSETTING OM Å SKAPE LIVSLANG LYST TIL Å VÆRE I BEVEGELSE MODELLEN “alle mann i farta” På min skole jobber vi etter det vi kaller: Det utvidede kroppsøvingsbegrep Vi snakker ikke om fyssk aktivitet for helsen skyld, men fysisk aktivitet for pedagogikkens skyld.. mye morsommere. Det er pedagogier vi er, ikke helsearbeidere. I ”Så lenge du er i bevegelse, kan du nå så langt du vil!

2 VÆRE I BEVEGELSE HVER DAG
HVER DAG ER HVER DAG!!!! 1. Organisering: Hvordan organisere dagen slik at det blir rom for ei økt fys skt hver dag? Noe i bunn som gjør det mulig 2. HOLDNING eller plattform: : Fys akt må være viktig nok og et redskap for å nå andre ting!! 5 grunnleggende ferdigheter Det sjkulle vært 6… 3. HOLDE TRØKKET: Dokumentasjon forventing krav Tiltak: tid til samarbeid, rom, uteplass, penger, kompetanse. Kø i matte og matte i kø Del av arbeidsplan Lekadager der de store lærer bort leker og spill tilde små Sørge for at alle har baller, hoppestrikker, balltre- lyskaster på skøyteisen, Ha aldersblandet kø. Små klasser sammen gir timer til styrking iandre fag.. Plan for praktiske akt- lære å spikke, bruke øks og sag, lage ulike båltyper. Gå til skolen-aksjon Gå på ski når det er snø Skiftegym Tematenking helhetlig tenking i planlegg av undervisning begrunne overforbruk

3 AULI SKOLE - DAGLIG FYSISK AKTIVITET SIDEN 1986
Sosial læring lek bygge læreforutsetninger begrunne overforbruk

4 «STIMULERE HELE MENNESKET» Fysisk: Sensomotorisk:
VURDERINGSKRITERIER «STIMULERE HELE MENNESKET» Fysisk: Sensomotorisk: •kondisjon vestibulær(likevekt) •hurtighet taktil (berøring) •styrke/spenst visuell (syn) •koordinasjon auditiv (hørsel) •bevegelighet kinestetisk (kroppsoppfatning) romoppfattelse AKTIVITETEN Emosjonell: Sosial: Kognitiv: •spenning -samarbeid -ta beslutning •gøy følge regler -hukommelse •skremmende språk •kjærlighet kommunikasjon •mestring begrep -oppmerksomhet -konsentrasjon Dette er måten vi må tenke på, Denne modellen må selges inn. Det utvidede kroppsøvingsbegrep der fysisk aktivitet brukes for å bygge et godt selvbilde, et godt klassemiljø, sterke barn med fysikk til å mestre arbeidslivet. Gjøre kø til noe annenrangs liker jeg ikke. Kø har iboende muligheter som Ikke må nedgraderes!!

5 Hva styrer våre valg? St.meld nr. 30- Kultur for læring:
Læringsplakaten Nye læreplaner - Målstyring Ny fag- og timefordeling 5 grunnleggende ferdigheter styrkes Lese- og skriveopplæring fra 1.kl Lokal frihet i valg av metode, læremateriell og organisering Skolesjefens strategidokument Vår egen virksomhetsplan Dette er det som møter kroppsøvinslæreren og kanskje mest av alt klasselæreren i dag. Husk det er trinnlæreren som oftest har gymmen på skoen. HVA ER DET HER SOM FÅR DEM TIL Å satse på fysisk aktivitet og til å UTVIKLE STØRRE KOMPETANSE I KROPPØVING??? iI DISSE STYRINGENE LIGGER VÅR MULIGHET. HER MÅ VI INN DE 5 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETENE – BRUKE KØ SOM REDSKAP FOR Å NÅ BEDRE OPPNÅELSE AV 5 GR.FERD ELLER ANDRE FAGPLANMÅL!!!

6 Læringsplakaten Hva er virkeligheten ved de fleste grunnskolene i landet? Hva skjer når lærere ved 12 av de 14 skolene i Nes kommune åpner LP06? Hva gjør lærere som leser det som står i de nye planene? De fortsetter som før... Da snakker vi om lærere som er vant til å tenke at kroppsøving ikke er et særlig viktig fag. De tenker at kroppsøving har en helsemessig gevinst i form av bedre fysisk helse, til nød et middel i kampen mot overvekt. Lærere som i beste fall har hatt kroppsøving som evnekurs på lærerskolen for 20 år siden, eller som trener en del selv… Budskapet er ikke tydelig nok og det forutsetter stor grad av kompetanse. Det står ikke tydelig nok at man skal ha fysisk aktivitet hver dag. Hjelp oss å tolke. Hjelp til med læreplananalysen. Hjelp skolene til å gjøre oppdraget konkret. Til sist: Motiver studentene til å søke seg jobb i skolen. Vi trenger dem… jeg må innrømme- gjerne noen menn…

7 Formål med faget Bevegelse er grunnleggende for mennesket
Del av dannelsen og skapingen av identitet i samfunnet Fremme god helse / helsefremmende livsstil Ivareta at mennesket sanser, skaper, lærer og opplever med kroppen Inspirere til kreativitet, bevegelse og selvstendighet Gi naturopplevelser Gi kunnskap om kropp i hvile og arbeid / Gi fysiske utfordringer og mot til å tøye egne grenser Viktig for å utvikle selvbilde, identitet og flerkulturell forståelse Skape forståelSe for formål med faget HER STÅR DET MYE BRA! jobbe for å overbevise / få med almennlærerne. Vise at det er en unik mulighet til å drive sosial lærinG, TIL Å BRUKE FYS AKT FOR Å NÅ MÅL I ANDRE FAG. pedagogisk plattform: hvordan bruke fysisk aktivitet for å fremme et godt klassemiljø? Hvordan bruke fysisk aktivitet for å fremme matematikkferdighetene hvodan bruke fysisk ktivitet for å gi unger et bedre selvblde?. LOKAL FRIHET TI L Å SATSE HAR VI, MEN VI MÅ FORSTÅ HVA VI OPPNÅR

8 Aktivitet i ulike bevegelsesmiljøer Idrettsaktivitet og dans
Hovedområder Årstrinn 1.-4.kl Aktivitet i ulike bevegelsesmiljøer 5.-7. Idrettsaktivitet og dans Friluftsliv

9 Kompetansemål i faget Eleven skal kunne
Vise evne til samhandling i ulike aktiviteter (4) Delta i ulike akt. som utfordrer hele sanseapparatet og de koordinative ferdighetene (4)

10 Eleven skal kunne... Fortelle fra egne opplevelser med ulike aktiviteter (4) Sette navn på kroppsdeler og bevegelsesmåter (4) Beskrive lokale tradisjoner i friluftsliv (7) Utføre basisferdigheter i individuelle idrettsaktiviterer med og uten bruk av apparat og småredskap (7) Delta i et bredt utvalg av idretter (10) Med å beskrive lokale tradisjoner mener vi konkretisering av læringsmål: Det er godt nok nå Målet er nådd når: sE PÅ MÅLENE I DE ANDRE FAGENE- HVA SLAGS FYSISK AKTIVITET KAN VI GJØRE FOR Å NÅ DETTE MÅLET HER - PERMEN

11 KROPPSØVING FOR LIVSLANG BEVEGELSESLYST!
...SOM PEDAGOGISK VIRKEMIDDEL ...i glede!!! Like viktig som at det prøves ut, så må det forankres fundamenteres i skolens pedagogiske plattform og utviklingsarbeid - prosessveiledere Markedsføre dere HAR Å TILBY ER VIKTIG. RETTLEDE KREVER AT DERE KJENNER SKOLEHVERDAGEN. DET SAMME FOR DERE SOM FOR OSS: SKAL VI VÆRE GODE LÆRERE, SÅ MÅ VI FØRST FINNE UT HVOR ELEVEN ER, SÅ MÅ VI FINNE NESTE UTVIKLINGSSTEG, NESTE MÅLSETTING OG LAGE ET NESTE LÆRINGSSTEG UT FRA DETTE PÅ BEST MULIG MÅTE FOR AKKURAT DENNE SKOLEN. ANALYSER HVIKLE SUKSESSKRITERINER SOM MANGLER. NGEN SLUTTER Å RØYKE FORDI DOKTOREN SIER DU DØR AV DET. DET NÅR IKKE OPP HVIS DU SKAL SELGE INN FYS AKT FOR HELSENS SKYLD. MYE LETTERE HVIS DU BRUKER DET FOR Å NÅ ANDRE MÅL I DE NYE LÆREPLANENE LÆRERROLLEN TIL MAY! LOKAL FRIHET TILPASSET OPPLÆRING PLANLEGGE KØTIMEN LIKE MYE SOM ANDRE TIMER MYE MER MOTIVERENDE


Laste ned ppt "Østgård skole ”Så lenge du er i bevegelse, kan du nå så langt du vil!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google