Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen som student Anne-Beathe Mortensen-Buan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen som student Anne-Beathe Mortensen-Buan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen som student Anne-Beathe Mortensen-Buan
Å skrive på HIVE Velkommen som student Anne-Beathe Mortensen-Buan

2 Å kunne et fag er å kunne uttrykke seg relevant muntlig og skriftlig

3 Hvorfor skrive? For å lære For å dele For å få veiledning underveis
For å bli vurdert

4 Hvem skal du skrive for? For egen faglig utvikling For medstudenter
For faglærere For sensor; i sist instans

5 Hva ser faglærer etter i teksten din?
At du kjenner til fagfeltet på et forventet nivå (jfr. målene i fagplan/emneplan) At du bruker fagbegreper relevant At fagbegrepene er forstått og brukt i en relevant sammenheng At du viser til kritisk og reflektert bruk av fagbegreper

6 At påstander begrunnes
Norske skoleelever er dårlige lesere Norske skoleelever spiser ikke frokost. Dette påvirker læringsmiljøet. At det formelle er på plass Tekstlig/språklig Overskrifter, avsnitt, ortografi Referanser (etterrettelighet) Litt om karakterer

7 Oppgave: Mange elever strever med lesing av skolens tekster
Oppgave: Mange elever strever med lesing av skolens tekster. Hvordan kan du som lærer møte denne utfordringen?

8 Svar 1 (klipp-og-lim-innledning)
Jeg skal i denne oppgaven først si noe om hva lesing er. Deretter skal jeg si noe om elevers lesing av skolens tekster. Til sist skal jeg se på hva jeg som lærer kan gjøre for å møte disse utfordringene. Spennende innledning? Kanskje ikke, men i det minste har du sagt hva teksten din skal handle om. Så er det om å gjøre å etterfølge din egen oppskrift; på en grundig måte…:

9 Lesing betyr avkoding pluss forståelse (Frost 2008)
Lesing betyr avkoding pluss forståelse (Frost 2008). Avkoding står i fokus de første tre årene. Deretter er det viktig å jobbe med forståelse. Resultater fra den internasjonale Pisa-undersøkelsen og de nasjonale prøver viser at norsk elever ikke leser så godt som du burde. Som lærer kan jeg møte disse utfordringene på mange ulike måter…

10 Lesing betyr avkoding pluss forståelse (Frost 2008) Utdyp her
Lesing betyr avkoding pluss forståelse (Frost 2008) Utdyp her! Avkoding står i fokus de første tre årene. Deretter er det viktig å jobbe med forståelse. Dette er for magert! Resultater fra den internasjonale Pisa-undersøkelsen og de nasjonale prøver viser at norsk elever ikke leser så godt som de burde. Dette må du utdype nærmere. Som lærer kan jeg…

11 Svar 2: Lesing var sammen med kristendom et av de første fagene i norsk skole. Men den gang på og 1700-tallet var intensjonen med leseopplæringen at elevene skulle kunne lese kjent tekst, og først og fremst religiøse tekster. Utviklingen av lesingens betydning har endret seg mye siden det. Nå… Mer spennende innledning? Hvilke signaler sender denne skriveren i forhold til skriveren av svar 1?

12 Hva med kritisk og reflektert bruk av fagbegreper?

13 Eks: Resultater fra de nasjonale prøver de siste årene synes å vise at norske elever leser dårligere enn forventet. Det har imidlertid vært flere kritiske røster mot både prøvene og gjennomføringen av disse. Mer… Det kan også være grunn til å spørre seg hva disse prøvene virkelig måler. Og er det slik at prøveformen er fremmed for elevene? Slike faktorer må tas i betraktning når vi uttaler oss på bakgrunn av store undersøkelser…

14 Tips for å tenke og skrive utdypende
Dialogisk journal Tips for å organisere kunnskapen slik at det blir lettere å knytte det du skal lære opp mot det du kan fra før, eller det du senere skal lære. Å kunne assosiere er et kjennetegn på at du kan stoffet, men for å få til, dette må kunnskapen være organisert.

15

16

17

18 Formelle krav Oppgaveteksten sier vanligvis noe om dette.
Første lese- og skriveopplæring uke 36 Oppgave: Skriv en fagartikkel som tar for seg ett eller flere av disse temaene: Utfordringer i begynneropplæringen, ulike lese- og skriveopplæringsmetoder, Abc-bøker Omfang: 1000–1500 ord (Svarer til 2,5–4 A4-sider ). 12 pkt Times Roman, linjeavstand 1,5. Sidene skal være paginerte. Målform: Valgfri. Arbeidsform: Individuell. Publiseringsfrist: Mandag Respons: Fra faglærer

19 Avsnitt For at teksten din skal være god å lese, er det viktig med avsnitt. Avsnitt hjelper deg også til å strukturerer teksten. Alt du introduserer som nytt, skal markeres med avsnitt. Da blir det godt synlig når du ikke har utdypet nok. Eks.

20 Ortografi teller mer enn du kanskje tror
Ortografi teller mer enn du kanskje tror. Med mange og systematiske skrivefeil sender du noen signaler som du sikkert helst vil unngå. Derfor særlig viktig med korrektur. Og les gjerne hverandres tekster. Det kan være lettere å oppdage andres feil enn egne.

21 Referanser. Her finner du eksempler på hvilke regler du skal følge for referanser og litteraturliste: På bibliotekets side finner du også mange nyttige tips for oppgaveskriving:

22 Om respons og veiledning
Oppsøk faglærer. Be om veiledning underveis i skrivingen. Vær konkret. Hva vil du at veileder skal legge vekt på? Ta i mot veiledning. Bearbeid teksten din. Faglærere skal ikke veilede deg fram til ferdig tekst. Bruk hverandre. Kollokviegrupper. Bruk god tid på å sjekke referanser, litteraturliste og ortografi.

23 Noen lesetips Tre veier for å forstå teksten: Finne viktig informasjon
Bearbeide og utdype organisere

24 Lesing som prosess. Tre faser: Før lesing
Vær bevisst formålet med lesingen Aktiver forkunnskap Under lesing Finn viktig informasjon Bearbeid og utdyp (dialogisk journal) Etter lesing Forsøk å skrive ned det viktigste med egne ord Oppsøk tilleggsinformasjon hvis nødvendig


Laste ned ppt "Velkommen som student Anne-Beathe Mortensen-Buan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google