Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Novelle En novelle er en skjønnlitterær fortelling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Novelle En novelle er en skjønnlitterær fortelling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Novelle En novelle er en skjønnlitterær fortelling.
(Innhold fra flere kilder, bla. lesesenterert, uis.no)

2 Novelle Kjennetegn på novelle:
Det er få personer i handlingen. Handlingen strekker seg over et kort tidsrom. Handlingen følger ofte en spenningskurve. Vendepunkt / Kritisk punkt Spennings- utvikling Innledning Avslutning 4. Til slutt: Løsningen er ofte overraskende og kort.

3 Novelle - virkemidler Virkemidler In media res – innledning:
Starter inne i handlingen. Slike innledninger er mye brukt og vekker ofte interesse. Valg av synsvinkel Novellen kan være skrevet i jeg – form Novellen kan være skrevet i 3. person: Han, hun eller bruk av navn.

4 Novelle - virkemidler Personskildringer
Personskildringer skaper liv i fortellingen. Personene i novellen må være tydelige for leseren, slik at handlingen blir ekte. Både indre og ytre trekk er viktige. Vi kan ofte si noe om hvordan en person er gjennom beskrivelsen av for eksempel utseende, det personen sier og gjør.

5 Novelle - virkemidler Metaforer, sammenligninger og bruk av bilder og symbol Metaforer er sammenligning, uten å bruke ordet som. «Du er en knupp». Sammenligninger er når man bruker som-ordet: « Han er som et løv». Symbol: Skriver noe om en ting, men la det gå fram av teksten at en mener noe annet. Det har en tilleggs-betydning. Et hjerte kan være ment som kjærlighet, lykke og omsorg.

6 Novelle - virkemidler Retrospektiv fortellerteknikk betyr at deler av teksten gir et tilbakeblikk på noe som har hendt tidligere. Dette er et vanlig virkemiddel i noveller. Frampek vil si å legge inn hint om at noe kommer til å skje i framtiden. Dette er et mye brukt virkemiddel i slike tekster. Utvidet øyeblikk betyr å skildre en scene i teksten svært grundig. Det er vanlig å bruke flere sanser, både syn, lukt og hørsel.

7 Novelle - virkemidler Beskrivelser av natur og miljø
Gir et bilde av situasjon og omgivelsene. Her er det viktig å ikke fortelle om miljøet, men å skildre det direkte. Direkte og indirekte tale: Det å veksle mellom direkte og indirekte tale skaper liv i fortellingen. Finn eksempler…

8 Novelle - virkemidler Parallellhandling
Man flytter mellom to forskjellige scener i handlingen. Eksempel: I novellen «Bussjåføren» kan vi lese fortellingen om bussjåføren samtidig som vi leser fortellingen om Eddi. Vendepunktet i fortellingen skjer i møtet mellom Eddi og bussjåføren. Hvilken «scene» tenker vi på? Hva skjer med bussjåføren etter at han har møtt Eddie?

9 Novelle - virkemidler Overraskende slutt
Slutten kan være overraskende for leseren eller hovedpersonene i novellen, eller begge. En god novelle kan bli ødelagt av et manglende eller dårlig sluttpoeng.

10 Tema i noveller Tema Med tema mener vi det en tekst handler om på et dypere plan. Temaer i litteraturen kan for eksempel være kjærlighet, død, krig, lykke, vennskap eller ensomhet. «Bussjåføren som ville være Gud». Tenker vi på bussjåføren så kan kanskje temaet være overmot eller mangel på følelser for andre. (Eksempel: passasjerene). Bussjåføren har store tanker om seg selv. Han setter seg over andre mennesker og har ikke følelser for andre. Tenker vi på Edie så kan vi si: Tema i novellen er både ensomhet og lengsel etter kjærlighet.

11 Budskap Mange noveller (tekster) har mer eller mindre klare budskap til leseren. En forfatter har ofte noe spesielt på hjertet som han eller hun ønsker å formidle gjennom skjønnlitteratur. Forfatteren gir oss en konkret historie som vi må tolke selv. Derfor kan vi av og til ha ulike oppfatninger av budskapet i ei fortelling. Vår egen bakgrunn har mye å si for tolkninga. Budskapet i novellen Bussjåføren som ville være Gud: Vi kan kanskje si at budskapet i novellen er at det er viktig å bry seg om andre mennesker. Ved å vise vennlighet og ta hensyn til andre kan du selv bli et bedre menneske. Bussjåføren hjalp Eddi som var syk og svak. Eddi tapte i kjærlighet, men han fikk hjelp av bussjåføren som blei mer omtenksom og snill. Tolke = forklare , forstå

12 Oppgaver Hvem er hovedpersonen i novellen?
Hva heter forfatteren og hva er han mest kjent for? Skriv og fortell om bussjåføren og hans ideologi. Skriv og fortell om Eddi. Høydepunktet og vendepunktet i denne novellen er det samme. Etter en spesiell episode blir sjåføren barmhjertig og begynner å lytte til sine medmennesker. Skriv om dette vendepunktet i livet til bussjåføren.


Laste ned ppt "Novelle En novelle er en skjønnlitterær fortelling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google