Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å gi rammer som støtte for elevenes skriving

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å gi rammer som støtte for elevenes skriving"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å gi rammer som støtte for elevenes skriving

2 Praksisdokumentet Les: Å gi rammer som støtte for elevenes skriving
Noter ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser Del med gruppa di/partneren din det du noterte ned på lesearket ditt

3 Rammer for skriving På ungdomstrinnet møter elevene større faglige krav og større krav til skriveferdighet. Eksplisitt skriveopplæring er derfor helt nødvendig og må inngå i alle fag. Å motivere for skriving handler om å målrette skriveoppgavene, gi gode rammer for skrivinga og bruke skriving i faglig relevante sammenhenger. Å lære seg å skrive er med andre ord en kontinuerlig prosess som fortsetter etter at den første skriveopplæringen er avsluttet Rammer for skriving vil si at vi gir elevene stillaser for å støtte elevenes skriveutvikling

4 Rammer for skriving kan være bruk av modelltekster
Bruk av modelltekster der samtalen rundt tekstene er sentralt Bruk av elevtekst for å modellere hvordan tematiske koblinger brukes for å skape sammenheng i tekst:

5

6 Modelltekster En modelltekst er en tekst man bruker som utgangspunkt for å for å diskutere tekstoppbygging og typiske kjennetegn ved teksten med elevene. Samtalen om teksten er svært viktig for at elevene skal utvikle et metaspråk om tekst og skriving. Modelltekster kan også brukes som inspirasjon og slik motivere for egen skriving Gode elevtekster er særlig nyttige som modelltekster fordi de relevante å strekke seg etter Mangler man gode modelltekster, kan læreren konstruere modelltekster for det enkelte skriveformål

7 Rammer for skriving kan være å modellere skriveposessen
Modellering er viktig for å støtte elevene i skrivearbeidet og for å synliggjøre hva vi gjør når vi skriver Lærer modellerer ulike måter å innlede en artikkel:

8 Modellering Modellering vil si at læreren modellerer skriving for elevene sine Elever og lærer forhandler om hvordan teksten skal bli Gjennom modelleringsprosessen synliggjøres at det å skrive handler om å foreta en rekke valg

9 Rammer for skriving kan være å bruke konkrete støttestillas
Skriverammer, startsetninger og tekstbinderarkiv er eksempler på ulike støttestillas eleven kan ta i bruk i skrivinga. Skriverammer er fleksible verktøy eleven kan bruke for å strukturere tekstinnholdet i en tidlig fase av skriveprosessen.

10 Hvorfor bruke skriverammer?
Rammene gjør det lettere å komme i gang med skrivinga Rammene gjør det lettere å se for seg hvordan teksten skal bli til slutt (gir et «bilde» av teksten Rammene gir hjelp til å finne ord som kan uttrykke innholdet og slik gir rammene kognitiv avlastning Rammene gir erfaring med ulike måter å strukturere tekst på, både på heltekstnivå og avsnittsnivå Rammene gir forslag til måter å skape sammenheng i tekst på.

11 Eksempel på skriverammer

12

13 Skriveramme for strukturering av innhold (tematiske avsnitt)

14

15

16 Når kan vi bruke skriverammer?
Skriverammer er et nyttig verktøy for elever som strever med å se for seg hele teksten Skriverammer er kanskje spesielt nyttig i planleggingsfasen Skriverammer må aldri reduseres til skjematiske innfyllingsoppgaver All bruk av skriverammer må modelleres av lærer og elevene bør veiledes i bruken av dem Skriverammer er stillas som må «rives ned» når elevene ikke har behov for dem lenger Det at elevene må veiledes i bruk av skriverammer, betyr at lærer bør gå i dialog med elevene om hvordan de skal bruke skriverammene og om de skal bruke dem. Noen elever på ungdomstrinnet vil finne god støtte i skriverammene, mens andre elever ikke lenger vil ha bruk for dem. Gode skrivere kan oppleve skriverammene som tvangstrøye som kan hemme kreativiteten og skrivelysten.


Laste ned ppt "Å gi rammer som støtte for elevenes skriving"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google