Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen enkle studieteknikker ved innlæring av DRI-emner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen enkle studieteknikker ved innlæring av DRI-emner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen enkle studieteknikker ved innlæring av DRI-emner
Dag Wiese Schartum

2 Generelt Folk er forskjellige. Finn ut hva som fungerer for deg.
Ikke la studiet bli noe du gjør alene. Finn deg én eller flere medstudenter å samarbeide med. Pass på at alle får bli med. Varier studieteknikkene. Lesing av pensum er bare en liten del av aktivitene. Mange studieteknikker krever at flere samarbeider. Du må sørge for å lese, tegne, skrive og snakke fag.

3 Begyn med å få oversikt for å anslå arbeidsmengde og hovedemner
Departementer Direktorater / tilsyn Kommuner Domstoler Styring av IKT Offentlighetsprinsippet Rettssikkerhet Personvern IKT Enkeltvedtak ved hjelp av Vekt på rettslige beslutningssystemer: Transformering fra rettsregler til programkode Innvirkning på og valg av arbeidsdeling

4 Noen leseteknikker: Systematisk lesing
Hva slags tekst er dette? (redegjør for faktiske forhold, argumenterer, diskuterer mv) Hvordan skal jeg lære teksten? (forstå og/eller reprodusere?) På hvilket nivå bør jeg lese teksten? (helheten, hovedelementer, detaljer) Hva er sammenhengene mellom nivåene? (hovedkategorier, underkategorier) Har teksten sammenheng med noe annet jeg har lest eller kan? (assosiere!) Hvordan kan jeg forklare disse sammenhengene?

5 Noen leseteknikker: Kritisk/problemorientert lesing
Er jeg enig i innholdet av teksten? (Har forfatteren dekning for sine synspunkter, resonnerer hun logisk mv) Hvilke er de tre vanskeligste elementene i denne teksten? Hvorfor er det vanskelig? (språk, usystematisk, jeg mangler bakgrunnskunnskap) Hva er mest interessant med denne teksten – og hvorfor? (aktualitet, betydning for noe jeg synes er viktig? mv)

6 Noen leseteknikker: Alternativ, sammenlignende lesing
Gå i biblioteket og let opp én alternativ fremstilling for hvert hovedemne Sammenlign den nye fremstillingen med pensumfremstillingen Ta stilling til styrker og svakheter ved pensumfremstillingen vurdert ut i fra den alternative litteraturen

7 Noen tegneteknikker Lær deg alle tegninger i pensumlitteraturen og forelesnings-presentasjonene Tegn dem Forstå og forklar dem Vær kritisk: kan de gjøres bedre? Tenk igjennom om det stoffet du har lest kan tegnes i form av strukturer, flytdiagrammer, tankekart e.l. Lag utkast og vis medstudenter for å høre om de er enige

8 Noen skriveteknikker Skriv og gjengi det du har lest, mest mulig med egne ord Finn fram til det du f.eks. mener er de ti viktigste begrepene i en pensumtekst (artikkel). Skriv gjengivelse av innholdet med utgangspunkt i disse ordene Skriv tidligere eksamensoppgaver. Bytt med en medstudent og rett/kommenter den andre besvarelser. Bruk pensum som støtte.

9 Noen snakketeknikker Bestem deg for et avgrenset emne eller en sammenheng mellom emner Forklar for en medstudent (med utgangspunkt i tekst eller tegning). Medstudenten gjør notater og merker seg uenigheter, mangler og andre svakheter. Ta disse forholdene opp til diskusjon. Slå opp i pensum for å avklare. Gå deg en tur et ensomt sted og snakk deg igjennom et emne. Gjør gjerne opptak. Hva var du fornøyd med? Hva hadde du problemer med? Gå til pensum og les problemstoffet. Forklar til en venn eller et familiemedlem hva DRI-emnet går ut på. Prøv å gjøre det så enkelt som mulig og unngå å bruke faguttrykk.

10 Ad. undervisningen Undervisningstyper
Forelesninger (lytt, forstå, relater) Les anbefalt pensum før forelesningen Konsentrer deg om å lytte og forstå – still gjerne spørsmål Repeter ved hjelp av en lese-, skrive-, tegne- eller snakketeknikk Seminarer (mest muntlig egenaktivitet) Ta gjerne med PC, nettbrett e.l. Obligatoriske oppgaver (mest skriftlig egenaktivitet) Kan bare løses i grupper Resultatet skal være skriftlig, men prosessen fram bør involvere flere teknikker


Laste ned ppt "Noen enkle studieteknikker ved innlæring av DRI-emner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google